Čeští rodiče se snaží finančně vzdělávat své děti

23.03.2016 | , Kooperativa
Tiskové zprávy


. „V další části projektu Česká rodina žije se Nadace Kooperativy zaměřila na finanční povědomí a nakládání s penězi v rodinách. Výsledky průzkumu ukázaly, že většina českých rodin má přehled o svých výdajích, jen 6 % domácností výdaje nesleduje, nevede si o nich záznamy a neví, jaká je struktura jejich domácích výdajů. Téměř čtvrtina českých domácností (24 %) má o rodinných výdajích detailní přehled. 75 % domácností uvedlo, že se jim alespoň občas podaří ušetřit nějaké peníze,“ říká Petr Hartoš, analytik pojišťovny Kooperativa.

Pozitivní zprávou je, že k odpovědnému zacházení s penězi se rodiče snaží vést i děti. „Naprostá většina rodičů (79 %) souhlasí s vštěpováním pravidel zacházení s penězi svým dětem. Jasno mají také v tom, kdo by to měl děti učit - 71 % rodičů si myslí, že rodina, pouze 3 % rodičů by nechalo výchovu na škole. A 34 % rodičů chce začít s výchovou vztahu k penězům již v předškolním věku svých dětí,“ potvrzuje zájem rodičů o vzdělávání dětí Petr Hartoš.

„Vlastní příklad je vždy nejlepší výchovnou metodou. Ve správně fungující rodině mohou děti nejlépe poznat odpovědný přístup k financím. Velkou oporu mají dnes rodiče i ve školství. Za mých mladých časů neexistovalo na základní ani střední škole nic, čemu by se dalo říkat základy finančního hospodaření nebo finanční gramotnosti. Na druhou stranu také nebylo tolik lákadel, jako každý půlrok nový typ mobilního telefonu nebo inzeráty nabízející výhodné půjčky na každém rohu,“ upozorňuje socioložka Jiřina Šiklová.

Hodnoty_a_vychova_11

Rodiče s dětmi řeší finanční situaci rodiny

První možností, jak si děti mohou vyzkoušet nakládání s penězi, přináší kapesné. To, jak potvrzují výsledky průzkumu, svým dětem poskytuje většina rodičů. „V Čechách se výše průměrného měsíčního kapesného pohybuje okolo dvou set korun. 65 % rodičů desetiletých školáků uvedlo, že jim poskytuje kapesné mezi 50 – 200 Kč měsíčně. Téměř 60 % rodičů je dokonce přesvědčeno, že kapesné pro 10letého školáka by mělo být vyšší než 100 Kč měsíčně. A přes polovinu českých domácností (54 %) řeší domácí účetnictví (příjmy, výdaje, sledování nákladů a jejich účel) se svými dětmi,“ potvrzuje zapojení dětí do finančního chodu rodiny Petr Hartoš.

Hodnoty_a_vychova_10

Češi jsou přesvědčeni, že rozumí kreditním kartám

Co se týče finanční teorie, tak 22 % osob neumí ostatním poradit v oblasti financí, ale téměř tři čtvrtiny Čechů (72 %) si myslí, že z oblasti financí rozumí nejvíce kreditním kartám. Dobře je na tom také životní pojištění se 67 % možných rádců. Naopak 57 % respondentů uvedlo, že se nevyznají v termínovaných vkladech.

Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „ Hodnoty a výchova“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.


Nadace pojišťovny Kooperativa byla založena na začátku roku 2013. Jejím jediným zřizovatelem je pojišťovna Kooperativa, která se tak přihlásila k dlouhodobému a systematickému budování společenské odpovědnosti. Hlavním smyslem existence Nadace je přispívat ke zlepšení kvality života v zemi, kde pojišťovna již více než 25 let úspěšně podniká, posilovat motivaci a sounáležitost zaměstnanců Kooperativy a propojováním s celkovou CSR politikou Kooperativy zvyšovat prestiž vlastní značky. Nadace podává pomocnou ruku těm, kterým život tolik nepřeje a spravuje také sbírku umění pojišťovny Kooperativa. Založení Nadace je v souladu s dlouhodobou vizí koncernu Vienna Insurance Group, který si zakládá na sociální angažovanosti, trvale udržitelném rozvoji, etice podnikání a podpoře svých zaměstnanců.

Články ze sekce: Tiskové zprávy