Fondy: Investice dostupná pro každého

27.03.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Kolektivní investování patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející segmenty kapitálového trhu u nás. Podívejme se na tuto oblast blíže, na její možnosti, výhody i nevýhody.

Téma týdne: Hledáme vhodné investiční příležitosti

Zkušenosti, odvaha, dostatek finančních prostředků. To jsou základní předpoklady, které by měl splňovat každý investor, chce-li individuálně vstoupit na kapitálový trh. Pokud mu některý z těchto předpokladů chybí a sám si netroufne, může investovat kolektivně prostřednictvím k tomu určených institucí.

Letmý pohled do historie
Rozvoj investičních fondů v naší zemi je neodmyslitelně spjat s kupónovou privatizací a jejími dvěma vlnami. Právě ta totiž měla rozhodující a klíčový význam pro podobu a vývoj českého kolektivního investování. Přestože v oblasti kolektivního investování došlo za posledních pár let k velkému boomu, v porovnání s vyspělými státy, resp. jejich kapitálovými trhy, je investiční historie podstatně kratší a český fondový byznys je teprve v plenkách.

O čem je vůbec řeč?
Přesnou definici pojmu kolektivní investování můžeme najít v zákoně č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, který říká následující: „Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.

V případě kolektivního investování se jedná o obrovské objemy majetku, který je tvořen jednotlivými příspěvky investorů. U drobných investorů může jít i o celoživotní úspory. Aby nedocházelo ke zneužívání, je tato oblast státem regulována a legislativně upravena výše uvedeným zákonem. Ten kromě samotné definice stanoví práva a povinnosti účastníků kolektivního investování, tj. kdo a za jakých podmínek může shromažďovat finanční majetek za účelem jeho investování, na co lze prostředky použít, tj. kam mohou být tyto peníze investovány, jak může být s investicemi nakládáno, ale i kdo nese případnou odpovědnost.

Fondové možnosti
Nabídka investičních fondů je velmi bohatá. Není v žádném případě jednoduché zvolit na základě výše uvedených kritérií ideální fond. V současné době existuje hned několik základních kategorií fondů, které se od sebe vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.

Své prostředky můžete vložit do akciových, dluhopisových (obligačních), nemovitostních, smíšených (balancovaných) fondů nebo fondů peněžního trhu. Oblibě se těší i oborové investiční fondy, které umísťují prostředky investorů například pouze do cenných papírů společností z jednoho odvětví (telekomunikace, internet a podobně). 

Pro a proti
Mezi hlavní výhodou kolektivního investování patří zejména podstatná diverzifikace vložených prostředků a snadná dostupnost pro každého. Není zapotřebí milionů, postačí pár stokorun a z člověka se může stát investor. Navíc klient nemusí mít žádné znalosti z oblasti investování, vše obstará správce fondu.

Nevýhodou kromě obecných rizik plynoucích z investování na kapitálovém trhu jsou poplatky, a to nejen za zprostředkování samotného nákupu či prodeje podílových listů, ale také poplatek za obhospodařovávaní. Mezi nevýhodu můžeme též zařadit ztrátu investiční volnosti, kdy klient po výběru fondu nemůže ovlivnit zaměření investic.

Rozšíření nabídky neuškodí
Přestože nabídka fondů je podstatně širší než v minulosti (několik desítek fondů domácích a tisícovka zahraničních), její rozšiřování nikdy není na škodu. Zvýšení konkurence může přinést snižování poplatků a provizí. Investorům se také rozšíří jejich pole působnosti a získají nové možnosti pro své cílové investice.

Nabízíme vám možnost investovat vaše finanční prostředky do podílových fondů prostřednictvím našeho Prodejního centra.

Další finanční tipy a triky naleznete na www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTrikyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.