Zaměstnavatel vám přidal 1 000 Kč, o kolik si polepšíte?

02.11.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zatížení zaměstnanců závisí na typu pracovního úvazku, výši mzdy a počtu uplatňovaných daňových slev. V praxi mohou obdržet zaměstnanci na svůj účet různě vysokou částku při stejném zvýšení mzdy nebo odměny od zaměstnavatele. Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Zaměstnanci odvádí ze svého příjmu daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Situace se však liší v závislosti na několika faktorech. Proto zvýšení hrubé měsíční mzdy nebo odměny o tisícikorunu má různý dopad na rodinnou peněženku.

Činnosti na dohodu o provedení práce

V praxi velmi oblíbená je práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, neboť z takové odměny se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Povinné pojistné z odměny do limitu neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Jestliže je měsíční odměna nad limit, tak se již povinné pojistné platí. Zaměstnanec může i při práci na dohodu o provedení práce podepsat prohlášení k dani a uplatnit při výpočtu čisté odměny daňové slevy. Prohlášení k dani je možné pro stejné období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč mají všichni zaměstnanci.

Činnosti na pracovní smlouvu

Dva zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu se stejnou hrubou mzdou mohou mít rozdílnou čistou mzdu, neboť uplatňují rozdílně vysoké daňové slevy. V praxi dochází k rozdílům zejména z důvodu uplatňování daňového zvýhodnění na děti. Na první dítě činí v roce 2015 daňového zvýhodnění 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a další dítě 1 417 Kč. V praxi musí být za každého zaměstnance odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy. Zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální mzda tedy odvádí efektivně více na zdravotním pojištění, neboť zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 % a doplatek do minima (v roce 2015 je to částka 1 242 Kč) je na straně zaměstnance.

Praktické příklady

Níže máme uvedeny čtyři vybrané praktické příklady, kdy zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu nebo odměnu o 1 000 Kč. Čistá mzda nebo odměna zaměstnance může být v závislosti na konkrétní situaci vyšší o 1 025 Kč nebo o 680 Kč.

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně paní Novotná pracuje na zkrácený pracovní úvazek s hrubou mzdou ve výši 8 000 Kč. Paní Novotné zaměstnavatel zvýší hrubou mzdu na 9 000 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Novotná státním pojištěncem. Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje manžel paní Novotné. O kolik stoupne čistá mzda paní Novotné dle legislativy roku 2015?

Text

Hrubá mzda

8 000 Kč

Hrubá mzda

9000 Kč

Zdravotní pojištění

522 Kč

(1 242 - (8 000 x 9 %)

432 Kč

(1 242 - (9 000 x 9 %)

Sociální pojištění

520 Kč

(8 000 x 6,5 %)

585 Kč

(9 000 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

10 800 Kč

(8 000 x 1,34)

12 100 Kč

(9 000 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

1 620 Kč

(10 800 x 15 %)

1 815 Kč

(12 100 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň z příjmu

0 K

(1 620 - 2 070, max. do nuly)

0 Kč

(1 815 - 2 070, max. do nuly)

Čistá mzda

6 958 Kč

(8 000 - 522 - 520)

7 983 Kč

(9 000 - 432 - 585)

vlastní výpočet autora

Čistá měsíční mzda paní Novotné obdržená na účet se zvýší dokonce o 1 025 Kč. Čistá mzda stoupne více než hrubá mzda. Důvodem je výpočet zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě 9 000 Kč bude paní Novotná platit méně na zdravotním pojištění.

Praktický příklad 2)

Paní Veselá si přivydělává na základě dohody o provedení práce během pobírání rodičovského příspěvku. Měsíční odměna činí 9 000 Kč. Zaměstnavatel zvýši měsíční odměnu na 10 000 Kč. V obou případech uplatní paní Veselá základní slevu na poplatníka. O kolik se zvýší čistá odměna na účet při zvýšení odměny o 1 000 Kč?

Při měsíční odměně 9 000 Kč bude čistá odměna na účet 9 000 Kč a při měsíční odměně 10 000 Kč bude čistá odměna na účet 10 000 Kč. V obou případech se neplatí povinné pojistné, neboť je odměna do limitu. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí ani daň z příjmu fyzických osob, protože vypočtená daň z příjmu fyzických osob je nižší než sleva na poplatníka. Paní Veselá si polepší o 1 000 Kč.

Praktický příklad 3)

Zaměstnankyně paní Dvořáková má hrubou mzdu 21 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě. Paní Dvořákové zvýší zaměstnavatel hrubou mzdu na 22 000 Kč. O kolik stoupne čistá mzda paní Dvořákové?

Text

Hrubá mzda

 21 000 Kč

Hrubá mzda

22 000 Kč

Zdravotní pojištění

945 Kč

(21 000 x 4,5%)

990 Kč

(22 000 x 6,5 %)

Sociální pojištění

1 365 Kč

(21 000 x 6,5 %)

1 430 Kč

(22 000 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

28 200 Kč

(21 000 x 1,34)

29 500 Kč

(22 000 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

4 230 Kč

(28 200 x 15 %)

4 425 Kč

(29 500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

1 117 Kč

1 117 Kč

Daň po slevách

1 043 Kč

(4 230 - 2 070 - 1 117)

1 238 Kč

(4 425 - 990 - 1 430 - 1 117)

Čistá mzda

17 647 Kč

(21 000 - 945 - 1 365 - 1 043)

18 342 Kč

(22 000  - 990 - 1 430 - 1 238)

vlastní výpočet autora

Paní Dvořáková bude mít čistou mzdu vyšší o 695 Kč.

Praktický příklad 4)

Paní Modrá si k zaměstnání přivydělává na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna je 12 000 Kč. Paní Modrá uplatňuje daňové slevy u svého hlavního zaměstnání. Měsíční odměna se zvýší na 13 000 Kč. O kolik si paní Modrá polepší?

Text

Odměna 12 000 Kč

Odměna 13 000 Kč

Sociální pojištění

780 Kč

(12 000 x 6,5 %)

845 Kč

(13 000 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

540 Kč

(12 000 x 4,5 %)

585 Kč

(13 000 x 4,5 %)

"Superhrubá mzda"

(na sta nahoru)

16 100 Kč

(12 000 x 1,34)

17 500 Kč

(13 000 x 1,34)

Daň z příjmu

2 415 Kč

(16 100 x 15 %)

2 625 Kč

(17 500 x 15 %)

Čistá odměna

8 265 Kč

(12 000 - 780 - 540 - 2 415)

8 945 Kč

(13 000 - 845 - 585 - 2 625)

vlastní výpočet autora

Měsíční čistá odměna paní Modré se zvýší o 680 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ