Vše, co je třeba vědět o kontrolním hlášení DPH

19.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. ledna 2016 přibyla plátcům daně z přidané hodnoty další administrativní povinnost, a to podávat spolu s daňovým přiznáním k DPH i kontrolní hlášení.

Platí tato nová povinnost i pro vás? Úvodní díl našeho seriálu o kontrolním hlášení shrnuje základní informace o kontrolním hlášení.

Kontrolní hlášení vstoupilo do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) zákonem č. 360/2014 Sb. Oblast kontrolního hlášení je v ZDPH upravena v § 101c - § 101i.

Cílem zavedení kontrolního hlášení je získání efektivního prostředku finanční správy v boji s daňovými úniky. Finanční správa kontrolním hlášením získá informace o vybraných transakcích pro odhalení řetězových (karuselových) obchodů, kdy na straně odběratele je uplatňován nárok na odpočet v plné výši, zatímco dodavatel daň na výstupu neodvedl vůbec nebo odvedl v nižší výši.

Níže uvedené informace vycházejí ze zákona a z informací zveřejněných na internetových stránkách finanční správy České republiky.


Kontrolní hlášení - vše, co potřebujete vědět

Kontrolní hlášení DPHOd 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jeho cílem je efektivní boj s daňovými úniky především v rámci karuselových obchodů.
V našich článcích se dozvíte vše potřebné ohledně této novinky, např. koho se tato povinnost týká, jak podat kontrolní hlášení, praktické příklady, sankce apod. Výpis šlánků na téma kontrolní hlášení naleznete na této stráce: Kontrolní hlášení DPH.


Kdo podává kontrolní hlášení

Nejprve začneme výčtem osob, které podle zákona nemají povinnost podávat kontrolní hlášení. Jedná se o následující osoby:

  • osoba, která není plátcem DPH v České republice
  • identifikovaná osoba (v návaznosti na §6g - §6l ZDPH)

V obecné rovině mají povinnost podávat kontrolní hlášení plátci daně z přidané hodnoty, tj. osoby registrované k DPH v tuzemsku. Povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká i zahraničním subjektům, které jsou v České republice registrováni k dani z přidané hodnoty.

Povinnost podat kontrolní hlášení nevzniká plátci daně z přidané hodnoty vždy, ale váže se ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností ve sledovaném období:

  • plátce uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění;
  • plátce přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnul úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijal plnění, u nichž příjemci vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH;

v rámci zvláštního režimu pro investiční zlato:

  • přijal zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
  • uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
  • investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH.

V případech, kdy ve sledovaném období plátce nenaplní výše uvedené skutečnosti, nemá povinnost podat kontrolní hlášení. Povinnost podávat tzv. nulové kontrolní hlášení nevzniká.

Skupina pro účely DPH (§ 5a ZDPH)

Za skupinu se podává pouze jedno kontrolní hlášení za všechny členy skupiny a podává jej zastupující člen skupiny.

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)

Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost. Lhůty pro podání kontrolního hlášení se pak určují podle osoby určeného společníka. V případech, kdy členové společnosti uskutečňují ekonomickou činnost i mimo společnost a naplní-li výše uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně za svou činnost.

Sledované období

Sledované období se u kontrolního hlášení je odlišné pro fyzické a pro právnické osoby.

U právnických osob je sledované období vždy kalendářní měsíc. Sledované období na měsíční bázi tak platí jak pro právnické osoby měsíční plátce, tak i kvartální plátce. Právnické osoby kvartální plátci tak budou podávat daňové přiznání k DPH za čtvrtletí, zatímco kontrolní hlášení každý měsíc. Právnická osoba podává kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

U fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH, tj. čtvrtletně nebo měsíčně. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tzn. do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Neplatí zde pravidlo o pětidenní liberaci bez sankce jako u daňového přiznání. Pokud kontrolní hlášení podáme o jeden den později, hrozí nám pokuta za jeho pozdní podání.

Praktický příklad

Právnická osoba, čtvrtletní plátce DPH přijala v lednu 2016 dvě faktury ve standartním režimu DPH - nákup zboží. V únoru to byla jedna faktura na přijatou službu - daňové poradenství. V březnu tato osoba prodala zboží jinému plátci DPH.

Za období leden a únor není povinnost podat kontrolní hlášení, za předpokladu, že plátce nebude v lednu a únoru uplatňovat nárok na odpočet. Nárok na odpočet má ze zákona po dobu tří let, může si ho tedy uplatnit až v březnu 2016. V březnu již vznikla plátci povinnost podat kontrolní hlášení, protože uskutečnil zdanitelné plnění.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ