Deset daňových čísel pro rok 2016

16.11.2015 | , Finance.cz
DANĚ


I pro příští rok dochází k několika daňovým změnám ovlivňující výši čistého rodinného příjmu. Podívejme se na změnu vybraných deseti důležitých limitů, které může v různé míře pocítit rodinná peněženka.

Daňové povinnosti každého občana se liší dle konkrétní životní a příjmové situaci. Dále v textu si uvedeme deset významných daňových čísel, které se mění. Finanční situaci některých rodin může ovlivnit hned několik těchto změn.

1) 1 337 Kč

Každý občan musí být u své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Kdo není veden v některé z prvních tří kategorií, ten je automaticky veden jako OBZP a má povinnost platit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Za leden 2016 budou muset všechny OBZP do 8. února zaplatit z důvodu zvýšení minimální mzdy poprvé 1 337 Kč (13,5 % z 9 900 Kč). V praxi jsou OBZP nejčastěji občané vyřazeni z evidence úřadu práce, studenti starší 26 let, ženy v domácnosti nesplňující podmínku péče o děti.

2) 1 417 Kč

Vládní návrh počítá se zvýšením daňového zvýhodnění na druhé dítě ze současných 1 317 Kč na 1 417 Kč v roce 2016. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu sté čisté mzdy, OSVČ jednou ročně v daňovém přiznání. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

3) 1 717 Kč

Rovněž daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se má dle vládního návrhu zvýšit, a to ze současných 1 417 Kč na 1 717 Kč. Např. rodina se třemi dětmi by si tak finančně měsíčně polepšila o 400 Kč, neboť by se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 Kč a daňové zvýhodnění na třetí dítě o 300 Kč. Rodina s jedním dítětem by si finančně nepolepšila.

4) 6 752 Kč

Minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se zvyšuje na 6 752 Kč. V praxi to znamená, že OSVČ na hlavní činnost s hrubým ziskem do 162 048 Kč za celý kalendářní rok 2016 zaplatí na sociálním pojištění minimální částku ve výši 23 670 Kč (6 752 Kč x 12 měsíců) x 29,2 %).

5) 13 503 Kč

Pro placení zdravotního pojištění činí minimální vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 13 503 Kč za každý měsíc výkonu takové samostatné výdělečné činnosti v roce 2016. To znamená, že při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2016, je nutné při hrubém zisku do 324 072 Kč zaplatit na zdravotním pojištění minimální částku ve výši 21 875 Kč (13 503 Kč x 12 měsíců) x 13,5 %).

6) 59 400 Kč

V případě, že je uplatňované daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se na dani z příjmu fyzických osob nic nezaplatí a ještě se peníze od státu obdrží. Pro čerpání daňového bonusu je nutné mít roční příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Za rok 2016 tedy ve výši alespoň 59 400 Kč (9 900 Kč x 6 měsíců).

7) 64 813 Kč

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je legislativou podporován, povinné pojistné je vždy vypočítáno dle skutečně dosaženého hrubého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Když je hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Za celý rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

8) 108 024 Kč

Občané s vysokými příjmy odvádí ze zdanitelných příjmů nad zákonný limit i 7% solidární příspěvek. Hranice pro odvod solidární daně se pro rok 2016 zvyšuje. Solidární daň srazí zaměstnavatel zaměstnanci, když jeho měsíční hrubá mzda bude nad 108 024 Kč.

9) 356 400 Kč

Příjem ve formě čerpání nemocenských dávek nebo státních důchodů je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, když souhrnný příjem je do 36násobku minimální mzdy. Limitem za rok 2016 je tedy částka 356 400 Kč. Důchody nebo nemocenská budou podléhat zdanění již zcela výjimečně.

10) 1 296 288 Kč

Sociální pojištění se odvádí za rok pouze do maximálního vyměřovacího základu, neboli stropu. Z příjmu nad strop se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2016 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 296 288 Kč. Pro zdravotní pojištění není strop stanoven, zdravotní pojištění se odvádí z celého příjmu podléhajícího platbě zdravotního pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ