Největší daňové skoky? DPH

10.08.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové sazby se v jednotlivých zemích EU mění, nejvýrazněji u DPH, kde v posledních letech z ekonomických důvodů ve většině zemí stouply. V členských zemích EU jsou vyšší sazby DPH než ve vyspělých mimoevropských zemích světa. Jak šel čas s DPH?

Vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám je v evropských zemích tlak na zlepšování hospodaření. Zvyšování příjmů a snižování výdajů. U DPH je možné zvýšit sazby i během roku. Pro národní ekonomiku je přitom "přijatelnější", jestliže stoupají sazby nepřímých daní než přímých daní. Vyšší zdanění práce nebo zdanění firem je pro domácí ekonomickou výkonnost a podnikatelské prostředí velmi nepříjemné. DPH je pro souhrnný daňový výběr evropských zemí klíčovou daní a tvoří značnou část státních příjmů. Evropským trendem je přitom zvyšování sazeb DPH. Ke zvyšování daňové zátěže dochází i přesunem některých položek spadajících pod sníženou sazbu DPH do základní sazby DPH, např. jak se to stalo aktuálně v Řecku.

Kdo zaplatí vyšší DPH?

Při zvyšování sazeb DPH dochází ke zdražování každodenních nákupů. Vyšší DPH vytváří inflační tlaky. Při zvyšování sazeb DPH musí rodiny při každodenních nákupech šáhnout hlouběji do peněženky. Nejvíce legislativní změny pociťují občané s nižšími příjmy (např. penzisté, rodiče s malými dětmi, rodiny s jedním pracujícím). Konečným plátcem DPH jsou spotřebitelé. V přiložené tabulce máme uveden vývoj sazeb DPH v Česku.

Vývoj DPH v Česku

Období

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1994

23 %

5 %

od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004

22 %

5 %

od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007

19 %

5 %

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009

19 %

9 %

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

20 %

10 %

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

20 %

14 %

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

21 %

15 %

od 1. 1. 2015

21 %

10 % a 15 %

Praktický výpočet zvýšení DPH

Jestliže jsme v roce 2012, kdy platila 20% sazba DPH, utratili za zboží 10 000 Kč, tak cena zboží byla 8 333 Kč a DPH 1 667 Kč (10 000 Kč: 120 x 20 %). Při 21% sazbě DPH stálo zboží od roku 2013 částku 10 083 Kč (8 333 Kč x 1,21). Příklad je zjednodušen a zaokrouhlen, nepočítáme s dalšími cenovými vlivy.

Které země zvyšují DPH nejvíce?

Základní sazba DPH se v členských zemích Evropské unie pohybuje od 17 % (Lucembursko) po 27 % (Maďarsko). DPH byla implementována do daňové soustavy z členských zemí EU nejdříve v Dánsku (1967), Francii (1968), Německu (1968), Švédsku (1969). Nizozemí (1969) a Lucembursku (1970). Původní sazby DPH byly značně nižší než v současnosti. Většina evropských zemích přitom v posledních letech základní sazbu DPH zvýšila. V některých zemích velmi výrazně, např. v Maďarsku z 20 % na 27 %. Podívejme se na vývoj základní sazby DPH v zemích EU.

Belgie

Základní sazba 21% sazba DPH platí od roku 1996. Belgie patří k zemím, které mění sazby DPH minimálně, vždyť od roku 1971 se zvýšila pouze o 3 %.

Bulharsko

Bulharsko má ze zemí EU jeden z nejnižších veřejných dluhů, což je příznivé i pro daňovou legislativu. Základní 20% sazba DPH platí od roku 1999.

Dánsko

Pouze v jediné členské zemi EU je zavedena jednotná sazba DPH, a to právě v Dánsku, kde činí 25 % již od roku 1992.

Estonsko

Vlivem nedávné ekonomické krize došlo ke zvýšení základní sazby DPH během roku 2009 z 18 % na 20 %.

Finsko

V posledních letech se základní sazba DPH měnila ve Finsku vícekrát. V průběhu roku 2010 stoupla z 22 % na 23 % a od roku 2013 již na 24 %.

Francie

Francie provedla pouze malou změnu u DPH od roku 2014, kdy stoupla poprvé základní sazba DPH od roku 2000 z 19,6 % na 20 %.

Chorvatsko

Během roku 2009 se zvýšila základní sazba DPH z 22 % na 23 % a v průběhu roku 2012 potom na současných 25 %.

Irsko

Základní sazba DPH se zvýšila od roku 2012, kdy stoupla z 21 % na 23 %.

Itálie

Ještě začátkem roku 2011 byla základní sazba 20 %, poté se zvýšila od konce roku 2011 na 21 % a od konce roku 2013 na 22 %.

Kypr

Základní sazba se v posledních letech pravidelně zvyšovala. Ještě začátkem roku 2012 byla základní sazba 15 %, v průběhu roku 2012 se zvýšila na 17 %, od roku 2013 na 18 % a od roku 2014 na 19 %.

Litva

V roce 2008 byla základní sazba 18 %, následně se zvýšila začátkem roku 2009 na 19 % a ke konci roku 2009 již na současných 21 %.

Lotyšsko

V Lotyšsku byla základní sazba DPH v roce 2008 pouze 18 %, potom se vlivem ekonomické krize zvýšila postupně na 22 %. V průběhu roku 2012 se snížila na současných 21 %.

Lucembursko

V Lucembursku je dlouhodobě nejnižší sazba DPH v celé Evropské unii, 15% sazba platila od roku 1992, od letošního roku došlo ke zvýšení na 17 %.

Maďarsko

V průběhu roku 2009 se zvýšila základní sazba DPH z 20 % na 25 % a od roku 2012 potom na 27 %.

Malta

Od roku 2004 platí na Maltě 18% sazba DPH.

Nizozemí

Od roku 2012 došlo ke zvýšení základní sazby DPH z 19 % na současných 21 %.

Německo

K poslední změně základní sazby DPH došlo v Německu od ledna 2007, kdy se zvýšila z 16 % na současných 19 %.

Polsko

Základní sazba DPH se zvýšila od roku 2011 z 22 % na 23 %.

Portugalsko

V průběhu roku 2010 se zvýšila základní sazba DPH z 20 % na 21 % a od začátku roku 2011 platí 23% sazba DPH.

Rakousko

Rakousko patří mezi země, kde se sazby DPH v čase příliš nemění. Od roku 1984 platí totiž 20% sazba DPH.

Rumunsko

V průběhu roku 2010 se zvýšila skokově základní sazba DPH z 19 % na 24 %.

Řecko

Ještě v roce 1990 byla základní sazba DPH 16 %. Posledně se v průběhu let zvyšovala. Od roku 2011 činí 23 %.

Slovensko

Základní sazba DPH se zvýšila od roku 2011 z 19 % na 20 %.

Slovinsko

V průběhu roku se zvýšila základní sazba DPH z 20 % na 22 %.

Španělsko

V průběhu roku 2010 se zvýšila základní sazba DPH z 16 % na 18 % a v průběhu roku 2012 potom na současných 21 %.

Švédsko

Ve Švédsku je dlouhodobě, již od roku 1992, základní sazba DPH 25 %.

Velká Británie

Od roku 2010 se zvýšila základní sazba DPH z 15 % na 17,5 % a od roku 2011 potom na současných 20 %.

Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union "VAT Rates Applied in the Member Statest of the European Union, Situation at 1st January 2015"

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ