Nejvyšší průměrnou mzdu mají Dánové

11.08.2005 | , Finance.cz
FinTriky


Přestože je v Dánsku nejvyšší průměrná mzda, nepatří Dánové k nejbohatším Evropanům. Jak je to možné? Jak je to s platy při započtení cen zboží a služeb v jednotlivých zemích?

Téma týdne: Postavení Česka ve světě

Průměrná mzda
Nejvyšší průměrné mzdy v Evropské unii jsou ve finančním sektoru a službách. Růst průměrných mezd byl zaznamenán i v odvětvích obchodu, dopravy a telekomunikací. Oproti tomu nejnižší průměrné mzdy byly v zemědělství. Na základě vysokého stupně vzdělání pobírají nejvyšší průměrné mzdy právě Evropané. Co se týče jednotlivých zemí, nejvyšší průměrná mzda je v Dánsku, Lucembursku a v Německu (viz tabulka níže). Naopak nejnižší průměrná mzda je v Pobaltských zemích, čili v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Česká republika si v porovnání s východoevropskými zeměmi stojí poměrně dobře a je na tom o cca 80 euro lépe než druzí Poláci. 


Tabulka: Průměrná měsíční mzda v zemích EU

Země Průměrná měsíční mzda (euro)
Dánsko 3 540
Lucembursko 3 335
Nemecko 2 885
Nizozemí 2 705
Belgie 2 690
Velká Británie 2 666
Švédsko 2 459
Finsko 2 454
Irsko 2 274
Francie 2 128
Rakousko 2 079
Itálie 1 890
Kypr 1 560
Španělsko 1 493
Malta 1 478
Řecko 1 044
Slovinsko 940
Portugalsko 742
Česko 603
Polsko 525
Maďarsko 492
Slovensko 476
Estonsko 411
Litva 342
Lotyšsko 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD: Sumary statistics: Taxation: Table II.: Average personal income tax a Eurostat, Pressemitteilungen Nr. 68/2005 (pro země, které nejsou členem OECD)


Minimální mzda
Výši minimální mzdy stanovuje stát a tato částka představuje nejnižší přípustnou úroveň odměňování zaměstnance. V případě, kdyby byla v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednána nižší mzda než minimální, bude tento dokument neplatný. Minimální mzda v zemích Evropské unie je nejvyšší v Lucembursku, Belgii a v Nizozemí (viz tabulka níže). Ohledně nových členů EU má nejvyšší minimální mzdu Kypr. Mnohem častěji pobírají minimální mzdu ženy. Je to způsobenou vyšší ochotou žen pracovat za nízkou mzdu. Za minimální mzdu nejčastěji pracují lidé s malou kvalifikací vykonávající různé pomocné práce nebo jednoduché činnosti, lidé pracující v zemědělství, apod. Co se týče zemí, nejvíce občanů za minimální mzdu pracuje v Lucembursku a Francii a nejméně pak ve Španělsku a Velké Británii. Některé země v Evropské unii, jako například Dánsko, Finsko, Švédsko, Rakousko, Německo a Itálie, však nemají minimální mzdu zavedenu vůbec. Jako důvod tyto země uvádí, že minimální mzda brzdí podnikání, deformuje trh práce, zdražuje pracovní sílu, atd.


Tabulka: Minimální měsíční mzda v zemích EU

Země Minimální měsíční mzda (euro)
Lucembursko 1 466
Belgie 1 317
Nizozemí 1 265
Velká Británie 1 226
Irsko 1 213
Francie 1 154
Kypr 603
Malta 562
Řecko 560
Španělsko 513
Slovinsko 502
Portugalsko 375
Česko 240
Maďarsko 225
Polsko 193
Estonsko 172
Slovensko 157
Litva 145
Lotyšsko 125

Zdroj: Hans Boeckler Stiftung Institut, Europaischer Tarifbericht des WSI 2003/2004, WSI - Mitteilungen 07/2004 and The Federation of European Employers

 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, OECD

Další finanční tipy a triky naleznete na www.finance.cz/aktuality .Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky