Zdanění u nízkých příjmů bude příští rok vyšší

07.09.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci pracující příští rok na základě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 9 900 Kč nebo zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 9 900 Kč budou mít v roce 2016 čistý příjem nižší. Proč?

Každý zaměstnanec může být pojištěn u jedné ze 7 zdravotních pojišťoven působících na českém trhu. Zaměstnanci je zaměstnavatelem z jeho hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 4,5 % a zaměstnavatel odvádí dalších 9 %. Souhrnná sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %.

  • Od roku 2016 se zvyšuje minimální mzda z 9 200 Kč na 9 900 Kč, což mimo jiné znamená, že za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna na svůj bankovní účet obdržet minimálně 1 337 Kč (9 900 Kč x 13,5 %) místo 1 242 Kč (9 200 Kč x 13,5 %) jako v roce 2015.
  • Uvedenou minimální částku musí zdravotní pojišťovna obdržet, i když je měsíční mzda nebo odměna nižší než minimální mzda. V praxi je totiž možné pracovat i za nižší než měsíční minimální mzdu. Např. při práci na zkrácený úvazek, při práci na dohodu o pracovní činnosti nebo při práci na dohodu o pracovní činnosti.

Minimální mzda ve výši 9 900 Kč je stanovena na 40hodinový pracovní týden. Při práci na zkrácený úvazek může být měsíční minimální mzda poměrně nižší, v závislosti na rozsahu pracovního úvazku.

Dopočet do minima platí zaměstnanec

Zaměstnavatel odvádí ze mzdy nebo odměny vždy 9 %. Když zaměstnanec má hrubou mzdu nebo odměnu z dohody o pracovní činnosti nižší než minimální mzdu, tak musí platit dopočet do minima. Z důvodu dopočtu do minima tak má zaměstnanec efektivní sazbu zdravotního pojištění vyšší než standardních 4,5 % a klesá mu čistý měsíční disponibilní příjem. V některých případech hradí dopočet dobrovolně zaměstnavatel, v takovém případe je vhodné mít placení smluvně ošetřeno. Dopočet se v praxi nemůže provádět při práci na základě dohody o provedení práce, neboť při měsíční odměně 10 000 Kč a méně se z dohody o provedení práce zdravotní pojištění neplatí a když je měsíční odměna 10 001 Kč a více, tak je tato odměna vyšší než minimální vyměřovací základ. U dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí pouze do odměny ve výši 2 500 Kč měsíčně.

  • Dopočet do minima je záležitostí pouze při výpočtu zdravotního pojištění. Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění se platí vždy dle skutečné mzdy nebo odměny.

Praktický příklad

Paní Novotná pracuje pouze na základě dohody o pracovní činnosti a její měsíční odměna činí 8 100 Kč. Jak vysokou částku obdrží na svůj bankovní účet paní Novotná v roce 2015 a jak vysokou v roce 2016? Paní Novotná podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, proto nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob. Na sociálním pojištění se platí 6,5 % z odměny.

Výpočet čistého příjmu paní Novotné

Text Rok 2015 Rok 2016

Měsíční odměna

8 100 Kč

8 100 Kč

Sociální pojištění

527 Kč

(8 100 x 6,5 %)

527 Kč

(8 100 x 6,5 %)

Daň z příjmu

0 Kč

0 Kč

Zdravotní pojištění

513 Kč

(1 242 - (8 100 x 9 %)

608 Kč

(1 337 - (8 100 x 9 %)

Čistý příjem na účet

7 060 Kč

(8 100 - 527 - 513)

6 965 Kč

(8 100 - 527 - 608)

vlastní výpočet autora

Paní Novotná zaplatí v roce 2016 na zdravotním pojištění o 95 Kč (608 Kč - 513 Kč) měsíčně více. Při stejné měsíční odměně z dohody o pracovní činnosti by byl čistý příjem 6 965 Kč místo 7 060 Kč jako je tomu v roce 2015. Paní Novotná by si měla se zaměstnavatelem dojednat vyšší měsíční odměnu, v opačném případě by její životní úroveň poklesla.

U státních pojištěnců se dopočet neprovádí

Dopočet do minima se neprovádí u občanů, kteří mají u zdravotní pojišťovny vyřešen svůj pojistný vztah. Tedy např. u zaměstnanců přivydělávajících si formou druhé práce na zkrácený úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti. Stejně tak u živnostníků přivydělávajících si na zkrácený úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti. Dále se dopočet neprovádí u státních pojištěnců. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Za státní pojištěnce se považují např. studenti, penzisté, ženy na rodičovské dovolené, předdůchodci. Pokud si tito občané přivydělávají na zkrácený úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti, tak platí na zdravotním pojištění vždy 4,5 % z hrubé mzdy nebo odměny.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ