Zdanění práce u nadstandardních příjmů klesá

31.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože občané s nadstandardními příjmy odvádí v Česku i solidární daň, tak je jejich celkové zdanění práce nižší než u občanů pracujících za průměrnou mzdu. Jak je to možné si ukážeme na praktických výpočtech a uvedeme si souhrnné zdanění práce v závislosti na výši mzdy v roce 2016.

Celkové zdanění práce je rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří hrubá mzda zaměstnance plus sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (9 % z hrubé mzdy). Z hrubé mzdy je zaměstnanci z hrubé mzdy odvedeno jeho zaměstnavatelem sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a daň z příjmu.

Sazby daně z příjmu v roce 2016

Z daňového základu se odvádí 15% daň z příjmu fyzických osob. Z příjmů nad limit se platí i 7% solidární daň. Pro rok 2016 je limitem roční hrubá mzda ve výši 1 296 288 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy a daňové odpočty. Zaměstnanci s vysokými příjmy odvádí sice z částky nad limit solidární daň, současně se však z nadlimitní mzdy neodvádí sociální pojištění (ani zaměstnanec ani zaměstnavatel). Z důvodu neplacení sociálního pojištění nad limit je celkové zdanění práce zaměstnanců s nadstandardními příjmy nižší než zaměstnanců s průměrnou mzdou.

Praktický příklad

Pan Dvořák má roční hrubou mzdou 3 120 000 Kč (260 000 Kč měsíčně). Pan Novák má roční hrubou mzdu 312 000 Kč (26 000 Kč měsíčně). U obou pánu si vypočítáme zdanění práce za celý kalendářní rok 2016. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob budeme počítat pouze se základní slevou na poplatníka.

Výpočet zdanění práce pana Dvořáka a pana Nováka za rok 2016
Text Pan Dvořák Pan Novák

Roční hrubá mzda

3 120 000 Kč

312 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

280 800 Kč

28 080 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

324 072 Kč

78 000 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

3 724 872 Kč

418 080 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

140 400 Kč

14 040 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

84 259 Kč

20 280 Kč

Základ daně

3 724 800 Kč

418 000 Kč

Daň z příjmu

558 720 Kč

62 700 Kč

Solidární 7% daň

127 660 Kč

0 Kč

Daň z příjmu celkem

686 380 Kč

62 700 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Vypočtená daň z příjmu fyzických osob

661 540 Kč

37 858 Kč

Čistá roční mzda na účet

2 233 801 Kč

239 822 Kč

Povinné daně ze mzdy celkem

1 491 071

178 258 Kč

Zdanění práce (v %)

40,0%

42,6 %

vlastní výpočet autora

Celkové daně ze mzdy pana Dvořáka za rok 2016 činí 1 491 071 Kč (daň z příjmu 661 540 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnancem 140 400 Kč + sociální pojištění placené zaměstnancem 84 259 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 280 800 Kč + sociální pojištění placené zaměstnavatelem 324 072 Kč), což je 40,0 % (1 491 071 Kč: 3 724 872 Kč) mzdových nákladů zaměstnavatele.

Celkové daně ze mzdy pana Nováka jsou 178 258 Kč (daň z příjmu 37 858 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnancem 14 040 Kč + sociální pojištění placené zaměstnancem 20 280 Kč + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 28 080 Kč plus sociální pojištění placené zaměstnavatelem 78 000 Kč), což je 42,6 % mzdových nákladů (178 258 Kč: 418 080 Kč) mzdových nákladů zaměstnavatele.

Přestože má pan Dvořák desetinásobně vyšší hrubou mzdu než pan Novák, tak je jeho zdanění práce nižší o 2,6 % než pana Nováka. Důvodem je placení sociálního pojištění do stropu (maximálního vyměřovacího základu).

Zdanění práce dle roční mzdy

V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění práce v procentech v závislosti na roční hrubé mzdě. Ve všech případech se počítá pouze s uplatněním základní slevy na poplatníka.

Roční hrubá mzda Souhrnné daňové odvody Zdanění práce (v %)

150 000 Kč

72 808 Kč

36,2 %

200 000 Kč

105 358 Kč

39,3 %

250 000 Kč

137 908 Kč

41,2 %

300 000 Kč

170 458 Kč

42,4 %

400 000 Kč

235 558 Kč

43,9 %

500 000 Kč

300 658 Kč

44,9 %

750 000 Kč

463 408 Kč

46,1 %

1 000 000 Kč

626 158 Kč

46,7 %

2 000 000 Kč

1 078 351 Kč

43,1 %

3 000 000 Kč

1 446 851 Kč

40,3 %

4 000 000 Kč

1 815 351 Kč

38,8 %

5 000 000 Kč

2 183 851 Kč

37,8 %

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ