Vymáhání výživného: Zanedbání povinné výživy je trestný čin, hrozí až 1 rok vězení

27.05.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nehrazení výživného nemusí znamenat pouze civilní odpovědnost dlužníka, ale rovněž trestněprávní odpovědnost. Jakým způsobem trestní zákoník vymezuje trestný čin pro neplacení výživného, se dozvíte v dnešním článku.

Insolvence a dlužné výživné? Jakým postupem zajistit dlužné výživné v rámci insolvenčního řízení poradil JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců: Zajištění dlužného výživného v insolvenčním řízení

Zanedbání povinné výživy

Trestní zákoník řadí zanedbání povinné výživy mezi trestné činy proti rodině a dětem. Trestní zákoník definuje tento trestný čin tak, že pokud dlužník neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Dlužník, který se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Přísnější trestní sazba na šest měsíců až tři léta hrozí dlužníkovi, pokud vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

Občanský zákoník stanovuje, že v některých případech, kdy povinná osoba neprokáže své příjmy a neumožní přístup informacím o stavu svého majetku, nastává domněnka příjmu povinného ve výši pětadvacetinásobku částky životního minima: Zatajování příjmů se může prodražit

Přiměřené omezení a přiměřené povinnosti

Trestní soud může uložit dlužníkovi, který je pachatelem trestného činu zanedbání povinné výživy, přiměřené omezení a přiměřené povinnosti vymezené v trestním zákoníku, a to i např. povinnost uhradit dlužné výživné. Trestní soud může rovněž uložit přiměřené omezení, aby se takový pachatel zdržel řízení motorových vozidel, zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.

Při soudním sporu o zvýšení výživného by měly soudy komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování k zajištění spravedlivého rozhodnutí: Ústavní soud k posuzování majetkových poměrů při návrhu na zvýšení výživného

Účinná lítost

Pokud trestný čin zanedbání povinné výživy neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek, zaniká trestní odpovědnost pachatele.

V rámci soudního sporu o výživné může soud v některých případech rozhodnout o povinnosti tvorby úspor dítěti. Jakým způsobem občanský zákoník stanovuje tuto povinnost, se dočtete: Tvorba úspor dítěti

Ačkoliv trestní zákoník přímo vymezuje trestní odpovědnost pro nehrazení výživného, je obvykle efektivnější cestou zajištění výživného exekuční vymáhání. Budete-li řešit případ vymáhání výživného, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU