Jak dlouho trvá vyřídit cestovní pas? A kolik to stojí?

13.06.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Cestovní pas je třeba vyřizovat s předstihem, protože na jeho vyhotovení mají úřady 30denní lhůtu. Pokud zjistíte chvíli před dovolenou, že je váš pas již neplatný, pořádně si v případě zkrácené lhůty připlatíte. Vyřízení pasu do 5 pracovních dnů totiž stojí 3000 Kč, za 6000 Kč si můžete pořídit pas i do 24 hodin. Jak a kde lze vyřídit pas a jaké jsou náklady s jeho pořízením?

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám vystačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít k dispozici některý z cestovních dokladů, tedy cestovní, diplomatický či služební pas nebo cestovní průkaz (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu).

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Od roku 2016 již není možné vydávat pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydává se jen plnohodnotný pas ve lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí), který disponuje strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. Pokud je žadateli o tento typ pasu méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se tento pas vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

Poplatky za vydání cestovního pasu

Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní poplatek ve výši 600 Kč, v případě občanů mladších 15 let pak 100 Kč. Ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní zaplatíte za vydání pasu 3000 Kč, resp. 1000 Kč u občanů do 15 let. Při žádosti o expres pas, tedy o vydání do 24 hodin, zaplatíte poplatek 6000 Kč u osob starších 15 let, u osob mladších 15 let je poplatek 2000 Kč.

Kdo o cestovní pas žádá Vydání do 30 dnů Vydání do 5 dnů Vydání do 24 hodin
občané starší 15 let 600 Kč 3000 Kč 6000 Kč
děti do 15 let 100 Kč 1000 Kč 2000 Kč

Dále se za převzetí cestovního pasu platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než kde podal žádost o jeho vydání.

Vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu je ve lhůtě 120 dní.

Nezapomeňte na cestovní pojištění Poradíme!

Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu, nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu?

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let) musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Další alternativy, kdo a za jakých podmínek může o pas žádat, uvádí na svém webu Ministerstvo vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Jak vyřídit cestovní pas

Zdroj: Shutterstock

Kde požádat o cestovní pas?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Také můžete žádost o cestovní pas vydaný do 5 dnů a o cestovní pas vydaný do 24 hodin podat i na Ministerstvu vnitra v Praze na Pankráci.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Stejně tak lze vyzvednout i pas vydaný do 5 pracovních dnů. Nově předloni přibyla možnost vyzvednout si pas na Ministerstvu vnitra, u dokladů do 5 pracovních dnů je to možnost, u dokladů vydaných do 24 hodin povinnost, tento expresní cestovní pas si musíte vyzvednout osobně v Praze v kanceláři Ministerstva vnitra

Podání žádosti o vydání cestovního pasu: fotografie, otisky prstů

  • Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí osobně dostavit. Pořízenou fotografii pak můžete použít i při žádosti o novou občanku nebo nový řidičský průkaz.
  • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Výčet dalších eventuálních dokladů, které může být třeba předložit u žádosti, je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.
  • Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
  • Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů u občanů starších 12 let.
  • Po pořízení biometrických údajů se předloží občanovi k podpisu.
  • Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
  • Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

O dokladech víme vše:

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 218 krát

Články ze sekce: Spotřebitel