Skutečné zdanění mzdy v roce 2016

14.12.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Jak moc se budou lišit mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda bezdětného zaměstnance v roce 2016?

V roce 2016 budou zaměstnanci odvádět 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Zaměstnavatelé budou odvádět za zaměstnance dalších 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění. Daň z příjmu platí pouze zaměstnanec, na rozdíl od povinného pojistného může být vypočtená daň z příjmu fyzických osob nulová z důvodu uplatnění daňových slev. Při výpočtu povinného sociálního a zdravotního pojištění se žádné slevy neuplatňují.

Zkrácený úvazek a mzda do 9 900 Kč měsíčně

Minimální měsíční mzda od ledna 2016 bude 9 900 Kč měsíčně, zdravotní pojišťovna musí minimálně obdržet 1 337 Kč (13,5 % z 9 900 Kč). Za zaměstnance pracujících za mzdu nižší než minimální mzda (např. při práci na zkrácený úvazek) platí zaměstnavatel na zdravotním pojištění vždy 9 %, doplatek do 1 338 Kč doplácí zaměstnanec, zaměstnanci s hrubou mzdou nižší než minimální mzda tak mají vyšší efektivní sazbu na zdravotním pojištění, to vše za předpokladu, že se pro účely placení zdravotního pojištění nejedná o státního pojištěnce (např. studenta nebo důchodce).

Sociální pojištění pouze do stropu

Zdravotní pojištění se odvádí z celé hrubé mzdy bez ohledu na její výši. Sociální pojištění se za celý rok platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Když zaměstnanec dosáhne během roku maximálního vyměřovacího základu, tak se přestane již od tohoto měsíce sociální pojištění odvádět. Naposledy se sociální pojištění zaplatí za měsíc, ve kterém bylo stropu dosaženo. Z hrubé mzdy nad strop neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Maximálním vyměřovacím základem pro celý rok 2016 je částka 1 296 288 Kč.

Sazby daně z příjmu fyzických osob

I v roce 2016 bude činit základní sazba daně z příjmu fyzických osob 15 % a nadále se bude daň z příjmu fyzických osob počítat ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné odvody na sociálním pojištění a zdravotním pojištění (v souhrnu 34 %), které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Protože se daň z příjmu fyzických osob platí ze superhrubé mzdy, tak je skutečná daňová sazba 20,1 % (15 % x 1,34). Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka a případně dalších daňových slev je skutečná (efektivní daňová sazba) nižší. Z hrubé roční mzdy nad 1 296 288 Kč se platí ještě 7% solidární příspěvek.

Slevu na poplatníka uplatní všichni

Všichni zaměstnanci mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za celý rok. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka v poměrné výši 2 070 Kč měsíčně. Při práci pro dva zaměstnavatele současně lze základní slevu na poplatníka uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Základní slevu na poplatníka nelze uplatnit v nějakém měsíci dvakrát. Základní sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň maximálně do nuly, z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na peníze od státu.

Praktický výpočet čisté mzdy

Paní Nováková má hrubou mzdu 26 000 Kč měsíčně. Vypočítejme si mzdové náklady zaměstnavatele, čistou mzdu paní Novákové a skutečné zdanění práce, vše dle legislativy roku 2016.

Text

Částka

Hrubá mzda

26 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(26 000 Kč x 4,5 %)

1 170 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(26 000 Kč x 9 %)

2 340 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(26 000 Kč x 6,5 %)

1 690 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(26 000 Kč x 25 %)

6 500 Kč

Superhrubá mzda

(26 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

34 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(34 900 Kč x 15 %)

5 235 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(5 235 Kč - 2 070 Kč)

3 165 Kč

Čistá mzda

(26 000 Kč - 1 170 Kč - 1 690 Kč - 3 165 Kč)

19 975 Kč

vlastní výpočet autora

Celkové mzdové náklady zaměstnavatele jsou 34 840 Kč (hrubá mzda 26 000 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 340 Kč + sociální pojištění placené zaměstnavatelem 6 500 Kč). Čistá mzda paní Novákové, kterou obdrží na účet je 19 975 Kč. Celkové daně ze mzdy činí 14 865 Kč (34 840 Kč - 19 975 Kč). Zdanění práce je tedy 42,7 % (14 865 Kč: 34 840 Kč).

Zdanění dle hrubé mzdy

V přiložené tabulce máme vypočteno efektivní zdanění práce u bezdětného zaměstnance v závislosti na výši měsíční hrubé mzdy. Zdanění práce se pohybuje od 33,6 % po 43,2 %, důvodem rozdílného zdanění je existence základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Výpočet zdanění práce dle výše hrubé mzdy v roce 2016 (částky jsou uvedeny v korunách)

Hrubá

mzda

Pojistné placené zaměstnancem

Pojistné placené zaměstnavatelem

Daň

z příjmu

Čistá

mzda

Zdanění

práce

zdravotní

pojištění

sociální pojištění

zdravotní pojištění

sociální pojištění

10 000

450

650

900

2 500

0

8 900

33,6%

15 000

675

975

1 350

3 750

945

12 405

38,3%

20 000

900

1 300

1 800

5 000

1 950

15 850

40,9%

25 000

1 125

1 625

2 250

6 250

2 955

19 295

42,4%

30 000

1 350

1 950

2 700

7 500

3 960

22 740

43,4%

35 000

1 575

2 275

3 150

8 750

4 965

26 185

44,2%

40 000

1 800

2 600

3 600

10 000

5 970

29 630

44,7%

50 000

2 250

3 250

4 500

12 500

7 980

36 520

45,5%

75 000

3 375

4 875

6 750

18 750

13 005

53 745

46,5%

100 000

4 500

6 500

9 000

25 000

18 030

70 970

47,0%

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát