Mohu podat zaměstnavateli výpověď kvůli nevyplácení mzdy?

20.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Od začátku roku vám nebyla zaměstnavatelem vyplácena mzda, chtěli byste podat výpověď, ale nevíte, zda na to máte právo? Poradíme vám!

Zákoník práce dává v § 56 (Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem) zaměstnanci, který od zaměstnavatele neobdrží mzdu či plat, možnost zrušit pracovní poměr z jeho strany okamžitě.

Ovšem jen za těchto podmínek jmenovaných výše zmíněným zákonem:

  • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (viz níže)
  • Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
  • V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.

Obdobím splatnosti je z pohledu zákoníku práce celý měsíc následující po tom, v němž vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Pokud tedy zaměstnanec neobdrží například říjnovou mzdu (která mu náleží za práci odvedenou zaměstnavateli v září) do 15 listopadu stejného roku, může v tento den okamžitě zrušit pracovní poměr. Když je pracovní poměr skončen okamžitým zrušením, neběží zde žádná výpovědní lhůta, ale pracovní poměr končí skutečně okamžitě, tedy dnem, doručení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli.

Mám nárok na odstupné?

Podle zákoníku práce zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Aktuálně tedy takovému zaměstnanci náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. To je rozdíl oproti standarndní výpovědi ze starny zaměstnance, v takovém případě totiž zaměstnanci žádné odstupné nenáleží.

Kdy mi bude odstupné vyplaceno?

Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Autor článku

Michal Ruml


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ