Pět případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek

29.10.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci odvádí během roku zálohu na dani z příjmu fyzických osob. Při zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem nebo při podání daňového přiznání může vzniknout nárok na daňový přeplatek. Podívejme se na pět vybraných častých situací, kde se může zaměstnanec těšit na daňovou vratku.

Některé daňové slevy a všechny daňové odpočty lze uplatnit pouze při výpočtu daně z příjmu fyzických osob za celý rok. Při jejich uplatnění v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání vznikne zaměstnanci nárok na daňový přeplatek, neboť na zálohách na dani z příjmu zaplatil během roku více než je daňová povinnost za celý rok. Výše přeplatku je individuální a závisí na konkrétních příjmech a množství uplatněných daňových slev a odpočtů. Ve všech případech počítáme, že zaměstnanec má příjmy pouze ze závislé činnosti, tedy z pracovního poměru. Zaměstnanci s vyšším příjmem mohou při kombinaci níže uvedených případů obdržet daňovou vratku ve výši desetitisíc korun.

1) Sleva na manželku

Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob je možné uplatnit některé slevy v poměrné výši (např. slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, slevu na studenta ve výši 335 Kč, slevu na invaliditu prvního stupně a druhého stupně ve výši 210 Kč, slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 420 Kč). Dále je možné uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. Slevu na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 000 Kč za rok 2015 však není možné během roku průběžně uplatňovat. Tato daňová sleva se uplatní až za celý rok. Sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do limitu činí 24 840 Kč, je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, tak je výše slevy dvojnásobná. Z důvodu uplatnění slevy na manželku (manžela) může vzniknou daňový přeplatek až ve výši této slevy. Sleva na manželku snižuje daňovou povinnost pouze do nuly, zaměstnanci s nižší mzdou tedy nevyužijí tuto slevu v maximálním rozsahu a obdrží nižší daňovou vratku.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Malý měl po celý rok 2015 hrubou mzdu 30 000 Kč. Pan Malý uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě. Manželka pana Malého byla po celý rok na rodičovské dovolené. Měsíčně zaplatil pan Malý na záloze na dani z příjmu fyzických osob 2 843 Kč (30 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč) - 1 117 Kč). Za celý rok 2015 tedy 34 116 Kč (2 843 Kč x 12 měsíců). Z důvodu uplatnění slevy na manželku v ročním zúčtování ve výši 24 840 Kč je roční daňová povinnost 9 276 Kč, pan Malý zaplatil na zálohách o 24 840 Kč více, proto bude daňová vratka činit právě 24 840 Kč.

2) Sleva na školku

Za rok 2015 je možné uplatnit školkovné ve výši 9 200 Kč na každé dítě. Školkovné je daňovou slevou a snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Jestliže jsou náklady za umístění dítěte vyšší, tak lze uplatnit pouze tento strop, který je na hranici minimální mzdy platné k 1. lednu letošního roku. Zaměstnanec mající dvě děti ve školce, přičemž školkovné na každé dítě činí 9 200 Kč, může uplatnit daňovou slevu ve výši 18 400 Kč. Pouze z důvodu uplatnění školkovného je možné obdržet daňovou vratku ve stejné výši.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Dvořáková měla hrubou mzdu po celý rok ve výši 20 000 Kč, z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění činila měsíční záloha na dani z příjmu 833 Kč. Za celý rok 2015 zaplatila paní Dvořáková na dani 9 996 Kč. Paní Dvořáková uplatní v ročním zúčtování daně školkovné ve výši 9 200 Kč, daňová povinnost za celý rok bude 796 Kč. Paní Dvořáková obdrží daňovou vratku ve výši 9 200 Kč, protože právě o tuto částku zaplatila více na daňových zálohách během roku.

3) Daňové odpočty

Při splnění zákonných podmínek snižují daňový základ daňové odpočty, pro každý daňový odpočet jsou stanoveny vlastní pravidla. Uplatnění daňových odpočtů v souhrnné výši 50 000 Kč tedy znamená daňovou úsporu ve výši 7 500 Kč (50 000 Kč x 15 %). Daňovými odpočty jsou dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Nováková je svobodná a bezdětná, má hrubou mzdu 40 000 Kč. Na zálohách na dani z příjmu zaplatila za celý rok 71 640 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru ve výši 48 000 Kč a odpočet životního pojištění 12 000 Kč. Souhrnná částka daňového odpočtu činí 60 000 Kč, paní Nováková obdrží na základě provedeného ročního zúčtování daně daňovou vratku 9 000 Kč (60 000 Kč x 15 %).

4) Nevyužití slevy na poplatníka v plném rozsahu

Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob se uplatňuje měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatňuje vždy základní sleva na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. Zaměstnanci, kteří tedy neuplatnili měsíční daňovou slevu 2 070 Kč ve všech 12 měsících, budou mít nárok na daňovou vratku. V praxi dochází k nevyužití základní slevy na poplatníka nejčastěji v těchto případech: pracovní neschopnosti zaměstnance delší než měsíc, odchod zaměstnance v průběhu roku do starobního důchodu, práce zaměstnance během roku pouze po část roku (ostatní měsíce je např. v evidenci na úřadu práce), nástup do práce po ukončení školy po prázdninách.

5) Oprava nedostatků během roku

Někteří zaměstnanci v některých měsících během roku nevyužití všechny daňové slevy na které mají nárok, např. daňové zvýhodnění na děti. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání je možné tyto nedostatky napravit a obdržet peníze na účet. V praxi se může stát, že zaměstnanec neuplatňuje během roku slevu na studenta a při uplatnění slevy na studenta za celý rok ve výši 4 020 Kč mu může vzniknout nárok na daňový přeplatek ve stejné výši.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ