Odškodnění dopravní nehody: Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

06.04.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jednou z peněžitých dávek, kterou jsou poškození oprávněni uplatňovat při odškodnění dopravní nehody, je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Jakým způsobem tuto peněžitou dávku upravuje občanský zákoník?

Odškodnění dopravní nehody je komplexní proces, který by měl zajistit poškozenému plné a spravedlivé odškodnění utrpěné majetkové a nemajetkové újmy. Občanský zákoník posílil rozsah práv poškozených, kteří by měli detailně zkoumat svá práva na odškodnění při dopravní nehodě.

Spory s pojišťovnou o pojistné plnění při odškodnění dopravní nehody jsou poměrně časté. Jak může být rozhodnut spor o nájemné za náhradní vozidlo v souvislosti se zdržením s opravou poškozeného vozidla vzhledem k pokynu pojišťovny, nastínilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, více se dočtete: Odškodnění dopravní nehody: Spor o nájemné za náhradní vozidlo

Občanský zákoník

Občanský zákoník stanovuje, že náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu, tj. nemocenské dávky a náhrady od zaměstnavatele.

Účelem této peněžité dávky je kompenzace výpadku příjmu poškozeného následkem utrpěné škodné události. Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je dílčím majetkovým právem poškozeného, kdy pojem ztráta na výdělku se nevztahuje pouze na mzdu nebo plat zaměstnance, ale i příjem z podnikání apod.

Pozůstalí po zemřelém v důsledku dopravní nehody mohou požadovat odškodnění náhrady nákladů na výživu na odpovědném subjektu, či přímo pojišťovně z titulu povinného ručení. Jakým způsobem nový občanský zákoník vymezuje tento nárok na odškodnění pozůstalých, se dočtete: Odškodnění dopravní nehody: Náhrada nákladů na výživu pozůstalým

Časové omezení peněžité dávky

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je peněžitou dávkou s časovým omezením jejího trvání, kdy vznik práva se váže na uznání pracovní neschopnosti poškozeného ošetřujícím lékařem a zaniká rozhodnutím ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Nejvyšší soud projednával v nedávné době spor o odškodnění pozůstalých po zemřelém v důsledku dopravní nehody. Soud se zabýval otázkou posouzení míry účasti na dopravní nehodě, kterou zavinili oba účastníci dopravní nehody. Více se dočtete: Nejvyšší soud k posouzení míry účasti na dopravní nehodě

S průměrným výdělkem pomůže účetní

K určení správné výše náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je nutné provést výpočet průměrného výdělku poškozeného. Obecně lze stanovit, že u poškozeného v pracovním poměru se postupuje při určení průměrného výdělku dle zákoníku práce a u osoby samostatně výdělečně činné zejména z daňového přiznání. Doporučujeme při výpočtu průměrného výdělku a této náhrady využít služeb kvalifikované účetní.

Každý případ odškodnění dopravní nehody je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ