Kteří živnostníci si daňově polepší a kteří pohorší v roce 2016?

19.10.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří živnostníci zaplatí v roce 2016 na daních při stejném hrubém zisku více než v roce 2015 a jiní naopak méně. Podívejme se na praktické příklady, kdy si živnostníci daňově polepší a kdy naopak pohorší.

Kolik skutečně zaplatí živnostník na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob závisí na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových slevách a daňových odpočtech. Podívejme se na tři příklady, kdy bude mít živnostník při stejném hrubém zisku rozdílnou souhrnnou daňovou povinnost. Ve všech případech se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

1) Živnostník uplatňující daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, které snižuje daňovou povinnost. Za celý rok 2015 činí daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, na druhé dítě 15 804 Kč a na třetí dítě 17 004 Kč. Připravovaná legislativa počítá s daňovým zvýhodněním na první dítě za celý rok 2016 ve výši 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí dítě 20 604 Kč. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví. OSVČ stanovující výdaje paušálem si nemohou snížit daňovou povinnost o uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění snižuje pouze daň z příjmu fyzických osob, povinné pojistné nikoliv.

Praktický příklad

Pan Novotný dosáhne za rok 2015 i za rok 2016 hrubého zisku 425 400 Kč. Pan Novotný uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Kolik zaplatí v roce 2015 na povinných daních a kolik v roce 2016?

Text

Rok 2015

Rok 2016

Hrubý zisk

425 400 Kč

425 400 Kč

Daň z příjmu

23 166 Kč

(425 400 x 15 %) - 24 840 - 15 804)

21 966 Kč

(425 400 x 15 %) - 24 840 - 17 004)

Sociální

pojištění

62 109 Kč

(425 400 x 50 % x 29,2 %)

62 109 Kč

(425 400 x 50 % x 29,2 %)

Zdravotní

pojištění

28 715 Kč

(425 400 Kč x 50 % x 13,5 %)

28 715 Kč

(425 400 Kč x 50 % x 13,5 %)

Daně celkem

113 989 Kč

(23 166 + 62 109 + 28 715)

112 789 Kč

(21 966 + 62 109 + 28 715)

vlastní výpočet autora

Z důvodu zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě si pan Novotný meziročně finančně polepší. Při stejném hrubém zisku zaplatí pan Novotný na povinných daňových platbách o 1 200 Kč méně v roce 2016 než v roce 2015.

2) Živnostník s nízkým ziskem

Všechny OSVČ na hlavní činnost musí platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Sociální pojištění i zdravotní pojištění za celý rok se následně vypočítá dle dosaženého hrubého zisku. Vždy však musí být zaplaceno alespoň minimální pojistné. Když je tedy minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění vyšší než skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu), tak se povinné pojistné počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ se liší pro placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a sazba sociálního pojištění 29,2 %. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2015 u sociálního pojištění je 79 836 Kč, pro rok 2016 potom 81 024 Kč. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2016 u zdravotního pojištění je 159 666 Kč a u pro rok 2016 již 162 036 Kč. Platby na povinném pojistném pro živnostníky s nízkým hrubým ziskem pro příští rok stoupnou.

Praktický příklad

Paní Černá dosáhne za rok 2015 i za rok 2016 hrubého zisku (příjem - výdaj) 121 900 Kč. Kolik zaplatí na povinných daních paní Černá za rok 2015 a za rok 2016? Skutečný vyměřovací základ 60 950 Kč (121 900 Kč x 50 %) je v obou letech nižší než minimální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Text

Rok 2015

Rok 2016

Hrubý zisk

121 900 Kč

121 900 Kč

Daň z příjmu

(max. do nuly)

0 Kč

(121 900 x 15 %) - 24 840)

0 Kč

(121 900 x 15 %) - 24 840)

Sociální

pojištění

23 312 Kč

(79 836 Kč x 29,2 %)

23 659 Kč

(79 836 Kč x 29,2 %)

Zdravotní

pojištění

21 555 Kč

(159 666 Kč x 13,5 %)

21 875 Kč

(162 036 Kč x 13,5 %)

Daně celkem

44 867 Kč

(0 + 23 312 + 21 555)

45 534 Kč

(0 + 23 659 + 21 875)

vlastní výpočet autora

Z důvodu zvýšení minimálních plateb sociálního pojištění a zdravotního pojištění zaplatí paní Černá při stejném hrubém zisku v roce 2016 na daňových platbách o 667 Kč více než v roce 2015.

3) Živnostník s vysokým s vysokým příjmem

Sociální pojištění za rok odvádí živnostníci do maximálního vyměřovacího základu, i když mají skutečný vyměřovací základ vyšší. Maximální vyměřovací základ v roce 2016 je 1 296 288 Kč, v roce 2015 potom 1 277 328 Kč. Z důvodu zvýšení stropu zaplatí při stejném hrubém zisku více na povinném sociálním pojištění a daňová povinnost bude vyšší.

Praktický příklad

Pan Dvořák dosáhne za rok 2015 i za rok 2016 hrubého zisku 2 800 000 Kč. Kolik zaplatí v obou letech na povinných daních? V obou letech je skutečný vyměřovací základ 1 400 000 Kč (2 800 000 Kč x 50 %) vyšší než minimální vyměřovací základy pro placení sociálního a zdravotního pojištění, proto se bude povinné pojistné v obou letech počítat z maximálního vyměřovacího základu.

Text

Rok 2015

Rok 2016

Hrubý zisk

2 800 000 Kč

2 800 000 Kč

Daň z příjmu

395 160 Kč

(2 800 000 x 15 %) - 24 840)

395 160 Kč

(2 800 000 x 15 %) - 24 840)

Solidární daň

106 587 Kč

(2 800 000 - 1 277 328) x 7 %)

105 260 Kč

(2 800 000 - 1 296 288) x 7 %)

Daň z příjmu celkem

501 747 Kč

(395 160 + 106 587)

500 420 Kč

(395 160 + 105 260)

Sociální

pojištění

372 980 Kč

(1 277 328 x 29,2 %)

378 516 Kč

(1 296 288 x 29,2 %)

Zdravotní

pojištění

189 000 Kč

(1 400 000 x 13,5 %)

189 000 Kč

(1 400 000 x 13,5 %)

Daně celkem

1 063 727 Kč

(501 747 + 372 980 + 189 000)

1 067 936 Kč

(500 420 + 378 516 + 189 000)

vlastní výpočet autora

Pan Dvořák z důvodu zvýšení maximálního vyměřovacího základu zaplatí při stejném hrubém zisku více na povinných daních o 4 209 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ