Jedeme za prací do Itálie

16.02.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Spousta pláží, krásné hory, trocha těch mafiánů, atmosférou nabitý Vatikán, rudé Ferrari a Vesuv. To jsou indície, které se nám vybaví pod slůvkem Itálie. Láká vás? Zkuste štěstí a najděte si v Itálii práci. Možná to bude překvapivě snadné.

Téma týdne: Kam za prací do zahraničí II.

Italská republika se rozkládá převážně na Apeninském poloostrově v jižní Evropě. Hlavním městem je Řím, měnou pochopitelně euro. Velikostí se řadí mězi středně velké státy. Rozlohou přes 300.000 km2 je přibližně 4x větší než Česko a je srovnatelná s Polskem a počtem obyvatel téměř 56 miliónů se řadí také na přední příčky mezi státy Evropy. Pro někoho milovaná, někým nenáviděná. I taková může Itálie být. A co třeba tam vycestovat za prací? Proč ne!

Pobyt a registrace
Jestliže plánujete v Itálii setrvat déle než tři měsíce, budete si muset zařídit povolení k pobytu (permesso di soggiorno). Zažádat o něj lze na jakékoli hlavní policejní stanici (Questura di Provincia). U pracovního (lavoro) i studijního (studio) povolení vyplníte písemný formulář (domanda) a neopomeňte pasové fotografie a fotokopie pasu.

Chcete-li tedy v Itálii pracovat nebo pobývat déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat a to nejpozději do 8 dnů od vstupu do země u místní cizinecké policie (Immigration office- Questura), kde vám vysvětlí další kroky - identifikační karta, přihlášení do školy apod. Hotely, kempy a turistické ubytovny provádějí přihlášení automaticky. Ohlašovací povinnost platí i pro cizince zproštěné vízové povinnosti.

Pracovní povolení
Po dobu přechodného omezení pracovního trhu je nutné pro práci v Itálii sjednat pracovní povolení. Úředně bylo stanoveno, že v loňském roce mohlo na italský pracovní trh vstoupit 79 500 občanů nových členských zemí, kteří si nebudou muset vyřídit pracovní ani žádná jiná víza. Řada povolání byla ale z této kvóty vyňata.

Povolání podléhající kvótám
Po rozšíření EU se v Itálii pro udělování pracovních povolení občanům nových členských zemí používá procedura zjednodušená oproti té, která platí v případě občanů třetích zemí: Zaměstnavatel, který chce do dočasného nebo stálého pracovního poměru přijmout občana nové členské země, podává místně příslušnému okresnímu pracovnímu úřadu žádost o vydání pracovního povolení. Žádost musí obsahovat mimo jiné i popisu práce a hrubou měsíční odměnu a k žádosti musí být přiložen i návrh pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a potenciálním pracovníkem.

Povolání, na které se kvóty nevztahují
Některých povolání, kterých je na italském pracovním trhu nedostatek, se vyhlášená roční kvóta netýká. I v těchto případech je ale třeba, aby budoucí zaměstnavatel podal okresnímu pracovnímu úřadu žádost o vystavení pracovního povolení. Do této skupiny patří mimo jiné:

  • vrcholný management
  • vysoce specializovaní zaměstnanci společností se sídlem nebo pobočkou v Itálii
  • univerzitní profesoři a lektoři
  • výzkumníci
  • překladatelé a tlumočníci
  • zdravotní sestry
  • ošetřovatelky

Osoby samostatně výdělečně činné
Občané nových členských zemí, kteří v Itálii chtějí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, požívají od okamžiku rozšíření EU z hlediska přístupu na pracovní trh všech výhod plynoucích z volného pohybu osob. Přechodné období se jich tedy netýká.

Příjmy a odvody, pracvní doba
Zákony v Itálii nestanovují fixní sazbu určující minimální mzdu. Minimální mzda je stanovena v kolektivních smlouvách pro každé odvětví a obor výkonu práce. Výše minimální mzdy se pohybuje okolo 70 % průměrné mzdy, která je cca 1850 eur. Sociální a zdravotní zatížení práce je poměrně značná a odvody jsou ve výši přibližně 45 % příjmů pracovníka. Více se o podmínkách práce v Itálii dočtete v tomto včerejším článku.

Zákonem je stanovená 40ti hodinová týdenní pracovní doba. Maximální týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Pracovní doba musí být upravena v pracovní smlouvě. Typický italský pracovní den začíná v 8.00 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 nebo 19.00 hod., od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9.00-17.00 s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jedete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice. Státní úřady zavírají ve 14.00 hod.

Sídla velvyslanectví najdete zde.

Spoustu zajímmavých informací najdete také v tomto článku.

Pokud budete hledat práci v itálii, budou se vám hodit tyto stránky:


Zdroj informací: http://portal.mpsv.cz/

Další finanční tipy a triky naleznete na http://www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky