Stanovisko asociace k diskusi o reformě důchodovéh

31.08.2000 | ,
Domovská stránka


DISKUSNÍ FÓRUM K REFORMĚ DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

Asociace penzijních fondů ČR vyzývá odbornou veřejnost, aby se vyjádřila k diskusi o reformě důchodového zabezpečení. Pro vstup do této diskuse předkládá přijaté “Stanovisko APF ČR”.

Vaše diskusní příspěvky očekáváme na internetovské adrese: apfcr@praha.czcom.cz.

Stanovisko Asociace penzijních fondů ČR k diskusi o reformě důchodového systému a budoucnosti penzijních fondů.

K diskusi o reformě důchodového systému a budoucnosti penzijních fondů se Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) připojuje s následujícím stanoviskem :

Důchodová reforma je nezbytná, jak vyplývá i z podkladů a analýz příslušných orgánů státní správy při zvážení všech atributů, které konečnou strukturu důchodového systému ovlivňují (např. demografický vývoj, ekonomické dopady, politická vůle, časový horizont reformy, apod.).

Financování důchodů je nutno zabezpečit v rozhodující části současným průběžným systémem. Tento základní systém by měl i nadále garantovat stát a podíl starobní důchod- čistá mzda by se měl v roce 2015 pohybovat okolo 45 %.

Pro penzijní fondy je třeba vytvořit takové podmínky, aby v roce 2015 byly schopny zajišťovat příjmy k důchodu ve výši 15 % mzdy. Toho lze dosáhnout rozvojem stimulace dobrovolného kapitálového financování důchodů, resp. penzí, kombinací motivace státním příspěvkem (zejména u nižších příspěvků sociálně slabších účastníků nebo dočasně nevýdělečných skupin obyvatelstva) a daňovými úlevami na straně fyzických osob i zaměstnavatelů, včetně posílení prvku dlouhodobosti spoření. To by mělo vést k širšímu zapojení obyvatelstva i ke zvyšování příspěvků v současných penzijních fondech.

Pokud motivace dobrovolné účasti obyvatelstva v kapitálovém financování důchodů nedosáhne potřebné úrovně v systému důchodového zabezpečení, bylo by možné uvažovat i o postupném přechodu k povinnému spoření na důchod v penzijních fondech.

Uvedený postup považuje APF ČR za nejrychlejší, nejméně nákladný z hlediska potřeby dalších pořizovacích nákladů, neboť půjde zejména o správné nastavení legislativních parametrů pro činnost penzijních fondů. Zajištění doplňkových penzí z penzijních fondů by pak od roku 2015 umožnilo snížit průměrnou penzi z průběžného systému na 45 % průměrné mzdy při zachování standardu důchodů v zemích OECD (60% čisté mzdy).

V Praze dne 4. května 1998

JUDr. Milan K a n t o r , v.r.
prezident APF ČR

Autor článku

Články ze sekce: Domovská stránka