Souběžné příjmy a platba zdravotního pojištění

20.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Při více souběžných příjmech se může souhrnná částka zdravotního pojištění počítat rozdílně. Podívejme se na praktické výpočty zdravotního pojištění u jednotlivých kombinací příjmů ze závislé činnosti (např. při práci na standardní smlouvu, na zkrácený úvazek nebo dohodu o provedení práce).

Zdravotní pojištění v Česku můžeme nazvat povinnou daní. Každý občan je povinně pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Při více příjmech se zdravotní pojištění odvádí vždy na účet jedné zdravotní pojišťovny. Nelze být pro jednu výdělečnou činnost pojištěn u jedné zdravotní pojišťovny a pro druhou výdělečnou činnost u druhé zdravotní pojišťovny.

1) Práce na dvě pracovní smlouvy

Při práci na dvě standardní pracovní smlouvy, kdy je hrubá mzda v obou případech vyšší než minimální mzda, činí zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem vždy 4,5 % z dosahované hrubé mzdy.

Praktický příklad

Paní Dvořáková má u zaměstnavatele AB hrubou mzdu 17 500 Kč a u zaměstnavatele CD 11 000 Kč. U zaměstnavatele CD pracuje na zkrácený úvazek. Při výpočtu zdravotního pojištění u zaměstnavatele AB je paní Dvořákové sraženo 788 Kč (17 500 Kč x 4,5 %), u zaměstnavatele DC je sraženo 495 Kč (11 000 Kč x 4,5 %).

2) Práce na pracovní smlouvu a přivýdělek na dohodu o provedení práce

Oblíbeným způsobem přivýdělku k hlavnímu zaměstnání je práce na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec přivydělávající si pro jiného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce má vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Z hlavního zaměstnání je zaplaceno 4,5 % z hrubé mzdy na zdravotním pojištění. Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Pokud je měsíční odměna nad limit, tak se již zdravotní pojištění platí.

Praktický příklad

Paní Pokorná má u hlavního zaměstnavatele AB hrubou mzdu 19 100 Kč. Paní Pokorná si přivydělává pro zaměstnavatele DC na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 6 000 Kč. Paní Pokorné je sraženo z hlavního zaměstnání na zdravotním pojištění 860 Kč (19 100 Kč x 4,5 %). Zdravotní pojištění z přivýdělku z dohody se neplatí, neboť měsíční odměna je do limitu.

3) Práce na dvě dohody o provedení práce do limitu

V případě, že není měsíční odměna 10 001 Kč a více z dohody o provedení práce, potom není prací na dohodu vyřešen pojistný vztah. Při práci pouze na více dohod o provedení práce s měsíční odměnou do limitu je tedy občan u své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), neboť nejsou splněny podmínky pro zařazení do kategorie zaměstnance. Všechny OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění. V roce 2016 v měsíční částce 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč).

Praktický příklad

Paní Holubová pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč a pro zaměstnavatele CD rovněž na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. Zdravotní pojištění se neplatí ani z jedné dohody o provedení práce, neboť je měsíční odměna do limitu. Paní Holubová však nemá vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a je vedena jako OBZP a musí si tedy za každý měsíc (vždy do 8. dne následujícího měsíce) sama platit zdravotní pojištění v částce 1 337 Kč.

4) Práce na dva zkrácené úvazky

Zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet alespoň částku 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč). V případě, že zaměstnanec má nižší měsíční mzdu z důvodu práce na zkrácený úvazek, potom zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění stále 9 % a dopočet do částky 1 337 Kč je na straně zaměstnance. Efektivní sazba zdravotního pojištění u zaměstnance pracujícího pouze na zkrácený úvazek, který není současně státním pojištěncem (např. studentem, důchodcem nebo ženou na rodičovské dovolené), je tedy vyšší než 4,5 %. Jestliže však zaměstnanec pracuje současně na zkrácený úvazek s měsíční mzdou pod 9 900 Kč pro dva zaměstnavatele současně, potom se dopočet neprovádí, neboť v souhrnu je měsíční mzda vyšší než minimální mzda. Zaměstnanec však musí mzdovým účetním obou zaměstnavatelů doložit, z jaké částky je odvedeno zdravotní pojištění u druhého zaměstnavatele.

Praktický příklad

V měsíci květnu paní Hájková pracuje pouze na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB, hrubá měsíční mzda činí 8 000 Kč. Paní Hájková není státním pojištěncem. Na zdravotním pojištění je paní Hájkové sraženo 617 Kč (1 337 Kč - (8 000 Kč x 9 %). Efektivní sazba zdravotního pojištění je 7,7 % (617 Kč: 8 000 Kč), důvodem je dopočet do minima. V měsíci červnu bude paní Hájková pracovat na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč a na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele CD opět s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč. U zaměstnavatele AB i zaměstnavatele CD bude paní Hájkové sraženo na zdravotním pojištění 360 Kč (8 000 Kč x 4,5 %). Dopočet do minima se provádět nebude, protože v souhrnu zaplatí paní Hájková na zdravotním pojištění více než je minimum. Oběma mzdovým účetním doručí paní Hájkové potvrzení z druhého zaměstnání, aby se dopočet neprováděl.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.