Co je dobré vědět o daňovém bonusu?

09.09.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Některé rodiny s dětmi mohou obdržet od státu daňový bonus, který zlepšuje jejich finanční situaci. Kdy vzniká nárok na daňový bonus? Jaké musí být splněny podmínky? Kde se o daňový bonus žádá a jak je vysoký?

Finanční podpora rodin s dětmi formou uplatňovaného daňového zvýhodnění na děti je velmi efektivní. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů. Zaměstnaný rodič uplatňuje daňové zvýhodnění měsíčně u svého zaměstnavatele. Rodič podávající daňové přiznání uplatní daňové zvýhodnění na děti jednou za rok v daňovém přiznání.

  • Měsíčně uplatňované daňové zvýhodnění činí 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě.
  • Ročně uplatňované daňové zvýhodnění činí 13 404 Kč na první dítě, 15 804 Kč na druhé dítě a 17 004 Kč na třetí a další dítě.

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit poprvé za měsíc, kdy se dítě narodilo. Zaměstnanci doručí své mzdové účetní kopii rodného listu dítěte. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují i čestné prohlášení druhého z rodičů, že čestné prohlášení neuplatňuje.

Kdy vzniká nárok na daňový bonus?

V případě, že je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob, ale ještě se peníze od státu obdrží.

Praktický příklad

Paní Černá má hrubou mzdou 14 500 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na své dvě děti. Jak vysoký obdrží daňový bonus ve své výplatě? Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňuje sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Text Částka

Hrubá mzda

14 500 Kč

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

19 500 Kč

(14 500 x 1,34)

Daň z příjmu

855 Kč

(19 500 x 15 %) - 2 070)

Daňové zvýhodnění

2 434 Kč

(1 117 + 1 317)

Daňový bonus

1 579 Kč

(2 434 - 855)

vlastní výpočet autora

Paní Černé není sraženo jejím zaměstnavatelem nic na dani z příjmu fyzických osob, ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 579 Kč. Čistá mzda obdržená na účet paní Černé je 14 483 Kč (14 500 Kč + 1 579 Kč - 653 Kč - 943 Kč), paní Černé je z hrubé mzdy sraženo sociální pojištění a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění činí 4,5 % z hrubé mzdy a sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy.

Bez příjmu není možné daňový bonus čerpat

Daňový bonus mohou čerpat pouze občané, kteří mají za rok 2015 příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu alespoň ve výši 55 200 Kč (šestinásobku minimální mzdy). U pronájmu přitom nesmí výdaje překročit příjmy. Za rok 2016 bude nutné dosáhnout příjmu alespoň ve výši 59 400 Kč, důvodem je zvýšení měsíční minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč.

  • Dlouhodobě nezaměstnaní rodiče tedy nemohou čerpat daňový bonus. Daňové zvýhodnění a případné čerpání daňového bonusu je tedy motivujícím faktorem pro přijmutí i hůře placené práce.

Do uvedeného příjmu se přitom nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň vybíraná srážkovou daní. Maximální daňový bonus může být 60 300 Kč za rok. V praxi však dochází k situaci, že někteří zaměstnanci pracují pouze po část roku a nedosáhnou požadovaného příjmu. V měsících, kdy tito zaměstnanci pracují, však nárok na daňový bonus mít budou. Na základě ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem za zaměstnance totiž nemůže vzniknout daňový nedoplatek. Za odpracované měsíce tedy nárok na daňový bonus již zůstane.

OSVČ si musí o daňový bonus zažádat

Zaměstnanci nemají s čerpáním daňového bonusu žádné starosti, vše za ně vyřídí jejich zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým vzniká nárok na daňový bonus si však musí o daňový bonus zažádat. Musí tedy vyplnit stránku č. 4 daňového přiznání dole, kde se žádá o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti a nemůže jim tedy vzniknout ani nárok na daňový bonus. Pokud však druhý z rodičů pracuje, tak uplatní daňové zvýhodnění druhý z rodičů.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ