Jak dlouho trvá vyřídit cestovní pas? A kolik to stojí?

07.04.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Cestovní pas je třeba vyřizovat s předstihem, protože na jeho vyhotovení mají úřady 30denní lhůtu. Pokud zjistíte chvíli před dovolenou, že je váš pas již neplatný, pěkně si v případě zkrácené lhůty připlatíte. Vyřízení pasu do 5 pracovních dnů totiž stojí 3 000 Kč, za 6 000 Kč si můžete pořídit pas i do 24 hodin. Jak a kde lze vyřídit pas a jaké jsou náklady s jeho pořízením?

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám vystačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít k dispozici některý z cestovních dokladů, tedy cestovní, diplomatický či služební pas nebo cestovní průkaz (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu).

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Od roku 2016 již není možné vydávat pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydává se jen plnohodnotný pas ve lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí), který disponuje strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. Pokud je žadateli o tento typ pasu méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se tento pas vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

Poplatky za vydání cestovního pasu

Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní polatek ve výši 600 Kč, v případě občanů mladších 15 let pak 100 Kč. Ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní zaplatíte za vydání pasu 3 000 Kč, resp. 1 000 Kč u občanů do 15 let. Při žádosti o expres pas, tedy o vydání do 24 hodin, zaplatíte poplatek 6 000 Kč u osob starší 15 let, u osob mladších 15 let je poplatek 2 000 Kč.

kdo o cestovní pas žádá vydáno do 30 dnů vydání do 5 dnů vydání do 24 hodin
občané starší 15 let 600 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč
děti do 15 let 100 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč

*Vydání u zastupitelského úřadu

Dále se za převzetí cestovního pasu platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání.

Vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu je ve lhůtě 120 dní.

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu?

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let) musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Další alternativy, kdo a za jakých podmínek může o pas žádat, uvádí na svém webu Ministerstvo vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Jak vyřídit cestovní pas

Zdroj: Shutterstock

Kde požádat o cestovní pas?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Nově můžete žádost o cestovní pas vydaný do 5 dnů a o cestovní pas vydaný do 24 hodin podat i na Ministerstvu vnitra v Praze na Pankráci.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Stejně tak lze vyzvednout i pas vydaný do 5 pracovních dnů. Nově předloni přibyla možnost vyzvednout si pas na Ministerstvu vnitra, u dokladů do 5 pracovních dnů je to možnost, u dokladů vydaných do 24 hodin povinnost, tento expresní cestovní pas si musíte vyzvednout osobně v Praze v kanceláři Ministerstva vnitra

Podání žádosti o vydání cestovního pasu: Fotografie, otisky prstů

  • Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí osobně dostavit. Pořízenou fotografii pak můžete použít i při žádosti o novou občanku nebo nový řidičský průkaz.
  • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Výčet dalších eventuálních dokladů, které může být třeba předložit u žádosti, je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.
  • Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
  • Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů u občanů starších 12 let.
  • Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu.
  • Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu.
  • Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
  • Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

O dokladech víme vše:

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 179 krát

Články ze sekce: Spotřebitel