Různé zdanění o desítky procent při stejném zisku

21.06.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Dva živnostníci se stejným hrubým ziskem mohou platit na povinných daňových platbách (dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění) o desetitisíce korun odlišné částky, přestože oba uplatňují pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Jak je to možné? Podívejme se na praktický výpočet.

Daňové povinnosti živnostníků s nižším hrubým ziskem ovlivňuje, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Z důvodu nutnosti placení minimálního sociálního pojištění a minimálního zdravotního pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti není vhodné při nižším zisku vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Podmínky vedlejší samostatné výdělečné činnosti v praxi nejčastěji splňují výdělečně činní penzisté, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené.

Praktický příklad

Paní Nováková je na rodičovské dovolené a přivydělává si výkonem samostatné výdělečné činnosti. Paní Nováková má roční příjem za celý kalendářní rok 161 300 Kč. Výdaje uplatňuje paní Nováková 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost).

Samostatnou výdělečná činnost paní Novákové pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění je po celý rok 2016 považována za vedlejší zdroj příjmů. Zdravotní pojištění se vypočítává dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Sociální pojištění rovněž a do limitu se vůbec neplatí.

Za celý kalendářní rok 2016 se sociální pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk (příjem - výdaj) do 64 813 Kč. Kolik zaplatí paní Nováková za rok 2016 na všech povinných daňových platbách?

Výpočet daňových plateb paní Novákové

Text Částka

Roční příjem

161 300 Kč

Roční výdaje

96 780 Kč

(161 300 x 60 %)

Hrubý zisk

64 520 Kč

(161 300 - 96 780)

Sociální pojištění za rok 2016

0 Kč

(hrubý zisk je do limitu)

Skutečný vyměřovací základ

32 260 Kč

(64 520 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2016

4 356 Kč

(32 260 x 13,5 %)

Daňový základ

64 500 Kč

(hrubý zisk na sta dolů)

Daň z příjmu

9 675 Kč

(64 500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2016

0 Kč

(9 675 - 24 840, max. do nuly)

Celkové daňové platby

4 356 Kč

vlastní výpočet autora

Celkové daňové platby paní Nováková jsou nízké a vedlejší samostatná výdělečná činnost se vyplatí i při nižším zisku, zvláště při uplatnění výdajového paušálu, což povinnou administrativu výrazně zjednodušuje.

Kamarádka paní Novákové slečna Veselá vykonává rovněž samostatnou výdělečnou činnost jako paní Nováková. Dosáhne stejného příjmu i stejných výdajů a při výpočtu hrubého zisku rovněž využije 60% výdajový paušál.

Pro slečnu Veselou se však jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Paní Veselá musí sociální pojištění i zdravotní pojištění za rok 2016 vypočítat z minimálního vyměřovacího základu, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ. Slečna Veselá tedy zaplatí o desítky tisíc na povinných daní více než paní Nováková.

Zatímco paní Nováková může i příští rok ve výkonu samostatné výdělečné činnosti pokračovat, neboť se bude v jejím případě nadále jednat o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak slečna Veselá samostatnou výdělečnou činnost ukončí, neboť daňové platby jsou při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti při nižším zisku natolik vysoké, že je pokračování v samostatné výdělečné činnosti nemožné.

Výpočet daňových plateb slečny Veselé

Text Částka

Roční příjem

161 300 Kč

Roční výdaje

96 780 Kč

(161 300 x 60 %

Hrubý zisk

64 520 Kč

(161 300 - 96 780)

Skutečný vyměřovací základ

32 260 Kč

(64 520 x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

sociální pojištění

81 024 Kč

Sociální pojištění za rok 2016

23 660 Kč

(81 024 Kč x 29,2 %)

Minimální vyměřovací základ

zdravotní pojištění

162 036 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2016

21 875 Kč

(162 036 x 13,5 %)

Daňový základ

64 500 Kč

(hrubý zisk na sta dolů)

Daň z příjmu

9 675 Kč

(64 500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2016

0 Kč

(9 675 - 24 840, max. do nuly)

Celkové daňové platby

45 535 Kč

(23 660 + 21 785)

vlastní výpočet autora


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ