Vlastní majetek dítěte a právo na výživné

20.04.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Vymáhání výživného může představovat složitý soudní spor s rozsáhlým dokazováním. Může nezletilé dítě, které není plně svéprávné žádat výživné, ačkoliv má vlastní majetek? Jakým způsobem tuto otázku upravuje občanský zákoník?

Snaha o nalezení spravedlivého řešení otázky výživného je předmětem řady soudních rozhodnutí. Ústavní soud v nedávné době vydal nález, ve kterém se zabýval otázkou posuzování výše výživného pro dítě, jehož rodiče dosahují velmi vysokých příjmů. Jaké hlavní teze vymezil Ústavní soud? Více se dočtete v článku: Ústavní soud k určení výživného u rodičů s nadstandardními příjmy

Vlastní majetek dítěte

Občanský zákoník stanovuje, že nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Vlastnictví majetku tak automaticky nezbavuje nezletilé dítě práva na výživné.

Je vhodné taktéž uvést, že občanský zákoník vymezuje, že majetek dítěte mohou rodiče se souhlasem soudu použít k výživě vlastní a sourozence dítěte jen tehdy, jestliže by bez zavinění osob, které mají vyživovací povinnost k dítěti, vznikl výrazný nepoměr mezi poměry dítěte a poměry povinných osob.

V rámci soudního sporu o výživné může soud v některých případech rozhodnout o povinnosti tvorby úspor dítěti. Jakým způsobem občanský zákoník stanovuje tuto povinnost, se dočtete na: Vymáhání výživného: Tvorba úspor dítěti

Požadavek není nemravný

Důvodová zpráva k uvedenému ustanovení občanského zákoníku stanovuje, že žádost dítěte o výživné nemá být v takovém případě považována za nemravnou, ačkoliv dítě má dostatečný majetek, ale zisk z tohoto majetku spolu s příjmem dítěte nepostačuje k jeho výživě. Jako příklad uvádí důvodová zpráva situaci, kdy je dítě vlastníkem malého nebo zanedbaného bytového domu, ve kterém dítě a případně jeho rodina bydlí.

Občanský zákoník stanovuje, že v některých případech, kdy povinná osoba neprokáže své příjmy a neumožní přístup informacím o stavu svého majetku, nastává domněnka příjmu povinného ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima. Více se dočtete na: Vymáhání výživného: Zatajování příjmů se může prodražit

Každý případ je individuální

Každý případ sporu o výživné je nutné chápat individuálně, kdy je nutné komplexně posuzovat odůvodněné potřeby dítěte a majetkové poměry povinných osob. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát