V Česku je nejméně chudých

27.11.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Za chudého se v Evropě považuje každý, kdo nemá souhrnný měsíční příjem ve výši 60 % mediánu mzdy. Při mezinárodním srovnání je v Česku nejméně lidí postiženo chudobou, výrazně méně než například v některých západoevropských zemích.

Absolutní hranice chudoby je v jednotlivých zemích rozdílná, neboť se liší medián mzdy. Lucemburčan pracující za minimální mzdu je při mezinárodním srovnání bohatý, protože minimální měsíční mzda v roce 2015 dosahuje v Lucembursku 1 923 euro. Životní úroveň v porovnání s ostatními občany v Lucembursku je však nízká. Cílem vlád vyspělých zemí světa je, aby se vyplatila i práce za minimální mzdu v jiném městě než pobírat sociální dávky. Pracující za minimální mzdu by měli mít vyšší životní úroveň než je hranice "chudoby" v dané zemi.

Kdo je nejvíce postižen chudobou?

Ve vyspělých evropských zemích jsou chudobu nejvíce postiženi dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří již nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a jsou odkázáni pouze na sociální dávky, penzisté a děti. Sociální politika hraje důležitou roli ve všech členských zemích EU. Díky státním sociálním dávkám nelze "evropskou chudobu" porovnávat s chudobou v rozvojových zemích. "Chudí Evropané" neumírají hlady a nežijí v zoufalých podmínkách. Přesto se však cítí vyřazeni z běžného evropského života.

Nejvíce chudých je v Řecku

Ekonomické problémy Řecka poznamenaly životní úroveň Řeků, vždyť aktuálně právě v Řecku, které trápí dlouhodobě jedna z nejvyšších nezaměstnaností ze zemí EU, je nejvíce lidí postiženo chudobou (23,1 %), jak vyplývá z publikace Statistisches Jahrbuch 2015 - Das Statistische Bundesamt BRD. Dalšími zeměmi s vysokou mírou chudoby nad 18 % jsou Rumunsko (22,4 %), Bulharsko (21,0 %), Litva (20,6 %), Španělsko (20,4 %), Chorvatsko (19,5 %), Lotyšsko (19,4 %), Itálie (19,1 %), Portugalsko (18,7 %) a Estonsko (18,6 %). Nejnižší míra chudoby je dlouhodobě v Česku, Slovensku a severských zemích. Pouze v Česku a Islandu je přitom míra chudoby nižší než 10 %.

Jak snižovat chudobu?

Legislativní podpora podnikání a zvyšování zaměstnanosti se velmi pozitivně projevují na nízké míře chudoby. Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost je velmi nepříjemná pro samotného nezaměstnaného a jeho rodinu i pro státní rozpočet, neboť místo inkasa daní ze mzdy stát vyplácí sociální dávky a v případě dlouhodobé nezaměstnanosti obou manželů nebo partnerů žijí všichni v "chudobě". Míra nezaměstnanosti je Česku spolu s Německem nejnižší ze zemí EU. Velmi pozitivní je rovněž zachovávat při výpočtu státního důchodu princip solidarity, který je v Česku výrazně zastoupen. Z důvodu aplikace solidarity při výpočtu státního důchodu v Česku mají občané s nižšími příjmy v produktivním věku relativně vysoký náhradový poměr při odchodu do důchodu. Toto opatření výrazně snižuje počet občanů žijících v penzi v chudobě. Finančně situace penzistů, kdy oba pobírají důchod, je lepší než jednotlivce. Rovněž důležitou roli hrají i vdovské a vdovecké důchody, kdy se výsledný měsíční důchod skládá z vlastního důchodu a pozůstalostního důchodu.

Praktický příklad

Česko patří mezi země s vysokým náhradovým poměrem občanů s podprůměrnými příjmy, kteří odejdou do starobního důchodu. V zemích, kde hraje při výpočtu důchodu prvek zásluhovosti vyšší úlohu, se ocitá více občanů při odchodu do důchodu v chudobě. Vše za předpokladu vysoké doby pojištění, kdy žadatel o starobní důchod pracoval téměř po celý produktivní život. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítán státní důchod při získání 42 let pojištění u podprůměrných příjmů. Náhradový poměr je porovnání čisté mzdy před odchodem do důchodu a penze, neboť z penze se daně neplatí. Při výpočtu se počítá pouze se základní slevou na poplatníka, výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2015.

Hrubá mzda

Čistá mzda

Státní důchod

Náhradový poměr

10 000 Kč

8 900 Kč

8 700 Kč

97,8 %

11 000 Kč

9 640 Kč

9 330 Kč

96,8 %

12 000 Kč

10 335 Kč

9 825 Kč

95,1 %

13 000 Kč

11 015 Kč

9 989 Kč

90,7 %

14 000 Kč

11 710 Kč

10 153 Kč

86,7 %

15 000 Kč

12 405 Kč

10 316 Kč

83,2 %

vlastní výpočet autora

Počet lidí žijících v chudobě v evropských zemích (v %)

Země

Počet lidí v chudobě

(v %)

Česko

8,6

Island

9,3

Norsko

10,5

Finsko

11,8

Dánsko

12,3

Nizozemí

12,6

Slovensko

12,8

Francie

13,7

Irsko

14,1

Maďarsko

14,3

Švýcarsko

14,5

Slovinsko

14,5

Švédsko

14,8

Belgie

15,1

Malta

15,7

Lucembursko

15,9

Velká Británie

15,9

Německo

16,1

Polsko

17,3

Estonsko

18,6

Portugalsko

18,7

Itálie

19,1

Lotyšsko

19,4

Chorvatsko

19,5

Španělsko

20,4

Litva

20,6

Bulharsko

21,0

Rumunsko

22,4

Řecko

23,1

Pramen:Statistisches Jahrbuch 2015, Kapitel Internationales, (Das Statistische Bundesamt BRD)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU