Každá tisícikoruna zaměstnance stojí zaměstnavatele 1 744 Kč

15.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, kterou obdrží na bankovní účet, a mzdové náklady zaměstnavatele se v zemích EU liší o desítky procent. Jak vysoké je zdanění práce v Česku v porovnání s ostatními zeměmi EU? Podívejme se na praktický výpočet.

V členských zemích evropské unie je vyšší zdanění práce než v ostatních vyspělých mimoevropských zemích světa (např. USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo Koreji). Důvodem je zejména vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V členských zemích EU je mnohem vyšší sociální ochrana zaměstnance než v ostatních vyspělých zemích světa. V případě nemoci, nezaměstnanosti nebo důchodu čerpají Evropané vyšší státní dávky než v ostatních zemích světa.

Praktický výpočet v Česku

Průměrná mzda za první tři čtvrtletí roku 2015 činila 25 903 Kč, jedná se však o hrubou mzdu. Z hrubé mzdy musí zaměstnanec zaplatit sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnavatel navíc mimo hrubou mzdu za zaměstnance zaplatit povinné pojistné. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu bezdětného zaměstnance pracujícího právě za průměrnou mzdu a mzdové náklady zaměstnavatele dle legislativy roku 2016, při výpočtu čisté mzdy bezdětného zaměstnance meziročně k žádné změně nedošlo.

Text Částka

Hrubá mzda

25 903 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(25 903 Kč x 4,5 %, na koruny nahoru)

1 166 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(25 903 Kč x 9 %, na koruny nahoru)

2 332 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(25 903 Kč x 6,5 %, na koruny nahoru)

1 684 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 903 Kč x 25 %, na koruny nahoru)

6 476 Kč

Superhrubá mzda

(25 903 x 1,34, na stokoruny nahoru)

34 800 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(6 476 Kč x 15 %)

5 220 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(5 220 Kč - 2 070 Kč)

3 150 Kč

Čistá mzda

(25 903 Kč - 1 166 Kč - 1 684 Kč - 3 150 Kč)

19 903 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(25 903 Kč + 2 332 Kč + 6 476 Kč)

34 711 Kč

vlastní výpočet autora

Na každou tisícikorunu bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, za kterou může nakupovat zboží a služby, vynaloží zaměstnavatel 1 744 Kč (34 711 Kč: 19 903 Kč) x 1 000 Kč). Pro porovnatelnost údajů s ostatními členskými zeměmi Evropské unie můžeme říci, že na každé jedno euro zaměstnance obdržené na účet, musí zaměstnavatel vynaložit 1,74 €.

Kolik stojí jedno euro zaměstnavatele v zemích EU?

Dle publikace The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (Institut économique Molinari) z roku 2015 stojí každé euro zaměstnance, které obdrží na účet, nejvíce zaměstnavatele v Belgii (2,30 €), ve Francii (2,20 €), v Rakousku (2,15 €), v Maďarsku (1,98 €), v Řecku (1,98 €), v Německu (1,97 €), v Itálii (1,85 €), v Rumunsku (1,76 €), ve Finsku (1,75 €), na Slovensku (1,75 €), v Česku (1,74 €), ve Švédsku (1,73 €), v Nizozemí (1,73 €) a v Lotyšsku (1,73 €). Nejméně na Kypru (1,24 €), na Maltě (1,34 €), v Irsku (1,36 €), ve Velké Británii (1,44 €), v Bulharsku (1,50 €), v Lucembursku (1,62 €), v Dánsku (1,62 €), ve Španělsku (1,64 €), ve Slovinsku (1,64 €), v Litvě (1,66 €), v Portugalsku (1,66 €), v Estonsku (1,70 €), v Polsku (1,69 €) a v Chorvatsku (1,70 €).

Zdanění práce tvoří i odvody zaměstnavatele

Při posuzování celkového zdanění práce je nutné zohledňovat i povinné odvody zaměstnavatele. Při započítání povinného sociálního pojištění a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu dosahují celkové daně ze mzdy v Česku cca 43 %, což je 11. nejvyšší hodnota ze zemí EU. Přestože je v Česku nízká 15% sazba daně z příjmu fyzických osob a vysoká základní daňová sleva na poplatníka, tak je celkové zdanění práce v rámci zemi EU mírně nadprůměrné, a to právě z důvodu vysokého pojistného placeného zaměstnavatelem, které v souhrnu dosahuje 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát