Sedm věcí, které je dobré vědět o náhradě mzdy

18.09.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Během pracovní neschopnosti pobírají zaměstnanci nejdříve náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a teprve poté nemocenskou. Jak se bude náhrada mzdy počítat v roce 2016? Kdo nemá na náhradu mzdy nárok?

Náhrada mzdy nepatří mezi nemocenské dávky, protože náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a nikoliv stát prostřednictvím místně příslušných OSSZ (Okresních správ sociálního zabezpečení). Podívejme se v sedmi bodech, co je dobré vědět o náhradě mzdy.

1) Náhrada mzda náleží od 4. dne pracovní neschopnosti

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci pouze za období prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží již nemocenská, kterou vyplácí OSSZ. Náhrada mzdy však náleží až od 4. dne pracovní neschopnosti. Během prvních tří dní pracovní neschopnosti jsou zaměstnanci v roce 2015 bez finančních prostředků.

2) OSVČ náhradu mzdy nedostanou

Nárok na náhradu mzdy mají pouze zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nikoliv. Při pracovní neschopnosti jsou osoby samostatně výdělečně činné finančně zajištěny v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění až od 15. dne pracovní neschopnosti.

3) Náhrada mzdy závisí na výši příjmu

Při výpočtu náhrady mzdy platí, stejně jako při výpočtu nemocenské, že čím vyšší příjem, tím vyšší náhrada mzdy. I při výpočtu náhrady mzdy je však uplatněn princip redukce, což znamená, že zaměstnanci s nižšími příjmy mají vyšší náhradový poměr při čerpání náhrady mzdy než zaměstnanci s vyššími příjmy. Zatímco u průměrné hodinové mzdy 60 Kč činí hodinová náhrada mzdy v roce 2015 částku 33 Kč a náhradový poměr je tedy 55 %, tak u průměrné hodinové mzdy 420 Kč je hodinová náhrada mzdy 146 Kč a náhradový poměr je tedy 35 %.

4) Rozhodující je příjem v předchozím čtvrtletí

Náhrada mzdy se počítá z průměrného výdělku zaměstnance dosaženého v předchozím čtvrtletí na jednu hodinu. Náhrada mzdy však náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny.

5) Redukční pásma se každoročně mění

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Redukovaný průměrný výdělek se počítá z průměrné hodinové mzdy při zohlednění redukce v jednotlivých pásmech. V přiložené tabulce máme uveden zápočet v jednotlivých redukčních hranicích v roce 2015 i v roce 2016.

Zápočet

Redukční hranice v roce 2015

Redukční hranice v roce 2016

90 %

do 155,40 Kč

do 157,68 Kč

60 %

od 155,40 Kč do 232,93 Kč

od 157,68 Kč do 236,43 Kč

30 %

od 232,93 Kč do 465,85 Kč

od 236,43 Kč do 472,68 Kč

0 %

nad 465,85 Kč

nad 472,68 Kč

6) Maximální náhrada mzdy

Způsobem výpočtu je stanovena i maximální hodinová náhrada mzdy, protože z hodinového příjmu nad třetí redukční částku se již náhrada mzdy nepočítá. V roce 2015 činí maximální hodinová náhrada mzdy 154 Kč. Pro rok 2016 se zvyšuje maximální hodinová náhrada mzdy na 157 Kč.

7) Jak se náhrada mzdy prakticky počítá?

Paní Nováková má průměrný hodinový výdělek ve výši 220 Kč. Jak vysokou náhradu mzdy bude paní Nováková mít za 64 hodin? Porovnejme si výpočet dle roku 2015 a dle roku 2016.

Výpočet náhrady mzdy v roce 2015

Text

Částka

Průměrný hodinový výdělek

220 Kč

Počet hodin pracovní neschopnosti

64

První redukční hranice (do 155,40 Kč, z 90 %)

139,8600 Kč

Druhá redukční hranice (od 155,40 Kč do 232,93 Kč, z 60 %)

38,7600 Kč

Třetí redukční hranice (od 232,93 Kč do 465,85 Kč, z 30 %)

0,0000 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek

178,6200 Kč

Náhrada mzdy za 1 hodinu

107,1720 Kč

Náhrada mzdy celkem za 64 hodin

6 860 Kč

Výpočet náhrady mzdy v roce 2016

Text

Částka

Průměrný hodinový výdělek

220 Kč

Počet hodin pracovní neschopnosti

64

První redukční hranice (do 157,68 Kč, z 90 %)

141,9120 Kč

Druhá redukční hranice (od 157,68 Kč do 236,43 Kč, z 60 %)

37,3920 Kč

Třetí redukční hranice (od 236,43 Kč do 472,68 Kč, z 30 %)

0,0000 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek

179,3040 Kč

Náhrada mzdy za 1 hodinu

107,5824 Kč

Náhrada mzdy celkem za 64 hodin

6 886 KčPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ