Jak na životopis aneb CV krok za krokem

15.06.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Hledáte svoje první zaměstnání nebo jste se rozhodli změnit stávající? V obou případech se neobejdete bez správně napsaného strukturovaného životopisu, který vám otevře cestu k pracovnímu pohovoru. V následujícím textu vám poradíme, jak napsat životopis.

V okamžiku, kdy se rozhodnete ucházet se o nové zaměstnání, je třeba vytvořit životopis, který zašlete potenciálnímu zaměstnavateli. V současné době je prvotním cílem životopisu podat zaměstnavateli základní informace o uchazeči, které by měly být přehledné, stručné a výstižné a zaujmout personalistu na tolik, aby věnoval prostudování životopisu svou pozornost. Je třeba také zdůraznit, že v poslední době je nedílnou součástí žádosti o zaměstnání také motivační dopis, ve kterém máte jako uchazeč možnost, přesně specifikovat vaše předpoklady pro konkrétní pracovní pozici ve vybrané společnosti. Více o tom, jak napsat motivační dopis, jste se mohli dočíst v článku:

 

 

Co by měl obsahovat životopis

Strukturovaný životopis má o uchazeči podat základní informace o tom, kdo je a co umí. To lze shrnout do čtyř základních položek, které je třeba do životopisu uvést. Jedná se o kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání a konkrétní schopnosti a dovednosti.

 

Osobní a kontaktní údaje

V úvodní části životopisu se vždy musí nacházet základní údaje o uchazeči, kterými jsou jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a e-mail. Uvést lze i datum narození, národnost či rodinný stav, ale tyto údaje nejsou povinné. V neposlední řadě můžete vložit fotografii, nejlépe klasickou portrétovou fotku.

Pracovní zkušenosti

V této části uveďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší vaši praxi. Uveďte název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. Napište také měsíc a rok nástupu a odchodu. Stručně popište činnost, kterou jste na dané pozici zastávali - odpovědnost, úkoly, výsledky a další konkrétní informace, které mohou být pro budoucího zaměstnavatele zajímavé. V této části životopisu se uvádí také mateřská a rodičovská dovolená, případně evidence na úřadu práce.

 

 

Vzdělání, odborná příprava a kurzy

Nejprve uveďte nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení), základní školu neuvádějte. Pokud ještě studujete, uveďte také předpokládanou dobu ukončení studia. Do této části CV patří také informace o kurzech a školeních, které jste absolvovali.

Schopnosti a dovednosti

Další důležitou částí životopisu je také přehled o schopnostech a dovednostech, Jedná se především o jazykové schopnosti (úroveň znalostí), počítačové dovednosti (seznam programů, které ovládáte) a další charakteristiky, které vás mohou odlišit od ostatních uchazečů, a které mají vztah k vybrané pozici - například řidičský průkaz, ekonomické znalosti. Lze uvést také zahraniční stáže, konference, odbornou či publikační činnost, případně různá ocenění.

Výše je uveden výčet základních informací, které je třeba do životopisu uvést. Životopis je dobré přizpůsobit zaměstnavateli a pozici, na kterou se hlásíte. Někdy může být užitečné, uvést kontakty na osoby, které o vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují.

 

 

Na závěr strukturovaného životopisu patří datum vyhotovení a vlastnoruční podpis. V době elektronické komunikace, kdy jsou životopisy a další dokumenty zasílány elektronickou poštou se místo vlastnoručního podpisu uvádí pouze napsané jméno a příjmení.

Pro získání dobré pracovní pozice je třeba věnovat pozornost tvorbě životopisu. Je na vás zda si životopis vytvoříte sami podle vašich představ, nebo použijete některý ze vzorů, kterých naleznete na internetu velkou řadu. Využít můžete například formulář strukturovaného životopisu uvedeného na www.europass.cz.

Dobré rady na závěr pro psaní životopisu

  • Zaujmout životopisem na první pohled
  • Stručnost a přehlednost, žádné slohové cvičení
  • Žádné pravopisné chyby
  • Nic nevylepšovat, psát pouze pravdu
  • Využít formulář pro tvorbu životopisu

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU