Pobírání státní dávky a příjem ze zaměstnání

23.05.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše příjmu ze zaměstnání nebo forma pracovního úvazku během pobírání starobního důchodu nebo rodičovského příspěvku není omezena. Při pobírání některých dávek si však lze přivydělat pouze omezeně, jinak se ztrácí na dávku nárok. Podívejme se na v praxi nejčastější omezený souběh státní dávky a příjmu ze závislé činnosti.

Příjemci řádného starobního důchodu, invalidního důchodu nebo vdovského důchodu mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou s libovolně vysokou mzdou. Invalidní důchodci nejsou limitováni legislativou, ale svým zdravotním stavem, když vykonávaná práce by měla odpovídat jejich možnostem. Žádná omezení se netýkají ani vlastního příjmu ze závislé činnosti během rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku. Pro čerpání některých státních výhod jsou však možnosti vlastního příjmu omezeny.

Mateřská dovolená

Během mateřské dovolené se pobírá peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Během mateřské dovolené nemůže žena pracovat na stejné pracovní pozici, ze které je u stávajícího zaměstnavatele čerpána rodičovská dovolená. Při práci pro jiného zaměstnavatele během mateřské dovolené však omezení již nejsou, je možné pracovat na standardní pracovní smlouvu nebo dohodu. U zaměstnavatele, u kterého je čerpána mateřská dovolená, je možné si přivydělat např. na dohodu o provedení práce.

Praktický příklad

Paní Nováková je na mateřské dovolená u zaměstnavatele A. Během mateřské dovolené si paní Nováková přivydělá na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele B, kdy bude moci převážnou část práce vykonávat z domova. Paní Nováková bude moci současně pobírat mateřskou i mzdu od zaměstnavatele B.

Evidence na úřadu práce

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává i do doby pojištění pro důchodové účely. Občané v evidenci na úřadu práce mohou mít vlastní příjem formou nekolidujícího zaměstnání. Během příjmu z nekolidujícího zaměstnání sice není možné pobírat podporu v nezaměstnanosti, ale platí výhody z evidence na úřadu práce pro placení zdravotního pojištění a pro důchodové účely. Formou nekolidujícího zaměstnání je možné mít v roce 2016 příjem do 4 950 Kč (polovina minimální mzdy).

Předčasný důchod

Předčasní důchodci mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již žádná omezení nejsou. V práci si mohou předčasní důchodci přivydělat formou práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně, v těchto případech se totiž z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Praktický příklad

Pan Kučera je v předčasném důchodu. Pracuje pro zaměstnavatele A na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 100 Kč a současně pro zaměstnavatele B s měsíční odměnou 7 200 Kč. Pan Kučera může současně pobírat předčasný důchod a odměny z dohod o provedení práce. Limit pro placení sociálního pojištění z dohody o provedení práce se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Sirotčí důchod při dálkovém studiu

Při řádném denním studiu si mohou příjemci sirotčího důchodu libovolně přivydělat, to se týká zejména vysokoškoláků. Jiná situace je však u dálkového, kombinovaného, večerního nebo distančního studia. Příjemci sirotčího důchodu studující "dálkově" nemají nárok na sirotčí důchod, pokud vykonávají výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění nebo pobírají-li podporu v nezaměstnanosti. Při dálkovém studiu je tak možné pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a měně, aby bylo možné pobírat stále sirotčí důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY