Synek: Diamant není vhodný pro spekulativní investice

13.11.2006 | , Finance.cz
INTERVIEW


Diamanty nejsou pouze šperkem, ale poslouží i k uchování hodnoty. O specifikách investic do této komodity, burzách či ochraně proti falzifikátům jsme se bavili s panem Přemyslem Synkem ze společnosti D.I.C..

Dobrý den, jste předsedou představenstva společnosti D.I.C., která nejenom obchoduje s diamanty, ale i vyrábí vlastní šperky. Jak se ve Vás zrodil tento nápad? Jak dlouho se pohybujete v této branži?
V branži se pohybuji od roku 1995. V roce 1999 jsem pomáhal při zakládání první „diamantové“ aukční síně v ČR. Bohužel v té době ještě nebyla doba a lidé v ČR zralí na obchod s touto komoditou. Koncem devadesátých let jsem asistoval při prodeji diamantů, které měly zkrachovalé firmy zastavené v bankách. Troufám si tvrdit, že téměř všechny diamanty z Komerční banky a České konsolidační agentury mi prošly rukama. Šlo o kameny za přibližně čtvrt miliardy korun. Tři roky jsem působil jako poradce při jejich prodeji.

A proč zrovna diamanty? Proč ne nějaká jiná komodita?
Po škole jsem se zajímal o mezinárodní obchod a obchodování se zlatem. Vydal jsem se kvůli obchodu se zlatem do Afriky, kde jsem se seznámil s diamanty a lidmi, kteří s diamanty obchodovali. Zaujalo mě to a už jsem u této komodity zůstal.

Málokdo z nás si dokáže představit, co všechno obnášelo obchodování s komoditou, která na trhu ještě nefigurovala. Byly začátky Vašeho působení v této oblasti obtížné? Jak jste získával kontakty na obchodní partnery?
Poprvé jsem jel nakupovat diamanty přímo do dolů v rovníkové  Guinei. V devadesátých letech jsem se pohyboval taky v Sierra Leone, kde jsem se snažil získat kontakty na diamantové doly přímo uprostřed občanské války, která tam v té době právě díky diamantovým nalezištím zuřila. To bylo velmi dobrodružné období, ale to je nyní již pryč. Většina diamantů, se kterými obchodujeme nyní, pochází z Antverpské burzy Beurs voor Diamant Handel, kde jsme členem. Diamantové burzy nejsou přístupné všem. Jde o jakési VIP kluby, kde se obchoduje jednak se surovými kameny, ale také s broušenými drahokamy.

Jaká je současná situace na českém trhu s diamantovými šperky? Roste počet zákazníků, kteří se nebojí investovat do šperků? Dokázal byste nám popsat klasického zákazníka Vaši firmy?
Pravdou je, že tradice diamantových šperků byla v ČR díky dlouhým desetiletím komunismu přerušena. Zájem ale určitě roste. Naše firma funguje tři čtvrtě roku a za tu dobu jsme získali téměř 1000 klientů. Měsíčně prodáme zhruba šedesát karátů broušených diamantů. Vyprofilovat klasického zákazníka není tak jednoduché, protože my se cíleně nechceme zaměřovat pouze na nejbohatší vrstvy. Takže je to běžný člověk, který chce uložit do nějakého spolehlivého nástroje částku ve výši deset až sto tisíc korun.

Uvádíte, že diamanty neslouží pouze jako klasický šperk, ale jsou i nástrojem pro uchování hodnoty. Zlatý šperk prodáme zpravidla za mnohem nižší cenu než byla cena pořizovací. U diamantů to neplatí?
U diamantového šperku tvoří největší část jeho hodnoty právě diamant, ale část peněz zaplatíte za ostatní složky šperku, a taky za zisk obchodníka. Hodnota šperku, když jej chcete akutně prodat, může díky tomu celkově klesnout, ale hodnota diamantu ve šperku nikoliv. Je dobré si také uvědomit, že pokud byste měli diamantový šperk a chtěli jej v nouzi prodat, pravděpodobně za něj nikde nedostanete momentální tržní hodnotu, protože jste jako prodávající v nevýhodě. Ale je velice dobře možné, že můžete dostat víc, než jste za šperk zaplatili, protože v průběhu let hodnota diamantu ve šperku vzrostla.

Chceme-li investovat do vína, měly bychom volit kvalitní archiv. Existují podobné zásady i u diamantů? Lze investovat do samotného šperku nebo se k investicím používají jiné úpravy kamenů?
Pokud máte zájem o čistou investici je vhodné investovat do tzn. investičních diamantů. Každý kámen je hodnocen podle čtyř kritérií, takzvaných čtyř C, což je označení vycházející z anglických názvů těchto kritérií: cut, čili brus, carat – váha, color – barva a clarity – čistota. Každé toto kritérium má určitou škálu, podle které je hodnocena kvalita diamantu. Jako investiční diamanty se používají pouze kameny, které mají klasický kulatý briliantový brus o váze 0,3 a výš. Prakticky má smysl investovat do kamenů od jednoho karátu, protože u menších kamenů nedochází k významnému zhodnocení. Pro účely investice jsou vhodné bílé kameny v horní škále stupnice čistoty a barvy.

Předpokládám, že pravděpodobnost koupit falešný kámen je docela vysoká. Jak se ochránit před podvodníky? Na co by si měl laik dát pozor?
Když se chcete vyhnout falzifikátům, kupujte jen diamanty s certifikátem, který vystavila nějaká nezávislá instituce zabývající se oceňováním drahých kamenů. V česku je to například Česká gemologická laboratoř. K zahraničním autoritám se řadí například belgická HRD, Mezinárodní gemologický institut IGI nebo Americký gemologický institut GIA.

Kam by měly kroky zájemce směřovat?
Určitě k prodejci, který jim nabídne garanci pravosti a kvality diamantu v podobě certifikátu.

Má investice do této komodity nějaká specifika? Které zásady investování je zapotřebí dodržovat? Existují skryté hrozby číhající na zájemce?
Určitě má. Diamant není vhodný pro spekulativní investice. Pokud si investor koupí diamant, musí počítat s tím, že je to investice minimálně na 5 let.  Ale ani to není to nejvhodnější využití investičních diamantů. Ty mají jiné kouzlo. Je to nástroj jistoty a uložení části svých prostředků do konstantní hodnoty, která přetrvá i v případě politických či hospodářských krizí, která je dlouhodobá a běžně je předávána v rodinách mezi generacemi jako prostředek zabezpečení na nejhorší časy. Navíc jde o úžasně koncentrované bohatství. V jednom gramu můžete mít zainvestováno několik milionů korun.
Při investici do diamantů je třeba brát zřetel na to, že s diamanty se obchoduje v dolarech. Tato měna devalvovala za posledních několik let řekněme o pětinu, tudíž by měla klesat i hodnota diamantu. Diamant je však jedna z mála komodit, která dokázala v posledních letech tento pokles kompenzovat nárůstem své nominální hodnoty, takže jeho reálná hodnota zůstala téměř neměnná nebo i mírně rostla.

U každého investičního nástroje jsou výnosnost, riziko a likvidita základní parametry rozhodování. Jak byste ohodnotil tyto kritéria při investici do diamantů.
Vývoj cen broušených diamantů pravidelně sleduje tz. Rapaport Diamond Report. Ceny broušených diamantů stoupaly v posledních letech spíše zvolna a jen ve vybraných kategoriích. Za posledních 20 let hodnota diamantu průběžně rostla o 3 až 7 procent ročně. V letech 2004 a 2005 se růst cen v některých kategoriích významně zrychlil. Cena kvalitních diamantů od 1.1.2004 do května 2005 stoupla u kamenů vážících nad 1 ct v průměru o 3 % nad 3 ct o 8 až 12 % a ceny některých briliantů nad 5 ct stouply 11 až 30%. I dnes je pravděpodobné, že ceny kvalitních diamantů v příštích letech a desetiletích neustále porostou. Riziko je podle mého názoru naprosto minimální. Investice do diamantů při dodržení pravidel nákupu kamenů je investice do jistoty.

A likvidita?
Při investici do diamantů je však třeba počítat v ČR se sníženou likviditou. Obchod s broušenými diamanty není celosvětově nijak omezen. V případě, že investor potřebuje svůj drahý kámen prodat, může tak učinit kdekoliv na světě. V Antverpách můžete kámen prodat do několika minut. Na druhou stranu, pokud prodáváte narychlo v nouzi, nemusíte za svůj kámen získat tu nejvyšší hodnotu, kterou byste v dané době mohla jinak požadovat. Velké a výjimečné diamanty také většinou musí nějaký čas čekat, než se najde kupec. V ČR je trh s diamanty na svém naprostém počátku, není zde rozvinutý systém obchodování s diamanty, a proto může prodej diamantu trvat delší dobu. Diamant však skutečně není určen k rychlému nákupu a prodeji.

Pro koho jsou tyto komoditní investice dostupné? Lze alespoň přibližně odhadnout hodnotu, za kterou již můžeme pořídit diamant vhodný k investování?
Diamanty je vhodná investice pro zajištěné lidi, kteří chtějí část svých prostředků uložit do velmi stabilního nástroje. Máme zkušenosti z Německa, kam chceme také vstoupit na trh, že tam lidé často využívají diamanty jako způsob uložení peněz na důchod. Diamantový prstýnek lze koupit zhruba od 10 tisíc korun. Cena diamantů s investičními parametry o váze jednoho karátu začíná na 200 tisících Kč, u kamenu o váze tři karáty to je zhruba milion korun.

Můžete nám nakonec v krátkosti popsat cestu diamantu od těžby k zákazníkovi? Samotná cesta možná nejlépe napoví skutečnou hodnotu tohoto šperku.
Diamant je přírodní produkt a jeho zdroje jsou velmi omezené. Nejvýznamnější světová ložiska diamantů se nacházejí v Jižní Africe, Austrálii, Kanadě a Rusku. Těžbu a obchod s diamanty na celém světě prakticky ovládají dvě monopolní společnosti: De Beers, která kontroluje dvě třetiny světového obchodu s diamanty, a potom společnosti skupiny Leva Levieva ovládající především ruské trhy, které s De Beers na prodeji diamantů spolupracují.

Obchod se surovými diamanty zajišťuje Diamond Trading Company (DTC) – londýnská dceřiná společnost skupiny De Beers. Ta surové diamanty prodává pouze úzkému okruhu exkluzivních kupců, tzv. sightholderů, kteří mají právo desetkrát ročně uplatnit svoji objednávku a účastnit se v Londýně prohlídky nabídnutých kamenů – tzv. „sights“. V průběhu sights si mohou nákupčí prohlédnout nabízenou surovinu a seznámit se s cenou. Není možné diskutovat o obsahu balíku, nákupčí ho může buď koupit jako celek nebo odmítnout, což se často nestává. Nepředpokládá se ani jednání o ceně. Výjimkou jsou speciální kameny nad 10,8 karátů, které jsou nabízeny individuálně. Sightholderů je stabilně zhruba 90. Vybírá je Diamond Trading Company na základně vlastních kritérií. Na členství v tomto elitním klubu neexistuje žádný nárok.

Diamant má tři nejčastější využití, jako průmyslová surovina, jako šperk a také jako investiční prostředek.

Surové diamanty se brousí v některém ze světových středisek. Velké diamanty s vysokou kvalitou v New Yorku. Speciální brusy a kameny s vysokou hodnotou bývají broušeny v Antverpách. Středně velké diamanty v Izraeli. Malé kameny a kameny nižší kvality se brousí v Indii nebo v Asii. Broušené diamanty využívané ve šperkařství či jako investiční kameny již povinnosti registrace nepodléhají, je to zboží a řídí se volným obchodem.

Vybroušené diamanty přichází na diamantové burzy nebo přímo k zákazníkům. Nejvíce se obchoduje přímo v místech významných brusíren. Mezi Evropany jsou neznámější burzy v Antverpách.

Na úplný konec ještě jedna otázka. Obdaroval jste někdy někoho diamantovým šperkem?
Moje žena už jich má ode mě několik. Drahokamy nejsou záležitostí elit, mohou si je darovat i méně movití.

Děkujeme za rozhovor.
Nadja Fehimovič

Přemysl SynekIng. Přemysl Synek (38) promoval v roce 1992 na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Po studiích soukromě podnikal v zahraničním obchodě. Od roku 1998 pak vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval na projektu diamantové burzy, působil jako správce konkurzní podstaty či odborný poradce. Od letošního je předsedou představenstva společnosti D.I.C.. Je ženatý, má dvě děti a studuje 4. ročníkem právnickou fakultu.

 

 

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INTERVIEWPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.