Kolik zaplatí za rok 2015 na povinných daních živnostníci?

29.02.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Na praktických příkladech si vypočítáme souhrnnou daňovou povinnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v závislosti na dosaženém hrubém zisku za rok 2015. Proč s rostoucím ziskem efektivní daňová sazba u nadprůměrných příjmů klesá? Proč v procentním vyjádření platí nejvíce na povinných daních OSVČ s nízkým ziskem?

Základním vstupním údajem pro výpočet povinných daní (dani z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění) u OSVČ je hrubý zisk (daňový základ), což je rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti.

Daň z příjmu fyzických osob

Na dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 se odvádí 15 % z daňové základu, z daňového základu nad 1 277 328 Kč se ještě odvádí 7% solidární daň.

Sociální pojištění

Na sociálním pojištění odvádí OSVČ na hlavní činnost, které nevstoupily do II. důchodového pilíře, 29,2 z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 6 653 Kč. Sociální pojištění za rok 2015 se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 277 328 Kč.

Zdravotní pojištění

Na zdravotním pojištění platí OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění platí z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 13 305,50 Kč.

Výpočet u podprůměrného, průměrného a nadprůměrného zisku

Celkové zdanění si vypočítáme u paní Novákové (podprůměrné příjmy), pana Dvořáka (průměrné příjmy) a paní Černé (nadprůměrné příjmy). Ve všech třech příkladech počítáme, že je uplatňována pouze základní sleva na poplatníka.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková vykonávala po celý rok 2015 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za celý rok 2015 je 110 000 Kč. Kolik zaplatí paní Nováková na povinných daních?

Text Částka

Hrubý zisk

110 000 Kč

Daň z příjmu

16 500 Kč

(110 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2015

0 Kč

(16 500 - 24 840, max. do nuly)

Skutečný vyměřovací základ

55 000 Kč

(110 000 x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění

159 666 Kč

(13 305,50 x 12 měsíců)

Minimální vyměřovací základ

Sociální pojištění

79 836 Kč

(6 653 x 12 měsíců)

Zdravotní pojištění za rok 2015

21 555 Kč

(159 666 x 13,5 %)

Sociální pojištění za rok 2015

23 313 Kč

(79 836 x 29,2 %)

Daně celkem

44 868 Kč

(0 + 21 555 + 23 313)

Efektivní zdanění

40,8 %

(44 868: 110 000)

vlastní výpočet autora

Efektivní zdanění paní Novákové je nejvyšší ze všech ukázkových příkladů. Důvodem je skutečnost, že sociální pojištění i zdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2015 musí být zaplaceno na povinném pojistném alespoň 44 868 Kč. Při nízkém hrubém zisku je tak efektivní zdanění vysoké. OSVČ s nízkým hrubým ziskem by měly důkladně zvážit, zdali není pro ně výhodnější samostatnou výdělečnou činnost ukončit. Povinné pojistné musí být vždy zaplaceno. OSSZ i příslušná zdravotní pojišťovna si své pohledávky velmi pečlivě hlídají.

Praktický příklad 2)

Pan Dvořák vykonával po celý rok 2015 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za celý rok 2015 je 320 000 Kč. Kolik zaplatí pan Dvořák na povinných daních?

Text Částka

Hrubý zisk

320 000 Kč

Daň z příjmu

48 000 Kč

(320 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2015

23 160 Kč

(48 000 - 24 840)

Skutečný vyměřovací základ

160 000 Kč

(320 000 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

21 600 Kč

(160 000 x 13,5 %)

Sociální pojištění za rok 2015

46 720 Kč

(160 000 x 29,2 %)

Daně celkem

91 480 Kč

(23 160 + 21 600 + 46 720)

Efektivní zdanění

28,6 %

(91 480: 320 000)

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 3)

Paní Černá vykonávala po celý rok 2015 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za celý rok 2015 je 3 000 000 Kč. Kolik zaplatí paní Černá na povinných daních?

Text Částka

Hrubý zisk

3 000 000 Kč

Daň z příjmu

450 000 Kč

(3 000 000 x 15 %)

Solidární daň

120 587 Kč

(3 000 000 - 1 277 328) x 7 %

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2015

545 747 Kč

(450 000 + 120 587 - 24 840)

Skutečný vyměřovací základ

1 500 000 Kč

(3 000 000 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

202 500 Kč

(1500 000 x 13,5 %)

Maximální vyměřovací základ

pro platbu soc. pojištění

1 277 328 Kč

Sociální pojištění za rok 2015

372 980 Kč

(1 277 328 x 29,2 %)

Daně celkem

1 121 227 Kč

(545 747 + 202 500 + 372 980)

Efektivní zdanění

37,4 %

(1 121 227: 3 000 000)

vlastní výpočet autora

Kdyby měla paní Černá hrubý zisk 5 000 000 Kč, potom by bylo její efektivní zdanění 33,9 % a bylo by nižší než při hrubém zisku 3 000 000 Kč. Jak je to možné? Sociální pojištění se totiž platí pouze do maximálního vyměřovacího základu, za rok 2015 do částky 1 277 328 Kč. Při hrubém zisku 3 000 000 Kč i 5 000 000 Kč by byly odvody na sociálním pojištění stejné, a sice 372 980 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ