Soukromá Vysoká škola finanční a správní prolamuje bariéry v česko-čínských vztazích

21.09.2015 | , Vysoká škola finanční a správní
Tiskové zprávy


Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) využila pobídek čínských univerzit a zapojila se do unikátního česko-čínsko-amerického vzdělávacího projektu. Ve čtvrtek 17. září 2015 bylo na této univerzitě slavnostně ke studiu přijato prvních 25 čínských studentů oboru Business Management and Corporate Finance & BSBA. V následujících letech škola očekává každoročně 30 až 40 nových studentů.

Mezinárodní vzdělávací projekt získal záštitu prezidenta republiky Miloše Zemana a agentury CzechTourism. „Při současném skokovém nárůstu zájmu asijských zemí o návštěvu České republiky vítáme možnost zapojení agentury CzechTourism do mezinárodního vzdělávacího programu pro čínské studenty“, uvedla generální ředitelka agentury Monika Palatková. „V tomto projektu vidíme další potenciál, jak image a prestiž České republiky na těchto trzích nadále zvyšovat“, dodala. Slavnostní imatrikulace se konala v Kongresovém centru v sídle univerzity na Praze 10. Vedle významných hostů z čínské univerzity imatrikulaci, při které děkan Fakulty ekonomických studií Karel Havlíček přivítal studenty projevem v čínštině, navštívili např. Jaroslav Tvrdík, prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, Wang Mingtai, CEO společnosti CEFC Investment (Europe), Karina Kubelková z Kanceláře prezidenta republiky nebo Markéta Vogelová z agentury CzechTourismus.

Jaroslav_Tvrd__k__prezident_Sm____en_____esko_____nsk___komory_vz__jemn___spolupr__ce

Do vzdělávacího projektu jsou zapojeny vedle VŠFS také Changchun University of Finance and Economics (provincie Jilin, Čína) a City University of Seattle (Seattle, USA). Studium bude probíhat ve třech fázích: studenti absolvují jeden rok přípravného studia v Číně, poté stráví tři roky v České republice, kde získají souběžně tituly Bc. a BSBA v programu Joint Degree*. Závěrečné dva roky budou studovat v USA a získají titul MBA. Cena školného se pro čínské studenty (stejně jako pro ostatní zahraniční studenty) pohybuje okolo 100 000 Kč ročně. „Naším dlouhodobým cílem je být mezinárodní univerzitou. Už dnes je na naší škole každý čtvrtý student ze zahraničí. V budoucnosti očekáváme příjezd dalších čínských studentů, a proto pro ně na Žižkově dokonce stavíme ?Small Chinatown?“ říká rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová. V průběh celého studia budou čínští studenti zapojeni do podnikatelských projektů, které budou ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR zaměřeny na podporu inovací, exportů a investic v konkrétních firmách.

P____saha_____nsk___studentky_na_insigniiV současnosti v České republice studuje pouze necelých dvě stě čínských studentů, je to důsledek malé ochoty českých univerzit akceptovat nové podněty, politických překážek v podobě ztížené možnosti získat české studijní vízum i toho, že žádná z českých univerzit se neumísťuje v žebříčcích nejlepších světových univerzit. Pro představu ve světě studuje okolo 460 tisíc studentů z Číny a v Holandsku, které je srovnatelné s Českou republikou jich je okolo šesti tisíc. Čínští studenti navíc patří na zahraničních univerzitách k nejúspěšnějším studentům pro svoji motivaci a píli. V kontextu problémů posledních týdnů je navíc obdivuhodná i jejich snaha absorbovat kulturu země, ve které se rozhodli studovat, jak ostatně zaznělo i v projevu prezidenta Changchun University of Finance and Economics Zhonga Liu „My dear students, keep in mind that do in Rome as Roman do, for example, abide the laws and regulations of the Czech Republic, and respect ethic cultures of other countries.“ 

* Při souběžném studiu bakalářských oborů na VŠFS a City University of Seattle získají studenti dva bakalářské tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Bc., uznávaný v celé EU, a při splnění povinností bakalářského studia v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul BSBA.

Články ze sekce: Tiskové zprávy