Náhrada nemajetkové újmy u sekundárních obětí

01.09.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nový občanský zákoník vymezil nové ustanovení, které umožňuje tzv. sekundárním obětem požadovat odškodnění způsobené nemajetkové újmy. Jakým způsobem zákon stanovuje uvedené právo poškozených a na jaké případy se může vztahovat, se dozvíte v dnešním článku.

Mezi sekundární oběti v oblasti odškodnění se řadí zejména pozůstalí po obětech dopravních nehod, pracovních úrazů apod. Dnes představené ustanovení nového občanského zákoníku se však nezaměřuje na tento okruh poškozených, avšak cílí na okruh nepřímých účastníků škodné události.

  • Čtěte také: Odškodnění pozůstalých dle nového občanského zákoníku

Nová právní úprava

Nový občanský zákoník tedy stanovuje, že odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

Nová právní úprava umožňuje poškozenému přiznat odškodnění nemajetkové újmy, ačkoliv nebyl přímým poškozeným, avšak jeho nemajetková újma se odvozuje od újmy jiného. Uvedené odškodnění bude poskytováno poškozeným pouze ve výjimečných případech.

Zvláštní okolnosti případu

Zákon vychází z předpokladu, že nárok na odškodnění nemajetkové újmy sekundární oběti může být přípustný, odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, za nichž škůdce způsobil neoprávněně újmu druhému. Újma způsobená primárnímu poškozenému např. vyvolá u sekundární oběti vlastní trauma a psychické obtíže. Nový občanský zákoník blíže konkretizuje, že škůdce svým jednáním zejména poruší důležitou právní povinnost, a to hrubou nedbalostí nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit, či z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.

Čekání na rozhodovací praxi soudů

Lze si představit situaci, kdy za sekundárního poškozeného bude považován účastník nebo svědek dopravní nehody, který se ocitl v přímém ohrožení života nebo byl u úmrtí řidiče, či např. svědek velmi vážného trestného činu. Jelikož zákon přímo nevymezuje okruh situací, budeme muset vyčkat rozhodovací praxe soudů k přesnějšímu vymezení životních situací, které budou opravňovat sekundární oběti k získání tohoto odškodnění.

Budete-li zvažovat uplatnění tohoto odškodnění nemajetkové újmy, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát