Do Švédska bez pracovního povolení

13.02.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Jedním z mála států, který zcela otevřel svůj pracovní trh pro občany EU, je i Švédsko. V této skandinávské zemi tak pracovní povolení není vyžadováno. Jaké jsou švédské pracovní podmínky?

Téma týdne: Kam za prací do zahraničí II.

Švédské království (Konungariket Sverige) se rozkládá na 449 964 km2 a zabírá větší východní a celou jižní část Skandinávského poloostrova. Švédsko je rozděleno na 21 krajů a počtem obyvatel (8,9 mil.) se řadí mezi státy s nejmenším počtem obyvatel na km2. Hlavním městem je Stockholm (1,6 mil. obyvatel). Úředním jazykem je švédština, najdou se i menšiny hovořící finsky a laponsky. Při cestě do Švédska je třeba počítat s chladnějším počasím. Švédsko si zakládá na své tradici dlouhodobé neutrality, proto není členem NATO a rozhodlo si ponechat i svou měnu, kterou je švédská koruna (1 SEK = 100 öre).

Ekonomické údaje
Obyvatelé Švédska mohou využívat řadu výhod velkorysého sociálního systému a jejich životní úroveň patří k nejvyšším na světě. To dokazuje i ukazatel HDP na obyvatele, který je téměř čtyřikrát vyšší než u nás. I přes řadu sociálních výhod Švédsko vykazuje poměrně přívětivou míru nezaměstnanosti, která v roce byla na úrovni 6,3 %. I přes nízký počet obyvatel patří Švédskou k nejvýkonnějším průmyslovým zemím a řadí se mezi světovou špičku v ocelářském a automobilovém průmyslu, letectví či strojírenství.

Ve Švédsku není minimální mzda zákonem stanovena plošně, ale její výše se řídí kolektivními smlouvami, tj. dohodami mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory. Nejnižší částka podle kolektivních smluv je přibližně 14.400 SEK, tj. cca 43.000 CZK (např. pro úklidové služby). V závislosti na pracovních zkušenostech a kvalifikaci a také zeměpisné poloze může docházet k rozdílům (např. svářeč: 19.000 SEK, pekař 17.500 SEK, zubař 35.000 SEK).

Práce ve Švédsku
Švédská vláda se rozhodla, že neuvalí žádná omezení a zákazy na občany nových členských států EU, kteří přicházejí do země pracovat. Každý tak má právo být zaměstnán ve Švédsku legálně v souladu s tamními pracovními podmínkami. V této skandinávské zemi se může „EU občan“ usadit, aniž by byl zaměstnán. Ovšem pod podmínkou, že je schopen žít z vlastních prostředků.

Pracovní byrokracie
Přestože se občané EU nemusí prokazovat pracovním povolením, při delší než tříměsíční anabázi je zapotřebí povolení k pobytu. Těmito záležitostmi se ve Švédsku zabývá migrační úřad - Migrationsverket. Usilujete-li o práci u některé ze švédských firem, obyčejně nemusíte vyplňovat žádný zvláštní formulář. Obvykle postačí sestrojit životopis, motivační dopis a přiložit fotografii. Pracovní smlouva může být založena na ústně, písemně nebo dokonce na základě tiché dohody. V sektoru služeb je však zaměstnavatel nucen vydat písemné potvrzení o zaměstnání. Podnikatelé jsou oprávněni dostat povolení k pobytu na pět let, jež lze následně obnovit za účelem řízení firmy v jiném členském státu.

Migrační úřad ve Švédsku, ústředí
Adresa: 601 70 Norrköping
Tel: 011-15 60 00
Fax: 011-10 81 55
migrationsverket@migrationsverket.se

Povinná registrace
Získáte-li povolení k pobytu, je třeba splnit registrační povinnost a přihlásit se na příslušný finanční úřad. Zde vám bude přiděleno osobní číslo a daňová karta, které budou úřady využívat pro různé účely (např. sociální pojištění).

Studium ve Švédsku
Osoby, které mají zájem studovat na vysokých školách a univerzitách ve Švédsku, a které nejsou občany Dánska, Finska, Islandu ani Norska, musí mít povolení k pobytu zajištěné před cestou. Aby jej obdržely, musí předložit rozhodnutí o přijetí ke studiu a prokázat se dostatečnou peněžní zásobou. Požadované množství se rovná studijním grantům a půjčkám poskytovaným švédským studentům.

Užitečné pracovní odkazy:


Zdroj informací: http://portal.mpsv.cz/

Další finanční tipy a triky naleznete na http://www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky