Daňové zvýhodnění v daňovém přiznání za rok 2015

04.03.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti může vzniknout nárok na daňový bonus a při odevzdání daňového přiznání za rok 2015 se nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě se peníze od finanční úřadu obdrží. Kdo nemůže daňové zvýhodnění uplatnit? Jaké jsou podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění?

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci mohou daňové zvýhodnění uplatňovat měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy, OSVČ jednou za rok v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění na děti nemohou uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem, které mají dílčí základ daně za rok 2015 ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 50 % celkového daňového základu. Nárok na daňové zvýhodnění je potřeba v daňovém přiznání doložit. Při narození dítěte kopií rodného listu, u středoškoláků a vysokoškoláků potvrzením příslušné školy, že je splněna podmínka studia.


Čtěte také:


Praktický příklad 1)

Paní Nováková byla po celý loňský rok OSVČ a má dvě děti. V daňovém přiznání za rok 2015 nemůže paní Nováková daňové zvýhodnění na své dvě děti uplatnit, neboť daňové zvýhodnění během roku 2015 uplatňoval manžel paní Novákové při výpočtu své čisté měsíční mzdy u svého zaměstnavatele.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec pan Dvořák má dílčí základ daně ze zaměstnání za rok 2015 ve výši 482 400 Kč. Současně si pan Dvořák během roku 2015 přivydělával vlastní samostatnou výdělečnou činností a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti je 132 000 Kč, přičemž výdaje uplatnil výdajovým paušálem. Pan Dvořák může v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti i při využít výdajového paušálu u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, neboť dílčí základ ze zaměstnání je vyšší než polovina souhrnného daňového základu.

Jak je daňové zvýhodnění vysoké?

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na studující dítě nejdéle do 26 let věku. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, za celý kalendářní rok 2015 tedy ve výši 13 404 Kč. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 317 Kč, za celý kalendářní rok 2015 tedy 15 804 Kč. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 1 417 Kč, za celý kalendářní rok 2015 tedy ve výši 17 004 Kč. Na dvě děti je tedy možné za celý rok uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 29 208 Kč. Při narození dítěte během roku se poprvé daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Za dobu studia se mimo jiné považuje i doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia na střední škole, pokud nemá dítě během této doby příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Při ukončení studiu na vysoké škole je podmínka splněna ještě následující měsíc, když není opět vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.

Praktický příklad 3)

Pan Černý je OSVČ, vede daňovou evidenci a 10. 3. 2015 se jim s manželkou narodilo první dítě, dcera Jana. V daňovém přiznání za rok 2015 uplatní pan Černý daňové zvýhodnění v celkové výši 11 170 Kč (10 měsíců x 1 117 Kč).

Praktický příklad 4)

Živnostník Veselý má jedno dítě, syn Tomáš složil úspěšně maturitu v květnu 2015. Do práce nastoupil od 1. září 2015, neboť si udělal ještě poslední prázdniny. Pan Veselý vede daňovou evidenci. Za rok 2015 uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění ve výši 8 936 Kč (8 měsíců x 1 117 Kč). Pan Veselý může daňové zvýhodnění uplatnit i za poslední prázdninové měsíce, protože syn Tomáš neměl v daném období příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Co je to daňový bonus?

Daňové zvýhodnění snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů fyzických osob. Pro čerpání daňového bonusu za rok 2015 je nutné mít zdanitelný příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu 2015, tedy více než 55 200 Kč.

Praktický příklad 5)

Živnostnice paní Králová je samoživitelkou a má dvě děti. Za celý rok 2015 dosáhne hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 296 000 Kč. Kolik zaplatí paní Králová na dani z příjmu fyzických osob?

Text Částka

Daňový základ

296 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

44 400 Kč

(296 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

19 560 Kč

(44 400 - 24 840)

Daňové zvýhodnění na dvě děti

29 208 Kč

Daňový bonus

9 648 Kč

(29 208 - 19 560)

vlastní výpočet autora

Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Králová nic, ještě obdrží daňový bonus ve výši 9 648 Kč. Daňový bonus obdrží paní Králová na bankovní účet uvedený na straně č. 4 daňového přiznání během měsíce dubna.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ