Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí?

08.07.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Dovolené jsou v plném proudu a řada řidičů se vydává se svým vozidlem do zahraničí. I při sebevětší opatrnosti se tak mohou stát účastníky dopravní nehody, jejíž řešení je o to komplikovanější, že k ní dochází daleko od domova, v zahraničí, v zemi kde se nemusíte být schopni domluvit. Jak postupovat a na co nezapomenout se dočtete v následujících řádcích.

I když jsou silnice i vozidla stále bezpečnější, riziko, že se stanete účastníky dopravní nehody, je poměrně velké. Právě proto je zavedeno pojištění odpovědnosti tzv. povinné ruční, které má ochránit jak poškozeného (dostane odškodnění), tak i viníka, že nebude muset platit případnou škodu.

Zelená karta

V případě, že hodláte cestovat vozidlem do zahraničí, je třeba si zjistit, zda v zemích do kterých cestujete, je uznávána zelená karta. Stejně jako u nás i v řadě okolních zemí, je právě tako karta dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta je tak jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad, kterým se prokazujete, že máte pojištění odpovědnosti a umožní vstup a provoz vozidla v cisím státu bez nutnosti platit tzv. hraniční pojištění.

  • Pozor: Pokud je na zelené kartě přeškrtnuta rozeznávací značka státu, zelená karta na jeho území neplatí.

Česká kancelář pojistitelů uzavřela v systému zelených karet prováděcí dohody se všemi ostatními kancelářemi pojistitelů, které jsou členy Rady kanceláří. Zelená karta platí ve všech zemích Evropského horpodářského prostoru, ale i v dalších zemích a to i mimo Evropu. Seznam konkrétní zemí a podmínek použití zelené karty naleznete na stránce České kanceláře pojistitelů: Kde platí zelená karta

Dopravní nehoda v zahraničí

V případě dopravní nehody neprodleně zabezpečte místo (varovná světla, výstražný trojúhelník) a dbejte na svoji bezpečnost – reflexní vesta je v některých státech povinná. V případě zranění poskytněte pomoc a kontaktujte místní záchrannou službu (jednotné evropské číslo tísňového volání je 112). Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo - policejní protokol podepište pouze v případě, pokud zcela souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě a i v zahraničí pište česky. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti (tzv. povinné ručení) uzavřeno.

Zapište si státní poznávací (registrační) značku, VIN kód (17-místný alfanumerický identifikační kód vozidla), značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení a bydliště jejich řidičů, jména, příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele). V případě, že jste viníkem, sdělte výše uvedené údaje poškozenému. Poznamenejte si i jména a adresy případných svědků. Je-li to možné, opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

Hlášení škody

V případě, že škodu způsobilo vaše vozidlo, bez zbytečného odkladu oznamte pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, že došlo ke škodné události a předložte k této škodné události příslušné doklady, v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Poněkud složitější situace nastává v případě, že škoda byla způsobena vám. S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď:

  • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
  • na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo - adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří anebo 
  • pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda po 1.5.2004 (včetně) cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice – k jehož zjištění lze využít služeb Informačního střediska ČKP

V případě, kdy se obrátíte na příslušnou národní Kancelář státu a nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody nebo k uspokojení vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem vám byla způsobena škoda – zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením, můžete se obrátit na ČKP, aby věc posoudila v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě od vás ČKP bude potřebovat kompletní dokumentaci jak k dopravní nehodě, tak i k uplatňovaným nárokům.

Českou kancelář pojistitelů můžete požádat o pomoc či radu i v případě, kdy ČKP nemusí být kompetentní k vyřízení vaší záležitosti v zahraničí.

Zdroj: ČKP

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ