Jak získat dávky na bydlení?

21.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V rámci dávek na bydlení lze čerpat příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Na tyto dávky ale nedosáhne každý, rozhodující je totiž výše příjmů, výše nákladů na bydlení a forma bydlení. Společně se žádostí je tak nutné zmíněné náležitosti doložit. Jak žádat o dávky na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi a obě slouží k částečnému krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Pro příspěvek na bydlení musíte mít trvalý pobyt

Při poskytování příspěvku na bydlení se posuzují příjmy rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se v této souvislosti považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Výše příspěvku tedy záleží na výši příjmu a s rostoucím příjmem se postupně snižuje, přičemž nejnižší částka činí 50 Kč měsíčně. Důležitou podmínkou pro jeho získání je trvalý pobyt. Na příspěvek na bydlení má totiž nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu.

TIP: Kalkulátor příspěvku na bydlení

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení máte v případě, že vynakládáte více než 30 % (v Praze 35 %) svých příjmů na náklady na bydlení, ale současně není těchto 30 % (35 %) příjmů vyšší než zákonem stanovená hranice. Tato hranice se nazývá normativní náklady na bydlení a je stanovuje se jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Konkrétní postup výpočtu normativních nákladů na bydlení naleznete na stránce Příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce. Při žádosti je třeba předložit následující dokumenty:

  • žádost o příspěvek na bydlení,
  • průkaz totožnosti,
  • doklad o výši čtvrtletního příjmu,
  • doklad o výši nákladů na bydlení,
  • nájemní smlouvu,
  • rodný list u dětí do 15 let.

Doplatek na bydlení pro případ hmotné nouze

Nárok na doplatek na bydlení vzniká osobě nebo rodině, která se nachází v hmotné nouzi a současně splňuje podmínky pro příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení je v takovém případě přiznán, pokud příjem spolu s příspěvkem na živobytí stačí k zabezpečení živobytí, ale už nikoliv k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení i se započtením příspěvku na bydlení. Úřad práce, který dávku poskytuje, může vzhledem k celkovým sociálním a majetkovým poměrům doplatek na bydlení poskytnout také v případě, že příspěvek na živobytí přiznán nebyl, přičemž její příjem nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí.

Doplatek na bydlení lze získat pro širší škálu obytných prostorů než u příspěvku na bydlení. Úřad práce zde posuzuje tzv. standardy kvality bydlení. Co jsou to standardy kvality bydlení, je vysvětleno např. na stránkách veřejného ochránce práv. Zde se rovněž uvádí, že právní titul k užívání posuzovaného bytu nebo prostorů je nezbytné prokázat písemným dokladem. Více k doplatku na bydlení naleznete zde: Doplatek na bydlení.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY