Trend: Optimalizace pro vyhledávače

09.02.2007 | , ITBIZ
STYL/počítače a IT


Vyhledávače mohou na váš firemní web přilákat nové zákazníky. Nesmíte jim ovšem klást do cesty překážky.

Snad na celém světě naleznete odborníky, kteří se zabývají tím, jak zvýšit návštěvnost firemních stránek pomocí vyhledávačů a mimo jiné pečlivě sledují chování vyhledávacích robotů. Používají své vyzkoušené metody, zkoumají slovní spojení na stránkách, prověřují zpětné odkazy a některé  poznatky probírají v odborných diskusích. Svůj koníček či práci nazývají odborným slovem SEO (Search Engine Optimization), což v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Někteří lidé však technikám SEO nevěří a domnívají se, že nejlepších výsledků dosáhnou vytvořením přehledného webu s kvalitně strukturovaným obsahem.

Když vyhledávací robot přijde na vaši firemní webovou stránku, prohlédne si text ve zdrojovém kódu stránek. Většinou nerozumí animacím vytvořených v Macromedia Flash, nepřečte texty napsané v obrázcích, nepochopí složité javascriptové menu a starší roboti si neporadí s rámy (frames).  Uvědomte si, že se robot chová podobně, jako nevidomý uživatel a zkuste si zobrazit svůj projekt v čistě textovém prohlížeči (Lynx nebo emulátor v browseru Opera). Pokud se nezobrazily texty vašeho firemního webu, zřejmě budete muset přikročit k zásadním změnám. Cílem je odstranit všechny bariéry, které brání nejen vyhledávačům, ale také lidem používat váš web.

Javascript může být dobrý sluha, ale zlý pán. Úkolem skriptů většinou bývá kontrola, zda byl v pořádku vyplněn formulář, vypisování aktuálního datumu či času, uvítací pozdravy, animace v navigaci a jiné veselé zbytečnosti bez nichž se návštěvníci jistě obejdou. Jak se zachová prohlížeč, který tyto funkce nepodporuje? Stránku zobrazí jen částečně, s chybami anebo nezobrazí důležité součásti webu. Zkušenější uživatel je ve srovnání s naprogramovaným vyhledávacím robotem ve výhodě – zapne si podporu javascriptu nebo použije jiný prohlížeč. Robot podobné možnosti nemá, a tak mu nezbývá nic jiného než indexovat ostatní přístupnější části webu.

Užití technologie Macromedia Flash rozděluje tvůrce stránek na tři různé skupiny. První zásadně používá flash, druhá se této technologii vyhýbá a třetí skupina používá flash uvážlivě a jen v některých případech. Samotná technologie flash nemá s WWW stránkami nic společného. Jedná se o binární soubor s koncovkou swf, jehož obsah v prohlížeči zobrazuje zvláštní plug-in. Bez něho se nic nespustí. Flash používá pro zobrazení grafiky vektory, a tak je velikost výsledného souboru  většinou nižší než kdybychom vytvořili totéž s použitím klasických technologií. Rovněž se dokáže načítat postupně a je interaktivní, takže se často používá v reklamě a na portálech nejen pro mladé. Vyhledávací roboti však nedovedou prezentace vytvářené v Macromedia Flash indexovat do své databáze a to je také hlavní důvod, proč používání této technologie na stránkách nedoporučujeme.
Rámce (frames) umožňují tvůrcům rozdělit webovou stránku na několik zcela oddělených částí. Po levé straně se například trvale zobrazuje navigace a zbytek stránky vyplňují texty. Jestliže podobnou stránku vytváříte například tabulkami či pomocí CSS stylů, musíte v každé stránce ručně vypisovat menu. V případě rámců připravíte pouze jediný soubor (například menu.html) a nadále se o navigaci nemusíte starat. Rámce se tedy na první pohled jeví jako uživatečná pomůcka, ale jsou s nimi spojeny i nevýhody. Velmi špatně se tisknou, začátečníci mají problémy s jejich ukládáním na disk či do oblíbených záložek a  při vyhledávání můžete snadno narazit na osiřelou stránku na níž chybí navigace. Důvodem posledně jmenovaného nešvaru je způsob práce vyhledávacího robota, který si do své databáze ukládá výhradně samostatné stránky a vámi navrhovanou strukturu rámů proto  ignoruje. Naštěstí si rozumní tvůrci webových projektů uvědomují všechny nevýhody rámců, a tak se používají jen velice zřídka.
Kromě statických HTML stránek existují také dynamické prezentace. Netušíte, co si pod tímto cizím pojmem představit? Určitě jste někdy vybírali poštu v některé z mnoha freemejlových schránek. Prakticky vždy se jednalo o dynamické stránky, přičemž od vás  odcházely informace na server, který je vyhodnocoval a podle situace zobrazil jinou WWW stránku. Aby spolu mohly skripty spolupracovat, předávají si programátory určená slova (proměné) například v URL adrese za otazníkem (index.php?promena=klicove_slovo). Proto vám připadají adresy na dynamických stránkách velmi nesrozumitelné a nedokážete si je zapamatovat. Z pohledu vyhledávacího robota je dynamická stránka prakticky stejná, jako obyčejná statická. Přesto k nim mohou někteří roboti přistupovat rozdílně. Například Google.com dlouho odmítal indexovat stránky, které měly v URL proměnou s názvem ID či více než tři klíčová slova.
Firemní webové stránky se mohou stát výborným zdrojem příjmů. Bohužel některé firmy tuto možnost zbytečně nevyužívají, a tak v některých přípaech přicházejí nejen o zákazníky a peníze, ale především jejich web neplní svůj účel.
 

Autor článku

Redakce

Články ze sekce: STYL/počítače a IT