Investování pro každého

26.07.2005 | , Finance.cz
FinTriky


Pořád slyšíte zprávy o tom, jak kapitálové trhy rostou, ale nemáte dostatek peněz na investování? Tím správným řešením pro vás může být investování prostřednictvím podílových fondů.

Téma týdne: Investujeme do podílových fondů

Včera jste se mohli dočíst základní informace o historickém vývoji investování v České republice. Dneska se podíváme na základní informace o kolektivním investování.

Co je to podílový fond?

Podílový fond je ekonomická jednotka spravovaná investiční společností, která shromažďuje peněžní prostředky prodejem podílových listů. Svěřené prostředky pak fond investuje do různých nástrojů kapitálového a peněžního trhu.
Podle množství vložených prostředků vlastní podílníci odpovídající počet podílů v podobě tzv. podílových listů. Hodnota majetku fondu je rozdělena celkovým počtem vydaných podílových listů, takže na každý podílový list připadá stejná část majetku ve fondu.

Výhody kolektivního investování

Hlavní výhodou kolektivního investování je dostupnost i malým investorům. Minimální částky pro investování činí u většiny naších fondů 500 – 5000 Kč. Pomoci tohoto způsobu investování také docílíte mnohem lepšího rozložení rizika.
V nynější době se setkáme především s otevřenými podílovými fondy. Otevřenými se nazývají proto že majitel podílového listu má právo kdykoliv své podílové listy prodat investiční společnosti zpět, a tak svůj podíl na majetku fondu snížit nebo z fondu zcela vystoupit.

Poplatky

Podílové fondy si především účtují tři druhy poplatků. Všechny účtují poplatky za správu portfolia, které kryjí vynaložené náklady (zpravidla od 0,5 do 2 %). Tento poplatek je zakalkulován do ceny, takže se neplatí přímo.
Kromě toho existují tzv. vstupní a výstupní poplatky. Výše vstupního poplatku činí u většiny akciových a derivátových fondů až 6 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje poplatek od 3 do 4 %. Při investici do fondů peněžního trhu počítejte s poplatkem do 1 %. S výstupním poplatkem se už většinou nesetkáte. Pokud ano, tak je většinou odstupňován podle doby na kterou jsou prostředky pod správou fondu.
Podílové fondy, které nemají žádné poplatky se nazývají „no-load“ fondy.

Druhy fondů

  • Fondy peněžního trhu

Tyto fondy investují prostředky do nástrojů peněžního trhu a bezpečných krátkodobých dluhopisů. Průměrná doba splatnosti cenných papírů a vkladů není delší jednoho roku. Z tohoto důvodu je nízké kolísání prodejní ceny podílového listu. Jsou to nejméně rizikové investice, ale zároveň počítejte s nejnižším výnosem. Jsou vhodné především jako krátkodobé investice.

  • Dluhopisové fondy

Jak už z názvu vypovídá, fondy investují především do dluhopisů. Z ostatních cenných papírů si vybírají nástroje peněžního trhu. Do rizikovějších akcií může být investováno pouze 10 % hodnoty majetku. Dluhopisové fondy jsou vhodné pro investování v střednědlouhém horizontu. Obvykle dosahují lepší výnosnosti než fondy peněžního trhu.

  • Akciové fondy

Minimální podíl akcií v portfoliu fondu je v České republice stanoven na 66 % celkového majetku fondu. Tyto fondy se vyznačují výrazným kolísáním prodejní ceny podílového listu. V dlouhodobé perspektivě však mohou přinést nejvyšší zhodnocení. Minimální investiční horizont je pět let.

  • Indexové fondy

Portfolio fondu je v tomto případě tvořeno přesně podle akciového indexu. V příslušném indexu má každý cenný papír přirazenu váhu a fond nakupuje cenné papíry téměř ve stejné skladbě. Pro rizikovost a výnosnost tohoto fondu platí stejná pravidla jako u akciových fondů.

  • Smíšené fondy

Smíšené fondy mohou investovat do všech instrumentů finančního trhu. Podle zadaných pravidel má správce fondu možnost měnit skladbu portfolia v závislosti na současnému stavu kapitálového trhu. Tyto fondy přinášejí střední až vysoké investiční riziko a dávají možnost středního až vysokého zhodnocení.

  • Fondy fondů

Fondy fondů neinvestují prostředky přímo do akcií nebo dluhopisů, ale do podílových listů jiných otevřených podílových fondů. Výnosnost a rizikovost odpovídá tomu, jaké podílové listy jsou v portfoliu. Vyznačují se hlavně podstatně vyšším rozložením rizika.

  • Garantované fondy

Jedná se o fondy, které investorovi nabízejí návratnost celé nebo většiny vložené investice a navíc participaci na výnosech v případě příznivého vývoje akciového kurzu. Výnos zpravidla převyšuje úroveň dluhopisových fondů.

Zdroj: www.uniscr.cz, www.sec.cz

Nabízíme vám možnost investovat vaše finanční prostředky do podílových fondů prostřednictvím našeho Prodejního centra.

Další finanční tipy a triky naleznete na www.finance.cz/aktuality.



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.