Privatizace - příjmy a výdaje

10.05.1999 | ,
MAKRODATA A EU


CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z PRIVATIZACE

(1992 - 1997 v mld. Kč)
Výdaje
Úhrada dle zákonů o státním rozpočtu
38,539
Oddlužení podniků
22,200
Rekapitalizace bank
7,800
Konsolidační banka (kapitálové posílení)
17,111
Česká inkasní
19,194
Česká finanční
0,573
Náklady a ztráty zdravotních pojišťoven
1,187
Úhrada ekologických nákladů
3,273
Úhrada závazků privatizovaných subjektů
3,572
Úhrada závazků zemědělských podniků+finanční dotace zbytkovým státním podnikům
8,940
Úpis akcií
25,790
Úroky z dluhopisů
7,538
Rozps FNM ČR
1,240
Dotace rozpočtu Pozemkového fondu
1,130
Ostatní výdaje
1,011
Celkem
159,098
Příjmy
Z prodeje akcií
71,401
Z přímých prodejů majetku
46,617
Ze soutěží
19,700
Z dražeb
6,716
Zbytek činí výnosy z prodejů investičních kupónů (CKP), úroky, dividendy, kurzové rozdíly, propadlé záruky, penále apod.
20,545
Celkem
164,979

Zdroj: HN 26.2.1998


PŘÍJMY Z PRIVATIZACE
1992 - 1996
1. Z dražeb
5,746 mld. Kč
2. Ze soutěží
17,739 mld. Kč
3. Z přímých prodejů majetku
43,694 mld. Kč
4. Zbytek činí výnos z prodejů investičních kupónů /CKP), úroky, dividendy, kurzové rozdíly, propadlé záruky, penále apod.
18,489 mld. Kč
5. Z prodeje akcií
64,713 mld. Kč
Celkem
150,381 mld. Kč
VÝDAJE Z PRIVATIZACE
1992 - 1996
1. Příspěvek do státního rozpočtu
29,039 mld. Kč
2. Podpora bank
26,096 mld. Kč
3. Podpora bank prostřednictvím st. Rozpočtu
9,500 mld. Kč
4. Podpora bank prostřednictvím oddlužení podniků
30,000 mld. Kč
5. Podpora zemědělských podniků
7,051 mld. Kč
6. Ekologie
1,889 mld. Kč
7. Úhrada závazků podniků
5,331 mld. Kč
8. Úroky dluhopisů
7,269 mld. Kč
9. Úpis akcií
24,803 mld. Kč
10. Dotace Pozemkového fondu
1,130 mld. Kč
11. Náklady na realizaci
1,005 mld. Kč
12. Zdravotní pojišťovny
0,835 mld. Kč
13. Ostatní
0,267 mld. Kč
Celkem
144,215 mld. Kč

Pramen: MF ČR

Články ze sekce: MAKRODATA A EU