Vymáhání výživného: Tvorba úspor dítěti

15.12.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V rámci soudního sporu o výživné může soud v některých případech rozhodnout o povinnosti tvorby úspor dítěti. Jakým způsobem občanský zákoník stanovuje tuto povinnost, se dočtete v dnešním článku k tématice vymáhání výživného.

Každý případ sporu o výživné je nutné chápat individuálně s ohledem na odůvodněné potřeby vyživovaného dítěte a majetkové poměry povinné osoby. Bohužel, povinné osoby se někdy dopouštějí zatajování svých příjmů a různých procesních obstrukcí k újmě dítěte.

Občanský zákoník stanovuje, že v některých případech, kdy povinná osoba neprokáže své příjmy a neumožní přístup informacím o stavu svého majetku, nastává domněnka příjmu povinného ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima.

Tvorba úspor v občanském zákoníku

Občanský zákoník stanovuje, že rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, nevylučují-li to okolnosti zvláštního případu.

Účelem této zákonné úpravy je zejména zajištění úspor dítěti pro přípravu na budoucí povolání, bydlení apod., tak jak to bývá v běžně fungujících rodinách.

Máte soudem stanovené výživné, avšak protistrana výživné nehradí? Může být dlužníkovi zabaveno řidičské oprávnění nebo zahájeno trestní stíhání v případě nehrazení výživného? Více se dočtete: Vymáhání dlužného výživného.

Předpoklady ke stanovení povinnosti tvorby úspor

Základními předpoklady ke stanovení povinnosti tvorby úspor v rámci vyživovací povinnosti jsou skutečnosti, že majetkové poměry povinné osoby připouštějí možnost tvorby úspor, tvorbu úspor lze považovat za odůvodněnou potřebu dítěte a nevylučují to okolnosti zvláštního případu. Tato povinnost tvorby úspor dítěti může být stanovena jak rodiči, tak předku dítěte, avšak předek dítěte odlišný od rodiče může být povinen k hrazení tohoto výživného jen vůči nezletilému nesvéprávnému dítěte, oproti rodiči, který může být povinen k tvorbě úspor k zletilému i nezletilému dítěti, svéprávnému, či nesvéprávnému dítěti.

Úspory dítěte

Povinnost tvorby úspor dítěti může být soudem stanovena vedle hrazení běžného výživného. Takto poskytnuté výživné na tvorbu úspor přechází do vlastnictví dítěte a o správě těchto částek platí obecná pravidla o správě jmění dítěte. V některých případech může dítě uplatnit po nabytí zletilosti právo na náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení, pokud rodiče porušili péči řádného hospodáře při správě jeho jmění, např: Stavební spoření jako pravidelný dar dítěti.

Budete-li řešit případ vymáhání výživného, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.