Živnostníci a zdravotní pojištění

25.11.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Výše platby na zdravotním pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) závisí na dosaženém hrubém zisku, ale rovněž i na tom, zdali se jedná o hlavní výdělečnou činnost nebo vedlejší výdělečnou činnost.

Když je vykonávána pouze samostatná výdělečná činnost, tak se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávána například při zaměstnání, během studia, při pobírání rodičovského příspěvku nebo v důchodu, tak je výdělečná činnost pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. Výkon každé samostatné výdělečné činnosti je potřeba příslušné zdravotní pojišťovně oznámit do 8. dní od zahájení nebo případné změny. Všechny OSVČ si musí plnit své oznamovací povinnosti, aby údaje v registru zdravotní pojišťovny odpovídaly skutečnosti. V praxi mohou někteří občané po část roku vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost a po část roku vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Kolik zaplatí OSVČ na zdravotním pojištění?

Na zdravotním pojištění odvedou OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Od vypočteného zdravotního pojištění za celý rok 2015 se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku 2015. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8. dní od odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích". Jestliže je během roku na zálohách zaplaceno více, tak lze ve vyplňovaném "přehledu o příjmech a výdajích" zvolit zaslání přeplatku na účet. Základní termín pro odevzdání "přehledu za rok 2015" je do 2. května 2016. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, mohou doručit "přehled" o tři měsíce později, tedy do 2. srpna 2016, o této skutečnosti je nutné zdravotní pojišťovnu informovat do konce základního termínu.

Vyměřovací základ

OSVČ na vedlejší činnost vypočítávají zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu. OSVČ na hlavní činnost musí dodržet při výpočtu minimální vyměřovací základ. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za celý rok vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Platba měsíčních záloh

OSVČ na hlavní činnost musí během roku platit měsíční zálohy. Záloha za každý měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční výše zálohy na zdravotním pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Nová záloha se poprvé platí za měsíc, kdy je odevzdán "přehled o příjmech a výdajích". Při hlavní činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, v roce 2015 činí minimální měsíční záloha 1 797 Kč. V roce 2016 činí minimální měsíční záloha při hlavní samostatné výdělečné činnosti 1 823 Kč. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí, zdravotní pojištění doplatí jednorázově. Podnikající penzisté neplatí měsíční zálohy v prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, v dalších letech již měsíční zálohy platí, ale dle skutečně dosaženého hrubého zisku, měsíční zálohy může činit například 450 Kč.

Maximální výše měsíční zálohy není u zdravotního pojištění stanovena, neboť zdravotní pojištění se platí z celého hrubého zisku. Pro placení zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ jako je tomu u sociálního pojištění.

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec pan Malý si přivydělává vlastní samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení zdravotního pojištění je jeho samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Během roku 2015 neplatil pan Malý žádné zálohy na zdravotním pojištění. Hrubý zisk (příjem - výdaj) za rok 2015 má pan Malý ve výši 44 980 Kč. Na zdravotním pojištění doplatí pan Malý jednorázově při odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích" 3 037 Kč (44 980 Kč x 50 % x 13,5 %). Během roku 2016 nebude pan Malý platit žádné měsíční zálohy.

Praktický příklad 2)

Živnostník pan Svoboda vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pan Svoboda zaplatil během roku 2015 na měsíčních zálohách 29 520 Kč. Pan Svoboda dosáhne za rok 2015 hrubého zisku 462 570 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2015 činí 31 224 Kč (462 570 Kč x 50 % x 13,5 %). Současně s odevzdáním "přehledu o příjmech a výdajích" doplatí pan Svoboda 1 704 Kč (31 224 Kč - 29 520 Kč). Nová měsíční záloha po odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích" bude 2 602 Kč (31 224 Kč: 12 měsíců).

Praktický příklad 3)

Živnostnice paní Černá dosáhne za rok 2015 hrubého zisku ve výši 281 400 Kč. Během roku 2015 platila minimální měsíční zálohy ve výši 1 797 Kč, za celý rok 2015 tedy 21 564 Kč. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2015 je 159 666 Kč. Skutečný vyměřovací základ 140 700 Kč (281 400 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ, proto se bude zdravotní pojištění počítat z minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění za celý rok 2015 činí 21 555 Kč (159 666 Kč x 13,5 %). Po odevzdání přehledu nebude paní Černá již nic doplácet. V roce 2016 bude paní Černá platit měsíční zálohu ve výši 1 823 Kč. Poprvé zaplatí paní Černá novou zálohu za leden 2016.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ