Jak vysoká je hranice chudoby v EU?

09.11.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Chudá domácnost má veškeré příjmy nižší než 60 % mediánu mzdy v dané zemi. Hranice chudoby je v korunách v jednotlivých zemích EU rozdílná. Některé chudé západoevropské domácnosti by se svým příjmem měli v Česku nadprůměrnou životní úroveň.

"Chudoba" v členských zemích Evropské unii je díky propracované sociální politice zcela rozdílná oproti chudobě v rozvojových zemích světa, "chudí" Evropané neumírají hlady a žízní, ale přesto se cítí vyloučeni, neboť jejich životní úroveň je citelně nižší než ostatních občanů. Při stanovení příjmové hranice se posuzují příjmy v dané zemi, a proto je finanční hranice "chudoby" v jednotlivých členských zemích EU rozdílná. Vždyť v Lucembursku je "chudá" i čtyřčlenná rodina s ročním miliónovým příjmem.

Jak se počítá hranice chudoby?

Finanční hranice chudoby jednotlivce není čtyřikrát nižší než hranice chudoby čtyřčlenné rodiny, neboť u vícečetné domácnosti klesají např. náklady na chod domácnosti v přepočtu na jednoho člena. V přiložené tabulce máme uvedenu hranici "chudoby" v členských zemích EU v eurech za rok. První dospělý se započítává ze 100 %, další dospělý a děti starší 14 let z 50 % a děti mladší 14 let potom z 30 %.

Nevětším problémem je dlouhodobá nezaměstnanost

Nejvíce jsou chudobou postiženy domácnosti, kde jsou dospělí dlouhodobě nezaměstnání a rodina je odkázána pouze na sociální dávky. Členské země EU se snaží různými legislativními opatřeními zlepšovat situaci rodin s dětmi, kdy oba rodiče pracují za minimální mzdu. Např. v Česku se od příštího roku zvyšuje minimální mzda na 9 900 Kč měsíčně, současně vláda počítá se zvýšením daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Jednou z priorit je zajištění, aby i pracující za minimální mzdu nebyli sociálně vyloučeni a nežili v chudobě.

Které domácnosti jsou "chudé" v Česku?

U všech evropských zemí v přiložené tabulce je uvedena hranice chudoby v eurech za rok dle publikace "Statistisches Jahrbuch 2015 (Das Statistische Bundesamt)". V Česku je jednotlivec chudý, pokud má čistý roční příjem 4 616 euro, tj. 125 067 Kč (přepočet je vždy ovlivněn aktuálním směnným kursem). Jedná se o roční disponibilní příjem obdržený na účet, za který lze nakupovat zboží a služby. Bezdětní manželé jsou chudí, pokud mají roční příjem do 187 601 Kč, rodina s jedním dítětem do 225 126 Kč, rodina se dvěma dětmi do 262 652 Kč a rodina se třemi dětmi do 300 150 Kč. Do příjmu se přitom započítávají všechny rodinné příjmy (tedy i např. nemocenské dávky, důchody, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti).

Lucemburská rodina je "chudá" i s miliónovým příjmem

Hranice "chudoby" je v členských zemích EU velmi rozdílná. Všechny hraniční částky v tabulce jsou uvedeny v eurech za rok. Ekonomická a sociální vyspělost se odráží i v absolutní částce chudoby, ve vyspělejších zemích je hranice "chudoby" vyšší. Čtyřčlenná rodina (dvě děti do 14 let) je v Lucembursku "chudá", když má měsíční příjem do 94 740 Kč. Naproti tomu v Rumunsku pouze do 5 879 Kč. Hranice "chudoby" v Lucembursku je tedy 16,1krát vyšší než v Rumunku.

  • Evropské země s nejvyšší hranicí "chudoby" v korunách u čtyřčlenné rodiny jsou: Lucembursko (94 740 Kč), Dánsko (76 519 Kč), Švédsko (75 148 Kč), Finsko (66 205 Kč) a Rakousko (62 795 Kč).
  • Nejnižší hranice "chudoby" u čtyřčlenné rodiny je ve zmiňovaném Rumunsku (5 879 Kč), Bulharsku (8 316 Kč), Maďarsku (12 883 Kč), Lotyšsku (13 272 Kč) a Litvě (13 366 Kč).

Finanční hranice "chudoby" v Evropě (roční příjem v eurech, děti vždy do 14 let)

Země Jednotlivec Manželský pár Rodina s jedním dítětem Rodina se dvěma dětmi Rodina se třemi dětmi

Lucembursko

19 981 €

29 972 €

35 966 €

41 960 €

47 954 €

Dánsko

16 138 €

24 207 €

29 048 €

33 890 €

38 731 €

Švédsko

15 849 €

23 774 €

28 528 €

33 283 €

38 038 €

Finsko

13 963 €

20 945 €

25 133 €

29 322 €

33 511 €

Rakousko

13 244 €

19 866 €

23 839 €

27 812 €

31 786 €

Belgie

12 890 €

19 335 €

23 202 €

27 069 €

30 936 €

Francie

12 572 €

18 858 €

22 630 €

26 401 €

30 173 €

Nizozemí

12 504 €

18 756 €

22 507 €

26 258 €

30 010 €

Německo

11 749 €

17 624 €

21 148 €

24 673 €

28 198 €

Irsko

11 439 €

17 159 €

20 590 €

24 022 €

27 454 €

Velké Británie

11 217 €

16 826 €

20 191 €

23 556 €

26 921 €

Kypr

9 524 €

14 286 €

17 143 €

20 000 €

22 858 €

Itálie

9 440 €

14 160 €

16 992 €

19 824 €

22 656 €

Španělsko

8 114 €

12 171 €

14 605 €

17 039 €

19 474 €

Malta

7 256 €

10 884 €

13 061 €

15 238 €

17 414 €

Slovinsko

7 111 €

10 667 €

12 800 €

14 933 €

17 066 €

Řecko

5 023 €

7 535 €

9 041 €

10 548 €

12 055 €

Portugalsko

4 906 €

7 359 €

8 831 €

10 303 €

11 774 €

Česko

4 616 €

6 924 €

8 309 €

9 694 €

11 078 €

Slovensko

4 042 €

6 063 €

7 276 €

8 488 €

9 701 €

Estonsko

3 947 €

5 921 €

7 105 €

8 289 €

9 473 €

Polsko

3 098 €

4 647 €

5 576 €

6 506 €

7 435 €

Chorvatsko

3 047 €

4 571 €

5 485 €

6 399 €

7 313 €

Litva

2 819 €

4 229 €

5 074 €

5 920 €

6 766 €

Lotyšsko

2 799 €

4 199 €

5 038 €

5 878 €

6 718 €

Maďarsko

2 717 €

4 076 €

4 891 €

5 706 €

6 521 €

Bulharsko

1 754 €

2 631 €

3 157 €

3 683 €

4 210 €

Rumunsko

1 240 €

1 860 €

2 232 €

2 604 €

2 976 €

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistisches Jahrbuch 2015,Kapitel Internationales

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU