EP vyzývá ke zprůhlednění cenové politiky telefonních operátorů

01.12.2005 | , Evropský parlament
Tiskové zprávy


Evropský parlament vyzval k větší ochraně a informovanosti uživatelů komunikačních služeb včetně zprůhlednění cenové politiky telefonních operátorů. Spotřebitelé mají být plně a jasně informováni o nabízených službách a jejich cenách.

Zvláštní pozornost se má věnovat zajištění přiměřených a transparentních poplatků za roaming, žádají dále europoslanci. Operátory Parlament vyzývá ke snížení poplatků za roaming, aby neomezovaly hospodářskou a sociální spolupráci mezi členskými státy EU.

Schválením zprávy Patrizia TOIOVÉ (ALDE, IT) k předpisovému rámci a evropským trhům elektronických komunikací v loňském roce Parlament žádá Evropskou komisi, aby vyvinula nové iniciativy ke snížení vysokých nákladů mezinárodních hovorů přes mobilní telefony, aby pro spotřebitele mohl být co nejdříve vytvořen skutečný vnitřní trh s přijatelnými poplatky.
 
Komisi a národní regulační úřady poslanci znovu vyzývají, aby usilovaly o další pokrok v oblasti přenosnosti čísel jak pro pevnou linku, tak mobilní telefony. Efektivní přenos telefonních čísel Parlament označuje za zásadní pro zdravou konkurenci mezi mobilními operátory. Poplatky za převedení čísla by proto měly být ve všech členských státech EU velmi nízké nebo nulové.
 
Dalším tématem je zachování důvěrnosti údajů v souvislosti s rostoucími požadavky na jejich uchovávání. Parlament uznává, že "povinné uchovávání údajů by poškodilo občanské svobody a pro operátory by představovalo značné náklady".
 
Parlament rovněž vítá dobrovolné kodexy na ochranu uživatelů před nevyžádanými komerčními sděleními a vyzývá k celoevropskému uplatňování příslušných pravidel.
 
Ohledně regulace komunikačních trhů vyslovují poslanci politování nad tím, že některé členské státy dosud plně nepřijaly předpisový rámec nebo ho uplatnily nesprávně. Tyto členské státy EP vyzývá, aby se okamžitě podřídily právním předpisům Společenství týkajícím se elektronických komunikací.
 
Země EU Parlament rovněž žádá, aby dodržovaly zásady transparentnosti a přiměřenosti, chápaly význam administrativních předpisů a současně respektovaly veřejný zájem. Poslanci rovněž zdůrazňují důležitost přiměřeného rozdělení frekvencí pro služby veřejného zájmu, otevřených, průhledných a nediskriminačních postupů, jakožto i dostatečné pružnosti v oblasti přidělování rádiových frekvencí a udělování licencí.
 
Schválená zpráva zdůrazňuje i potřebu chránit regulované služby, zejména přístup k síti. Proto je podle Parlamentu důležité zachovat možnost poskytnout alternativním operátorům přístup k nové infrastruktuře za rovných a přiměřených podmínek. Podnět zároveň vyzývá k odstranění překážek bránících plnému rozvoji mobilních telefonů třetí generace.

Články ze sekce: Tiskové zprávyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.