Přechod z hlavní činnosti na vedlejší a zdravotní pojištění

27.08.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Samostatná výdělečná činnost je pro účely placení povinného pojistného považována za hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů. OSVČ může přitom změnit hlavní činnost na vedlejší nebo vedlejší na hlavní i během roku. Podívejme se na praktické příklady změny během roku 2015 s ohledem na placení zdravotního pojištění.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost je pro účely zdravotního pojištění zvýhodněna. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, zdravotní pojištění se odvádí dle skutečně dosaženého zisku. Při hlavní výdělečné činnosti se musí platit vždy měsíční zálohy, a to alespoň v minimální výši. V roce 2015 činí minimální měsíční záloha 1 797 Kč.

Kdy se jedná o vedlejší výdělečnou činnost?

Výdělečná činnost zaměstnanců nebo státních pojištěnců (např. studentů, důchodců, žen na rodičovské dovolené) je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vždy je potřeba si splnit oznamovací povinnost u zdravotní pojišťovny, aby údaje v počítačovém systému zdravotní pojišťovny odpovídaly skutečnosti.

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích" dle skutečně dosaženého zisku.

Studenti, penzisté nebo ženy na rodičovské dovolené neplatí zálohy na zdravotním pojištění pouze v prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. V dalším období již platí měsíční zálohy, jejich výše však odpovídá skutečně dosaženému zisku, není potřeba dodržet minimální měsíční zálohu jako v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Změnu hlavní výdělečné činnosti na vedlejší, popřípadě vedlejší na hlavní, je potřeba oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dní. Aby bylo vše v pořádku s ohledem na platbu měsíční zálohy a pro výpočet zdravotního pojištění za celý rok. Plnění oznamovací povinnosti je základním úkolem všech OSVČ.

Praktický příklad

Živnostník pan Černý vykonával v měsících lednu až srpnu 2015 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Ekonomické výsledky v posledních měsících však neodpovídaly jeho představám a od září se mu podařilo najít zajímavou práci na hlavní pracovní poměr, proto od září 2015 bude jeho samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů. Za celý rok 2015 budou příjmy činit 542 620 Kč a výdaje 398 960 Kč.

Protože od září je pro pana Černého samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu, tak zaplatí naposledy za srpen měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Za září až prosinec 2015 již měsíční zálohy platit nebude. Poslední měsíční zálohu za srpen ve výši 2 200 Kč zaplatí do 8. září 2015.

Za leden a únor 2015 platil pan Černý měsíční zálohu ve výši 2 000 Kč, která odpovídala hospodářskému zisku za rok 2013. V březnu 2015 odevzdal pan Černý "přehled o příjmech a výdajích" za rok 2014, zisk byl vyšší než za rok 2013, proto poprvé za březen měl pan Černý povinnost zaplatit měsíční zálohu 2 200 Kč. Celkem zaplatil pan Černý na měsíčních zálohách během roku 2015 částku 17 200 Kč (2 000 Kč + 2 000 Kč + 2 200 Kč + 2 200 Kč + 2 200 Kč + 2 200 Kč + 2 200 Kč + 2 200 Kč).

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2015

Text

Částka

Příjem za rok 2015

542 620 Kč

Výdaje za rok 2015

398 960 Kč

Počet měsíců výkonu

samostatné výdělečné činnosti

12 měsíců

Počet měsíců, ve kterých platil

 pro OSVČ minimální vyměřovací základ

8 měsíců

(leden až srpen)

Minimální vyměřovací základ

106 444 Kč

(8 měsíců x 13 305,50 Kč)

Hrubý zisk

143 660 Kč

(542 620 Kč - 398 960 Kč)

Skutečný vyměřovací základ

71 830 Kč

(143 660 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

14 370 Kč

(106 444 Kč x 13,5 %)

Zaplacené zálohy na  zdravotním pojištění

17 200 Kč

Přeplatek na zdravotním pojištění

2 830 Kč

(17 200 Kč - 14 370 Kč)

Nová měsíční záloha

0 Kč

vlastní výpočet autora

Zdravotní pojištění za rok 2015 je vypočteno z minimálního vyměřovacího základu, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ. Nová měsíční záloha je nulová, protože pan Černý je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost je pro něj vedlejším zdrojem příjmů. Od zdravotní pojišťovny obdrží pan Černý přeplatek ve výši 2 830 Kč. Z důvodu výkonu vedlejší výdělečné činnosti po 4 měsíce roku 2015 je vypočtené zdravotní pojištění za rok 2015 nižší než by bylo minimální zdravotní pojištění při výkonu hlavní výdělečné činnosti po celý rok.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ