Stát pomáhá školákům přídavky a slevami

23.08.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Do školy musí každé dítě. Náklady se školní docházkou spojené jsou však nemalé a tak je rodičům pomáhá nést i stát. Na jaké přídavky a slevy má dítě, které zahájí školní docházku nárok?

Téma týdne: Začátek školního roku se blíží

Stát přispívá žákům na dopravu a na školní pomůcky. Dalším přídavkem, který rodičům pomáhá hradit náklady se školní docházkou jejich ratolesti spojené, byť jí není podmíněn, je přídavek na dítě.

Žákovské jízdné
Od 1. září 2004 začali dopravci na železnici a v linkových autobusech poskytovat zvláštní zlevněné jízdné pro žáky škol. Tato sleva byla zavedena místo dosavadního příspěvku na dopravu. Nárok na její přiznání se prokazuje žákovským průkazem. V MHD současný již fungující systém slev jízdného pro žáky a studenty škol zůstal zachován. Dopravcům hradí ztráty vzniklé v souvislosti se zavedením žákovského jízdného stát.

Průkazy jsou vydávány:

  • pro žáky do 15 let - žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5% z plného/obyčejného jízdného. Průkaz platí maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu.
  • pro studenty od 15 do 26 let - žákovské jízdné ve výši maximálně 75% z plného/obyčejného jízdného. Průkaz platí maximálně 1 školní rok.

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Průkazy jsou vystavovány i pro cesty na internáty a koleje - potvrdí škola. Jedná - li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy, popřípadě názvy částí obce. Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného. Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu, tedy v období letních prázdnin.

Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejňují dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici. Žáci a studenti si mohou tiskopis průkazu opatřit již před začátkem školního roku. Školy v rámci urychlení agendy s vystavováním průkazů spojené mohou žákovi potvrdit docházku školy ještě koncem srpna tak, aby se žáci vyhnuli frontám, které na začátku září na místech ověřování průkazů u dopravců vznikají.

Příspěvek na školní pomůcky
Je určen ke krytí mimořádných výdajů rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1000 Kč. Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne trojnásobek životního minima v předchozím kalendářním roce. Nárok vzniká k 1. červnu dítěti nastupujícímu do první třídy, pokud bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě za měsíc květen. Žádost o příspěvek podává zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník. Dávka se vyplatí osobě, která má dítě v přímém zaopatření.

Přídavek na dítě
Nárok na přídavek mají rodiny s příjmem do trojnásobku částky svého životního minima. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Je poskytován ve třech úrovních, které závisí na příjmu rodiny zjišťovaném za předchozí kalendářní rok. Jeho výše za kalendářní měsíc je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

Tabulka: Výše přídavku na dítě

Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek:

Příjem rodiny vyjádřený násobkem částky životního minima:

Výše přídavku vyjádřená násobkem částky životního minima:
Ve zvýšené výměře do 1,1 0,32
v základní výměře nad 1,1 do 1,8 0,28
ve snížené výměře nad 1,8 do 3,0 0,14


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy

Další finanční tipy a triky najdete na http://www.finance.cz/aktuality/.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTrikyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.