APF ČR - vybrané ekonomické ukazatele - STRUKTURA INVESTIC V % K 1. 3. 2000

31.08.2000 | ,
DŮCHODY A DÁVKY


 

Název penzijního fondu

státní dluhopisy včetně pokladničních poukázek

bankovní dluhopisy

podnikové dluhopisy

akcie

podílové listy

termínované vklady včetně zůstatku běžných účtů

ostatní investice (např. nemovitosti)

Allianz-Živnobanka PF

53,94

20,32

13,97

9,45

1,24

1,08

0,00

Báňský a hutní PF

66,00

13,00

3,00

9,00

0,00

8,00

1,00

Českomoravský PF

48,60

23,40

9,60

11,30

1,00

5,70

0,40

Český PF Zdraví

16,20

25,50

17,30

27,50

1,10

6,70

5,70

Generali-Creditanstalt PF

93,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

0,00

Hornický PF Ostrava

53,95

16,65

2,85

4,91

0,75

18,05

2,86

PF Certum-Renta

 

 

 

 

 

 

 

 

PF České pojišťovny

30,56

22,77

8,95

19,00

1,78

16,94

0,00

JISTOTA a KORUNA PF

36,40

31,60

24,20

3,00

0,30

3,10

1,40

PF Komerční banky

59,98

13,10

5,50

3,83

1,06

10,04

6,49

PF KORUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

PF spokojenosti Českých přístavů

0,00

0,00

0,00

24,34

0,00

54,51

4,05

PF ŠKODA

9,90

26,20

21,80

22,90

2,10

12,50

4,60

PF THALIA

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

25,00

10,00

PF VIVA

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

16,20

Autor článku

 

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY