Porovnání výše mezd a důchodů

16.10.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchody v Česku jsou v naprosté většině případů vypláceny na účet v čistém, penzisté neplatí z důchodu daň z příjmu ani povinné pojistné. Z hrubé mzdy musí zaměstnanci platit povinné daně, které jsou jim sraženy jejich zaměstnavatelem. Jak moc se liší v Česku průměrný důchod a průměrná mzda?

V prvním pololetí roku 2015 činila průměrná hrubá měsíční mzda 25 810 Kč. Průměrný měsíční starobní důchod ke konci června 2015 byl 11 316 Kč, muži mají přitom průměrný důchod 12 522 Kč a ženy 10 268 Kč.

V prvním pololetí roku 2014 byla průměrná měsíční mzda 25 159 Kč, během 12 měsíců se tedy průměrná měsíční mzda zvýšila o 2,6 %. Ke konci června 2014 byl průměrný důchod 11 050 Kč, průměrný důchod se za stejné období zvýšil o 2,4 %.

Průměrná mzda versus průměrný důchod

Statistickým úřadem bývá vždy zveřejněna hrubá mzda, čistá mzda závisí na konkrétní životní situaci (např. počtu vyživovaných dětí). Pro porovnání průměrného důchodu a průměrné mzdy si vypočítáme v tabulce čistou průměrnou mzdu u zaměstnance uplatňujícího pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Aby mělo porovnání odpovídající vypovídací schopnost, tak je nutné porovnat stejné hodnoty, tedy čisté měsíční částky, které obdrží zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu a penzista s průměrným důchodem na svůj bankovní účet.

Text

Částka

Hrubá mzda

25 810 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(25 810 x 4,5 %)

1 162 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(25 810 x 6,5 %)

1 678 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(25 810 x 1,34 na sta nahoru) x 15 %) - 2 070)

3 120 Kč

Čistá mzda

(25 810 - 1 162 - 1 678 - 3 120)

19 850 Kč

vlastní výpočet autora

Průměrná čistá měsíční mzda dle našeho výpočtu činí 19 850 Kč. Průměrný čistý důchod tedy dosahuje 57 % (11 316 Kč: 19 850 Kč, v %) průměrné čisté mzdy.

Proč se důchody nedaní?

Zdanění podléhají pouze vyplacené důchody nad 36násobek průměrné mzdy platné k 1. lednu daného roku. Částka do uvedeného limitu je od daně z příjmu fyzických osob osvobozena. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu nikdy neplatí. Penzisté již důchod pobírají a zdravotní pojištění za všechny důchodce platí stát. Za rok 2015 tedy podléhají zdanění důchody nad částku 331 200 Kč (9 200 Kč x 36), což je nad 27 600 Kč měsíčně. Takto vysoký měsíční státní důchod pobírá velmi málo občanů. Vždyť 90 % penzistů pobírá důchod nižší než 14 034 Kč. Z důvodu redukce při výpočtu státního důchodu jsou mezi měsíčními důchody mnohem menší finanční rozdíly než u hrubých mezd. Nižší důchod než 8 352 Kč pobírá 10 % starobních důchodců. Čtyři pětiny starobních důchodců mají tedy měsíční důchod v rozmezí 8 352 Kč až 14 034 Kč.

Při vysokých příjmech v penzi se důchod daní celý důchod

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoké příjmy, je možné bez omezení pracovat, podnikat nebo pronajímat nemovitost. Starobní důchodci mohou tedy měsíčně pobírat důchod a mzdu, zisk z podnikání nebo nájemné. Penzisté mající za rok 2015 základ daně ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu v souhrnu 840 tisíc Kč a více musí zdanit celý důchod, a to bez ohledu na roční výši státního důchodu.

Jestliže má např. živnostník v penzi roční hrubý zisk (příjem - výdaj) 900 000 Kč a jeho roční důchod je 180 000 Kč, tak bude jeho souhrnným daňovým základem za rok 2015 částka 1 080 000 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.