Jak dát výpověď a změnit zaměstnání?

13.06.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jak na změnu zaměstnání? V prvé řadě je nutné ukončit stávající pracovní poměr. Díky rekordně nízké nezaměstnanosti začíná mít mnoho firem problém najít kvalifikované zaměstnance. Možná tak nastává čas říci si o lepší mzdu nebo se poohlédnout po novém pracovním místě. Standardně ale ze zaměstnání nelze odejít, kdy se vám zlíbí.

Aktuálně má Česko nejnižší nezaměstnanost v EU. Odborníci předpokládají další pokles. Zdálo by se, že je to výborná zpráva. Je tomu tak, ale mnohé firmy začínají mít problém sehnat kvalifikované zaměstnance. Pro mnohé tak nastává ideální čas na změnu zaměstnání. Zaměstnání většinou nelze změnit ze dne na den. Standardně lze dle zákoníku práce pracovní poměr ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením v pracovní době.

Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpověď ze zaměstnání může podat druhé straně zaměstnanec i zaměstnavatel, ovšem pouze zaměstnanec tak může učinit z libovolných důvodů. Zaměstnavatel musí mít pro tento krok konkrétní důvod, který je definován občanským zákoníkem. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď samozřejmě musí mít písemnou formu a doporučuje se nechat si její doručení zaměstnavatelem potvrdit.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pro zaměstnance, který se rozhodl své pracovní místo opustit, protože si například hledá nové zaměstnání, je mnohem příjemnější, pokud se může se zaměstnavatelem na dni ukončení pracovního poměru dohodnout. Zákon samozřejmě umožňuje, aby se obě strany dohodly. V písemné dohodě smluvní strany určí den, ke kterému pracovní poměr skončí. Může to být za týden nebo za měsíc, záleží zkrátka na tom, jak postradatelný je pro zaměstnavatele odcházející pracovník. Ten může požadovat, aby byly v dohodě uvedeny důvody pro ukončení pracovního poměru.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ve výjimečných případech umožňuje zákon zaměstnanci i zaměstnavateli ukončit pracovní poměr ihned a to na základě jasně definovaných vážných důvodů. Co se týče důvodů na straně zaměstnance, jedná se o zdraví a peníze. Pokud pracovník nemůže svou práci vykonávat bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu neumožní výkon jiné vhodné práce, může zaměstnanec okamžitě pracovní poměr zrušit. Stejně tak v případě, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dnů po splatnosti. Zaměstnavatel se tedy nemůže schovávat, za to, že zaplatí třeba jen zálohu apod. Splatnost mzdy je dle zákona do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu bez ohledu na to, co je uvedeno v pracovní smlouvě. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance popisuje tento článek.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba, pokud je sjednána, nesmí být delší než 3 měsíce. V této době může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr bez udání důvodu. Oznámení o zrušení pracovního poměru by mělo být doručeno alespoň 3 dny před jeho ukončením. Za zmínku stojí, že zaměstnavatel nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr se zaměstnancem v prvních 14 dnech jeho pracovní neschopnosti.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU