OECD: Rodiče s dětmi platí v Česku nejméně na daních

05.02.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance se dvěma dětmi a manželkou na rodičovské dovolené se v Česku liší nejméně ze všech členských zemí OECD. Důvodem jsou vysoké slevy, které může zaměstnanec uplatnit. Podívejme se na praktický výpočet za rok 2015.

Rodinná politika hraje důležitou roli ve všech vyspělých zemích světa. Rodiny s dětmi odvádí nižší daně než bezdětní zaměstnanci. Při stejné hrubé mzdě má tedy zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku výrazně vyšší čistou mzdu než bezdětný kolega. Daňová situace rodin s dětmi v Česku je při mezinárodním srovnání velmi příznivá, jak si ukážeme na praktickém výpočtu.

Zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem hrubou mzdu. Zaměstnanec však dostává na účet nižší čistou mzdu. Z hrubé mzdy je mu totiž zaměstnavatelem odváděna daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Praktický výpočet v Česku

Průměrná měsíční mzda za I. až III. čtvrtletí roku 2015 činila 25 903 Kč, za celý rok by mzda byla 310 836 Kč (25 903 Kč x 12 měsíců). U zaměstnance s roční hrubou mzdou 310 836 Kč, jehož manželka je na rodičovské dovolené, a který uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti, si vypočítáme daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění za celý rok 2015. Porovnáváme tedy jeho hrubou roční mzdu s čistou roční mzdou, zohledňujeme tedy pouze zdanění na straně zaměstnance. Obdobným způsobem je vypočteno efektivní zdanění v ostatních členských zemí OECD.

Výpočet daňového zatížení (v %)

(porovnání hrubé mzdy a čisté mzdy)

Text Částka

Hrubá roční mzda

310 836

Zaplacené pojistné

zaměstnavatelem

105 685

(310 836 x 34 %)

Základ daně

416 521 Kč

(310 836 + 105 685)

Zaokrouhlený základ daně

(na sta dolů)

416 500 Kč

Daň z příjmu

62 475 Kč

(416 500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění

na 2 děti za rok 2015

29 208 Kč

Daňový bonus

16 413 Kč

(62 475 - 24 840 - 24 840 - 29 208)

Zdravotní pojištění

za rok 2015

13 992 Kč

(25 903 x 4,5 %, na Kč nahoru) x 12)

Sociální pojištění

za rok 2015

20 208 Kč

(25 903 x 6,5 %, na Kč nahoru) x 12)

Daně za rok 2015 celkem

17 787 Kč

(13 992 + 20 208 - 16 413)

Daňové zatížení

na straně zaměstnance

5,72 %

(17 787: 310 836, v %)

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec s průměrnou mzdou mající dvě děti, jehož manželka má vlastní příjmy do 68 tisíc Kč za rok (např. z důvodu čerpání rodičovské dovolené a pobírání pouze rodičovského příspěvku), a který tak uplatňuje slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, má efektivní zdanění pouze 5,72 %.

Hlavním důvodem je, že na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic a ještě obdrží od státu daňový bonus. Na daňový bonus vzniká nárok, když uplatněné daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus je ve výši rozdílu daňového zvýhodnění a vypočtené daně z příjmu fyzických osob po uplatnění daňových slev (na poplatníka a na manželku). Bezdětný a svobodný zaměstnanec mající stejně vysokou hrubou mzdu by měl efektivní zdanění 23,11 %, celkové daně by totiž byly 71 835 Kč (daň z příjmu fyzických osob 37 635 Kč, zdravotní pojištění 13 992 Kč, sociální pojištění 20 208 Kč).

Efektivní zdanění v zemích OECD

Hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, jehož manželka je bez příjmů, a který má dvě děti, se nejméně liší ze všech členských zemí OECD právě v Česku (o vypočítaných 5,72 %).

  • Dalšími zeměmi OECD s nízkým zdaněním ve stejném daňovém případu jsou Chile (7,0 %), Mexiko (10,0 %), Korea (10,7 %), Švýcarsko (10,8 %), Slovensko (10,9 %), Irsko (12,3 %), USA (12,8 %), Estonsko (13,8 %), Španělsko (15,4 %), Kanada (16,3 %), Izrael (16,5 %), Portugalsko (17,2 %), Nový Zéland (17,2 %), Polsku (18,2 %) a Lucembursko (18,4 %).
  • Nejvyšší zdanění ve stejném daňovém případu v zemích OECD je v Dánsku (34,4 %), Rakousku (32,6 %), Belgii (31,1 %), Finsku (30,7 %), Nizozemí (28,8 %), Řecku (28,7 %), Norsku (27,7 %), Maďarsku (26,5 %), Turecku (25,7 %), Slovinsku (24,8 %), Itálii (24,7 %), Švédsku (24,4 %), Velké Británii (23,7 %), Austrálii (23,4 %), Francii (21,9 %), Německu (21,1 %), Japonsku (20,3 %) a Islandu (19,6 %).

Pouze u Česka je proveden výpočet dle aktuálních údajů za rok 2015, u ostatních zemí OECD jsou uvedeny údaje za rok 2014. Z důvodu zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě od roku 2015 je efektivní zdanění ve vypočítaném příkladu v Česku za rok 2015 ještě nižší než za rok 2014.


Pramen: OECD, Tax Database, Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU