Odškodnění dopravní nehody: Odpovědnost zaměstnavatele za pochybení zaměstnance

12.01.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zaměstnanec způsobí vozidlem zaměstnavatele dopravní nehodu při plnění pracovních povinností, a to pod vlivem alkoholu. Bude zaměstnavatel povinen hradit následný regres pojišťovny, která vyplatila poškozeným odškodnění za dopravní nehodu? Představíme si rozhodnutí Nejvyššího soudu k nastínění této problematiky.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný předal řízení vozidla osobě, která byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo. Odškodnění po autonehodě může dosahovat milionových částek, proto pojišťovna důsledně zkoumá, zda řidič vozidla nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných zakázaných látek.

Žaloba o 1 mil. Kč

Nejvyšší soud projednával v roce 2007 spor mezi pojišťovnou a zaměstnavatelem zaměstnance, který způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. Pojišťovna poskytla poškozeným odškodnění za dopravní nehodu a následně vymáhala regresivní plnění na zaměstnavateli s poukazem, že za jednání zaměstnance nese odpovědnost zaměstnavatel. Pojišťovna žalovala zaměstnavatele celkově o poskytnutí částky ve výši jednoho milionu korun českých. Než případ rozhodoval Nejvyšší soud, řešily spor soudy nižších stupňů.

Jak rozhodovaly soudy?

Soud prvního stupně zamítl žalobu pojišťovny s odůvodněním, že zaměstnavatel neporušil žádnou svou povinnost danou zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdy nepředal vozidlo osobě, která byla pod vlivem alkoholu, přičemž zaměstnanec při nástupu do zaměstnání nebyl pod vlivem alkoholu. Na základě odvolání pojišťovny byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen odvolacím soudem.

Odvolací soud stanovil, že odpovědnost za předání vozidla osobě pod vlivem alkoholu a s tím spojený regresivní postih pojišťovny může postihnout pouze zaměstnavatele, který neověřil zjistitelné skutečnosti a neučinil žádná opatření, aby vozidlo nebylo svěřeno zaměstnanci pod vlivem alkoholu. Pojišťovna nesouhlasila s tímto rozhodnutím odvolacího soudu, a proto podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud stanovil odpovědnost zaměstnavatele

Nejvyšší soud vyhověl podanému dovolání a zrušil rozsudek soudu prvního stupně a odvolacího soudu a případ vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Nejvyšší soud rozhodnutí mimo jiné odůvodnil tak, že regresivní právo pojišťovny v tomto případě nepostihuje řidiče jakožto zaměstnance, ale pojištěného zaměstnavatele, který tohoto řidiče použil pro plnění svých úkolů v rámci pracovněprávního vztahu. K tomuto Nejvyšší soud: „Odpovědnost řidiče, jež v době nehody řídil při plnění pracovních povinností vozidlo svého zaměstnavatele, jako provozovatele pojištěného vozidla, nepřichází vůči žalobkyni ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. v úvahu, protože jeho jednání se podle § 420 odst. 2 obč. zák. (dnes srovnatelně § 2914 občanského zákoníku, poz. autor) přičítá jeho zaměstnavateli provozovateli vozidla, když toto ustanovení stanoví, že škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, byla-li způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použila.“

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 32 Odo 1397/2005 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ regresivního postihu pojišťovny je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU