Motoristé volají k dopravní nehodě pozdě asistenční společnost

08.06.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Přestože 82 % řidičů tvrdí, že ví, komu nejdříve volat bezprostředně po dopravní nehodě, jejich reálné chování tomu neodpovídá. Podle průzkumu Linky pomoci řidičům 1224 mezi tisícovkou motoristů se ukázalo, že namísto orgánům záchranného systému volá 27 % z nich nejprve domů. I v případě závažného zranění volalo 13 % motoristů nejprve domů než záchrannou službu. Přestože by motoristé také záhy po nehodě volali asistenční společnost, v praxi dříve vyplňují záznam o nehodě či pořizují fotografie z místa incidentu, čímž mohou zdržet odstranění překážky na silnici a ohrozit tak ostatní účastníky silničního provozu.

Ačkoliv připravit se na dopravní nehodu je obtížné, většina řidičů se reálně zachová jinak, než jak předpokládala. „Existuje velký rozdíl mezi tím, co si myslíme, že bychom dělali, a co ve skutečnosti děláme. I když 82 % řidičů tvrdí, že ví, jak postupovat při nehodě, skutečnost je jiná,“ říká Aleš Povr, tiskový mluvčí České kanceláře pojistitelů, která Linku pomoci řidičům 1224 provozuje. Průzkum ukázal, že více než čtvrtina účastníků nehod (27 %) volala jako první domů, také u nehod se závažným zraněním volalo 13 % lidí dříve domů než záchrannou službu. A to i přesto, že za správné řidiči považují jako první volat záchrannou službu a policii.

Řidiči nevědomě ohrožují silniční provoz

Problematické je také chování řidičů v případě zajištění místa nehody. Motoristé sice vědí, že je také nutné zajistit odstranění překážejícího nepojízdného vozidla, ale asistenční společnosti pojišťovny velmi často volají až v posledním kroku. Podle výsledků průzkumu pořizují nejdříve záznam o dopravní nehodě a fotografie pro pojišťovnu, místo aby přivolali asistenci. „Co si však motoristé neuvědomují, je fakt, že tak zpomalují odstranění následků nehody. Tím ohrožují také ostatní účastníky dopravního provozu,“ dodává Povr.

Alarmující je, že 10 % řidičů zapomene u dopravní nehody obléknout reflexní vestu, čímž mohou ohrozit i své zdraví. Každý třináctý řidič (8 %) nepořídí fotografie místa nehody, čímž zkomplikuje vyřízení pojistné události.

Motoristé by měli myslet na záznam o nehodě

Průzkum také zjistil, že každý osmý řidič (13 %) nevozí ve vozidle formulář záznamu o dopravní nehodě. „U nehod, ke kterým není přivolána policie, jsou účastníci nehody povinni sepsat záznam o dopravní nehodě. Přestože může být sepsaný na obyčejný papír, důrazně doporučuji, aby motoristé záznam vyplňovali do evropského formuláře. Evropský záznam o dopravní nehodě zabrání vystresovanému motoristovi, aby zapomněl na vyplnění podstatných informací, zároveň by ho účastníci dopravní nehody neměli zapomenout podepsat,“ dodává Aleš Povr. Tento společný záznam o dopravní nehodě je klient povinen předložit pojišťovně.

Jak postupovat při dopravní nehodě:
1. Zajištění bezpečnosti na místě nehody
a) Zajištění vozidla proti pohybu – otočit klíček do neutrální polohy
b) Rozsvícení výstražných světel
c) Obléknutí reflexní vesty
d) Pokud možno nevystupovat směrem do vozovky
e) Výstražný trojúhelník (na silnici 50 metrů od vozidla, na dálnici 100 metrů od vozidla)
f) V případě nutnosti manipulace s vozidly označit jejich polohu na silnici, pořídit fotografie

2. Zhodnocení rozsahu nehody
a) Zjištění stavu účastníků nehody

3. V případě potřeby volat Integrovaný záchranný systém (IZS) 112, uvést:
a) Místo nehody
b) Charakter nehody
c) Počet a stav zraněných
d) Své jméno a zpětné spojení

4. Základní ošetření poraněných
 a) Kontrola základních životních funkcí
 b) Poskytnutí první pomoci

5. Vyproštění zraněných a transport do bezpečí (nejlépe za svodidla mimo vozovku)
a) Vyprošťovat zraněné pouze pokud jim hrozí další nebezpečí, jinak to zajistí IZS

6. V případě nepojízdnosti havarovaného vozidla volat linku 1224 kvůli odtahu

7. Vzájemná legitimace s ostatními účastníky i svědky nehody

8. Vyplnění záznamu o dopravní nehodě a dokumentace škody, pokud k nehodě není volána policie

Linka pomoci řidičům 1224 = cesta k rychlému odtahu nepojízdného vozidla

„Řidiči ve velkém stresu způsobeném dopravní nehodou často nevědí, na koho se obrátit, nevybaví si číslo na asistenční společnost své pojišťovny či mohou snadno naletět nevýhodným a zbytečným službám, které jim u nehody vnucují lovci nehod. Proto jsme zřídili Linku pomoci řidičům 1224, což je jednoduché, dobře zapamatovatelné telefonní číslo, kde si motorista přivolá odtah nepojízdného vozidla či jinou pomoc přímo od své pojišťovny. Linka 1224 je dostupná 12 měsíců v roce, 24 hodin denně,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Klienti, kteří zavolají na číslo 1224, jsou v průměru za 6 vteřin spojeni s jejím operátorem. Linku obsluhují zkušení zaměstnanci call center asistenčních společností, které jsou členy České asociace asistenčních společností. Operátor zjistí pojišťovnu, u které mají řidiči uzavřené povinné ručení. Pokud si volající motorista pojišťovnu okamžitě nevybaví, operátor si ji sám zjistí podle RZ auta. Poté řidiče přepojí na smluvní asistenční společnost pojišťovny, která na místo vyšle vůz a zařídí na místě opravu nebo odtažení do seriózního servisu.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ